سه شنبه ١١ فروردين ١٣٩٤ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 93/12/28  ساعت: 15:35 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

140,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

287,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

247,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

247,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

464,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 547,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 547,000

فوق فشرده: 7+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 477,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

دوره های فشرده نوروزی 1394
FAN44 Fundamental
(1)
هر روز  9-14

4 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد مهرنواز  میرداماد 140,000

14 نفر

-

ظرفيت تکميل شد 

FBN47 Fundamental
(2)
هر روز  9-14

4 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد فرازنده  میرداماد 170,000

12 نفر

-

ظرفيت تکميل شد 

FBN48 Fundamental
(2)
هر روز  9-14

4 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد عراقی نژاد   میرداماد 170,000

12 نفر

-

ظرفيت تکميل شد 

FBN49 Fundamental
(2)
هر روز  9-14

4 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز 

استاد خیری 

میرداماد 170,000

12 نفر

-

ظرفيت تکميل شد 

PAN45 PRE1 هر روز  9-14

2 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد خاطری جام جم 247,000

15 نفر

-

1  صندلي خالي

PAN46 PRE1 هر روز  9-14

2 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

15 نفر

-

1  صندلي خالي

PAN47 PRE1 هر روز  9-14

2 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد گلزاری میرداماد 247,000

8 نفر

-

ظرفيت تکميل شد 

PBN47 PRE2 هر روز  9-14

2 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد قاسمی میرداماد 247,000

14 نفر

-

ظرفيت تکميل شد 

PBN48 PRE2 هر روز  9-14

2 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد اسروش میرداماد 247,000

12 نفر

-

ظرفيت تکميل شد 

PBN49 PRE2 هر روز  8:45-14:15

3 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد سیدی نسب  میرداماد 247,000

14 نفر

-

ظرفيت تکميل شد 

IN404 IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 94

11 فروردین 94

فوق فشرده نوروز  استاد محمد حسيني جام جم

477,000

17 نفر

3 آزمون رايگان 

ظرفيت تکميل شد 

IN405 IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 94

11 فروردین 94

فوق فشرده نوروز  استاد کاشاني جام جم

477,000

17 نفر

3 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

IN406 IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 94

11 فروردین 94

فوق فشرده نوروز  استاد حسني میرداماد

477,000

8 نفر

3 آزمون رايگان 

ظرفيت تکميل شد 

 
Fundamental (1) IELTS
FA192 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-20

30 دی 93

17 اسفند 93

  نيمه فشرده

استاد سیفی

میرداماد 140,000 9 نفر - پایان دوره
FA193 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

8 بهمن 93

25 اسفند 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد 140,000 14 نفر - پایان دوره
FA194 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

8 بهمن 93

25 اسفند 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد 140,000 14 نفر - پایان دوره
FA195 Fundamental
(1)
فرد عصر 19-21

14 بهمن 93

28 اسفند 93

  فشرده

استاد قمي

میرداماد 140,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA196 Fundamental
(1)
فرد عصر 15-17

12 بهمن 93

26 اسفند 93

  فشرده

استاد گلزاری

جام جم 140,000 12 نفر - پایان دوره
FA197 Fundamental
(1)
پنجشنبه  9-14

30 بهمن 93

3 اردیبهشت 94

  عادي

استاد سیفی

میرداماد 140,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA198 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

18 بهمن 93

19 فروردین 94

  فشرده

استاد خیری

میرداماد 140,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA199 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

18 بهمن 93

19 فروردین 94

  فشرده

استاد خیری

میرداماد 140,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA200 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

2 اسفند 93

31 فروردین 94

  فشرده استاد مارال خاطری جام جم 140,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FA201 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

2 اسفند 93

31 فروردین 94

  فشرده استاد مارال خاطری جام جم 140,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FA202 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

18 اسفند 93

19 اردیبهشت 94

  فشرده استاد سیفی میرداماد 140,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA205 Fundamental
(1)
زوج عصر 15-17

15 فروردین 94

2 خرداد 94

  فشرده استاد زنديه جام جم  140,000 12 نفر -

4  صندلي خالي

FA206 Fundamental
(1)
زوج صبح 9-11

17 فروردین 94

4 خرداد 94

  فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  140,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA207 Fundamental
(1)
زوج صبح 11-13

17 فروردین 94

4 خرداد 94

  فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  140,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA208 Fundamental
(1)
پنجشنبه  9-14

20 فروردین 94

7 خرداد 94

  عادي استاد احمدی میرداماد  140,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA209 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 9-12

23 فروردین 94

3 خرداد 94

  نيمه فشرده استاد سیفی جام جم  140,000 8 نفر - 4  صندلي خالي
FA210 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

9 اردیبهشت 94

30 خرداد 94

  فشرده استاد زنديه جام جم  140,000 12 نفر -

2  صندلي خالي

FA211 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

25 اردیبهشت 94

19 تیر  94

  عادي استاد سیفی جام جم  140,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
 

Fundamental (2) IELTS

FB270 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

2 بهمن 93

21 اسفند 93

  عادي استاد احمدی میرداماد  170,000 14 نفر - پایان دوره
FB273 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

3 بهمن 93

22 اسفند 93

عادي

استاد دست افشار

میرداماد  170,000 14 نفر - پایان دوره
FB274 Fundamental
(2)
زوج عصر 15-17

4 بهمن 93

20 اسفند 93

فشرده

استاد زنديه

جام جم  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB275 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

1 اسفند 93

18 اردیبهشت 94

عادي

استاد مسعود موسوی جام جم  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB276 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

3 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 16 نفر - در حال برگزاري...
FB277 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

3 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 16 نفر - در حال برگزاري...
FB279 Fundamental
(2)
فرد عصر 17-19

12 بهمن 93

26 اسفند 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB280 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

12 بهمن 93

26 اسفند 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB281 Fundamental
(2)
فرد صبح 9-11

21 بهمن 93

20 فروردین  94

  فشرده

استاد جمالی پور

جام جم  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB282 Fundamental
(2)
فرد صبح 11-13

21 بهمن 93

20 فروردین  94

  فشرده

استاد جمالی پور

جام جم  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB283 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

8 اسفند 93

11 اردیبهشت 94

  عادي

استاد سیفی

جام جم  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB284 Fundamental
(2)
زوج صبح 9-11

11 بهمن 93

27 اسفند 93

  فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB285 Fundamental
(2)
زوج صبح 11-13

11 بهمن 93

27 اسفند 93

  فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB286 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

4 اسفند 93

2 اردیبهشت 94

  فشرده استاد زنديه جام جم  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB287 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-13

21 اسفند 93

7 خرداد 94

  عادي استاد مهرنواز جام جم  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB288 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

11 بهمن 93

27 اسفند 93

  فشرده استاد احمدی جام جم  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB289 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

11 بهمن 93

27 اسفند 93

  فشرده استاد احمدی جام جم  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB290 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

18 اسفند 93

19 اردیبهشت 94

  فشرده استاد سیفی میرداماد  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB291 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 فروردین  94

29 اردیبهشت 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی میرداماد  170,000 8 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB292 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 فروردین  94

29 اردیبهشت 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی میرداماد  170,000 8 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB293 Fundamental
(2)
زوج صبح 9-11

20 اسفند 93

21 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد سیفی جام جم  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB294 Fundamental
(2)
زوج صبح 11-13

20 اسفند 93

21 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد سیفی جام جم  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB295 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

15 فروردین  94

2 خرداد 94

فشرده  

استاد احمدی جام جم  170,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB296 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

15 فروردین  94

2 خرداد 94

فشرده  

استاد احمدی جام جم  170,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB297 Fundamental
(2)
فرد عصر 15-17

18 فروردین  94

31 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد گلزاری جام جم  170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB298 Fundamental
(2)
فرد صبح 9-11

1 اردیبهشت 94

17 خرداد 94

فشرده  

استاد جمالی پور 

جام جم  170,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB299 Fundamental
(2)
فرد صبح 11-13

1 اردیبهشت 94

17 خرداد 94

فشرده  

استاد جمالی پور 

جام جم  170,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB300 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

29 فروردین  94

18 خرداد 94

فشرده  

استاد خیری

میرداماد  170,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB301 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

29 فروردین  94

18 خرداد 94

فشرده  

استاد خیری

میرداماد  170,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB302 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

19 فروردین  94

6 خرداد 94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری  میرداماد  170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB303 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

19 فروردین  94

6 خرداد 94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری  میرداماد  170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB304 Fundamental
(2)
زوج عصر  15-17

15 فروردین  94

2 خرداد 94

فشرده  

استاد احمدی  جام جم  170,000 9 نفر - 5  صندلي خالي
FB305 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

17 اردیبهشت 94

11 تیر  94

عادي

استاد سیفی میرداماد  170,000 12 نفر - 2  صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F172 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

20 بهمن 93

27 اسفند 93

فشرده استاد خاطری جام جم 287,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F173 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

5 اسفند 93

3 اردیبهشت 94

فشرده استاد جعفری میرداماد 287,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F174 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

12 اسفند 93

20 اردیبهشت 94

نيمه فشرده  

استاد فرازنده میرداماد 287,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F175 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

15 فروردین  94

21 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد خاطری جام جم 287,000 12  نفر - 1  صندلي خالي
F176 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

10 اردیبهشت 94

26 خرداد 94

فشرده  

استاد جعفری میرداماد 287,000 12  نفر - در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA448 PRE1 جمعه 9-14 12 دی 93

22 اسفند 93

عادی

استاد قاسمی میرداماد 247,000

15 نفر

- پایان دوره
PA459 PRE1 فرد عصر 17-19 30 دی 93

26 اسفند 93

فشرده  

استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

- پایان دوره
PA461 PRE1 شنبه و چهارشنبه 9-13

8 بهمن 93

23 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد گلزاری جام جم 247,000

15 نفر

- پایان دوره
PA462 PRE1 جمعه 9-14

24 بهمن 93

11 اردیبهشت 94

  عادي استاد زنديه میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA463 PRE1 فرد عصر 15-17

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد زنديه

میرداماد

247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA464 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 بهمن 93

8 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA466 PRE1 زوج عصر  19-21 27 دی 93

25 اسفند 93

 فشرده استاد علي اکبرزاده جام جم 247,000

8 نفر

- پایان دوره
PA467 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-12 28 دی 93

24 اسفند 93

 نيمه فشرده

استاد سیفی

جام جم 247,000

8 نفر

- پایان دوره
PA468 PRE1 فرد صبح 9-11

19 بهمن 93

30 فروردین  94

 فشرده استاد صابری جام جم 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA469 PRE1 فرد صبح 11-13

19 بهمن 93

30 فروردین  94

 فشرده استاد صابری جام جم 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA470 PRE1 زوج عصر  19-21

8 بهمن 93

22 فروردین  94

 فشرده

دکتر یاسمی

میرداماد 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA471 PRE1 زوج عصر  17-19

8 بهمن 93

22 فروردین  94

 فشرده

دکتر یاسمی

میرداماد 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA472 PRE1 فرد عصر 17-19

14 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA473 PRE1 فرد عصر 19-21

14 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA474 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

19 اسفند 93

10 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA475 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

19 اسفند 93

10 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA476 PRE1 جمعه 9-14

21 فروردین  94

29 خرداد  94

عادی

استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

16 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA477 PRE1 زوج عصر  17-19

20 بهمن 93

2 اردیبهشت 94

 فشرده استاد قمي میرداماد 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA478 PRE1 زوج عصر  19-21

20 بهمن 93

2 اردیبهشت 94

 فشرده استاد قمي میرداماد 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA479 PRE1 پنجشنبه 9-14

7 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

عادی

استاد عطارد میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA480 PRE1 فرد عصر 17-19

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

 فشرده

استاد دست افشار

جام جم 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA481 PRE1 فرد عصر 19-21

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

 فشرده

استاد دست افشار

جام جم 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA482 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-14

11 اسفند 93

29 فروردین  94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد  247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA483 PRE1 زوج عصر  19-21

15 فروردین  94

16 خرداد 94

 فشرده استاد خليل نژاد میرداماد   247,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA484 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 فروردین  94

10 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد   247,000

13 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA485 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 فروردین  94

10 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد   247,000

13 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA486 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18

15 فروردین  94

16 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد   247,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA487 PRE1 زوج عصر  17-19

17 فروردین  94

18 خرداد 94

 فشرده استاد زنديه جام جم 247,000

12 نفر

- 1  صندلي خالي
PA488 PRE1 فرد عصر 19-21

16 فروردین  94

10 خرداد 94

 فشرده استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

- 5  صندلي خالي
PA489 PRE1 فرد عصر 17-19

18 فروردین  94

12 خرداد 94

 فشرده استاد گلزاری جام جم 247,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA490 PRE1 فرد عصر 19-21

18 فروردین  94

12 خرداد 94

 فشرده استاد گلزاری جام جم 247,000

12 نفر

- صندلي خالي
PA491 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19

19 اسفند 93

26 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری جام جم 247,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA492 PRE1 زوج عصر 17-19

2 اردیبهشت 94

3 تیر  94

 فشرده استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA493 PRE1 زوج عصر 19-21

2 اردیبهشت 94

3 تیر  94

 فشرده استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA494 PRE1 زوج عصر 17-19

14 اردیبهشت 94

13 تیر  94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 247,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA495 PRE1 زوج عصر 19-21

14 اردیبهشت 94

13 تیر  94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 247,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA496 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 اردیبهشت 94

14 تیر  94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA497 PRE1 فرد صبح 9-11

17 اردیبهشت 94

14 تیر  94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

8 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA498 PRE1 فرد صبح 11-13

17 اردیبهشت 94

14 تیر  94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

8 نفر

- در حال تکميل طرفيت
 

PRE (2) IELTS

PB503 PRE2 فرد عصر 19-21

30 دی 93

26 اسفند 93

 فشرده استاد قاسمی جام جم  247,000

12 نفر

- پایان دوره
PB504 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 دی 93

24 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد 247,000

13 نفر

- پایان دوره
PB508 PRE2 جمعه 9-13

26 دی 93

4 اردیبهشت 94

 عادي استاد سیدی نسب جام جم 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB509 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19

12 بهمن 93

20 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد سرابی میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB510 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

12 بهمن 93

20 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد سرابی میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB511 PRE2 زوج عصر 17-19

11 بهمن 93

24 فروردین  94

 فشرده استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB512 PRE2 زوج عصر 19-21

11 بهمن 93

24 فروردین  94

 فشرده استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB513 PRE2 پنجشنبه 9-14

14 اسفند 93

31 اردیبهشت 94

 عادي استاد قاسمی جام جم 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB514 PRE2 جمعه 9-13

1 اسفند 93

8 خرداد  94

 عادي استاد کارابیدیان جام جم 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB515 PRE2 زوج عصر 17-19

25 بهمن 93

5 اردیبهشت 94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB516 PRE2 زوج عصر 19-21

25 بهمن 93

5 اردیبهشت 94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 247,000

7 نفر

-

در حال برگزاري...

PB517 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

28 بهمن 93

25 فروردین  94

 نيمه فشرده استاد قمي جام جم 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB518 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 بهمن 93

8 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB519 PRE2 پنجشنبه 9-14

30 بهمن 93

17 اردیبهشت 94

عادي

استاد زنديه

جام جم 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB520 PRE2 فرد صبح 9-11

30 بهمن 93

10 اردیبهشت 94

فشرده

استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PB521 PRE2 فرد صبح  11-13

30 بهمن 93

10 اردیبهشت 94

فشرده

استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PB522 PRE2 فرد عصر 17-19

10 اسفند 93

20 اردیبهشت 94

فشرده

استاد قمي

میرداماد 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB523 PRE2 زوج عصر 19-21

16 اسفند 93

30 اردیبهشت 94

فشرده

استاد محمدي میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB524 PRE2 زوج عصر 17-19

16 اسفند 93

30 اردیبهشت 94

فشرده

استاد محمدي  میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB525 PRE2 زوج عصر 17-19

15 فروردین  94

16 خرداد 94

فشرده

استاد خليل نژاد میرداماد 247,000

14 نفر

-

5  صندلي خالي

PB526 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

15 فروردین  94

16 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB527 PRE2 فرد عصر 17-19

16 فروردین  94

10 خرداد 94

 فشرده استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

-

1  صندلي خالي

PB528 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9-13

19 فروردین  94

6 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد گلزاری جام جم 247,000

15 نفر

- صندلي خالي
PB529 PRE2 جمعه 9-14

21 فروردین  94

29 خرداد 94

عادي

استاد قاسمی

میرداماد 247,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB530 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

23 فروردین  94

17 خرداد 94

 نيمه فشرده در حال بررسی  جام جم 247,000

15 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB531 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

23 فروردین  94

17 خرداد 94

 نيمه فشرده در حال بررسی  جام جم 247,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB532 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9-13

26 فروردین  94

16 خرداد 94

 نيمه فشرده در حال بررسی  جام جم 247,000

8 نفر

-

5  صندلي خالي

PB533 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

19 اسفند 93

26 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جام جم 247,000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PB534 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-14

5 اردیبهشت 94

11 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 247,000

14 نفر

-

4  صندلي خالي

PB535 PRE2 فرد عصر 15-17

8 اردیبهشت 94

4 تیر  94

 فشرده استاد زنديه میرداماد 247,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB536 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 اردیبهشت 94

14 تیر  94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
 

PRE (1+2) IELTS

P195 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

21 دی 93

26 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد زنديه جام جم 464,000 14 نفر - پایان دوره
P196 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

22 دی 93

20 اسفند 93

 فشرده استاد زنديه جام جم 464,000 14 نفر - پایان دوره
P197 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

13 بهمن 93

26 فروردین  94

 فشرده استاد افشين معيني جام جم 464,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P199 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

21 بهمن 93

29 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 464,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P200 PRE(1+2) فرد صبح 9-14

21 بهمن 93

20 فروردین  94

 فشرده استاد خاطری جام جم 464,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P201 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

20 اسفند 93

4 خرداد 94

 فشرده استاد قمي میرداماد 464,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P202 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

10 اسفند 93

29 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد مهرجو میرداماد 464,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P203 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

4 اسفند 93

2 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 464,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P204 PRE(1+2) زوج صبح 9-14

22 فروردین  94

9 خرداد  94

 فشرده استاد سیدی نسب میرداماد 464,000 12 نفر -

3  صندلي خالي

P205 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

23 فروردین  94

14 تیر  94

 نيمه فشرده استاد مقدسی میرداماد 464,000 14 نفر -

3  صندلي خالي

P206 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

17 فروردین  94

18 خرداد  94

 فشرده استاد زنديه  جام جم 464,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
P207 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

18 فروردین  94

24 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد زنديه جام جم 464,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
P208 PRE(1+2) فرد صبح 9-14

30 فروردین  94

12 خرداد  94

 فشرده استاد خاطری جام جم 464,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
P209 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

5 اردیبهشت 94

6 تیر  94

 فشرده استاد افشين معيني جام جم 464,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
IELTS
I710 IELTS جمعه 9:30-14:30

5 دی 93

28 فروردین 94

عادي

استاد کاشاني میرداماد 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I713 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

20 دی 93

23 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد طارميان میرداماد 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I715 IELTS پنجشنبه  15-20

25 دی 93

10 اردیبهشت 94

عادي

استاد رفيعي 

جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I716 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

23 دی 93

24 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد مردانی میرداماد 547,000

16 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I719 IELTS پنجشنبه  9-14

9 بهمن 93

24 اردیبهشت 94

عادي

استاد مردانی میرداماد 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I721 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

8 بهمن 93

2 اردیبهشت 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I722 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

9 اسفند 93

26 اسفند 93

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I723 IELTS زوج صبح 9-13

25 بهمن 93

19 فروردین 94

فشرده  استاد کاشاني جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I724 IELTS دوشنبه  16-21

20 بهمن 93

4 خرداد 94

عادي

استاد رفيعي

جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I725 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

28 بهمن 93

13 اردیبهشت 94

نيمه  فشرده استاد ذاکر جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I726 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

22 فروردین 94

8 اردیبهشت 94

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I727 IELTS زوج صبح 9-13

17 فروردین 94

30 اردیبهشت 94

فشرده  استاد محمد حسيني جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I728 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 اسفند 93

19 خرداد 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I729 IELTS زوج صبح 9-13

18 اسفند 93

14 اردیبهشت 94

فشرده  استاد ذاکر میرداماد 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I730 IELTS پنجشنبه  9-14

20 فروردین 94

25 تیر 94

عادي استاد رفيعي جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I731 IELTS زوج عصر 17-21

20 اسفند 93

16 اردیبهشت 94

فشرده  استاد کاشاني جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I732 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

18 فروردین 94

17 خرداد 94

نيمه  فشرده استاد طارميان جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

5  صندلي خالي

I733 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

9 اردیبهشت 94

31 تیر 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I734 IELTS پنجشنبه  15-20

24 اردیبهشت 94

29 مرداد 94

عادي

استاد رفيعي

جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I735 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

20 اردیبهشت 94

16 تیر 94

نيمه  فشرده استاد ذاکر جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I736 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

19 فروردین 94

28 خرداد 94

نيمه  فشرده استاد طارميان میرداماد 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I737 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

18 فروردین 94

17 خرداد 94

نيمه  فشرده در حال بررسی میرداماد 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I738 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

19 اردیبهشت 94

6 خرداد 94

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

I739 IELTS شنبه و چهارشنبه 9-13

26 فروردین 94

3 تیر 94

نيمه  فشرده استاد کاشاني جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I740 IELTS زوج صبح 9-13

21 اردیبهشت 94

3 تیر 94

فشرده  استاد ذاکر میرداماد 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
IP220 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

22 فروردین 94

21 اردیبهشت 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جام جم 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
IP221 IELTS PREMIUM توضیح شنبه و چهارشنبه 17-21

6 اسفند 93

26 فروردین 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جام جم 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP222 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

28 اردیبهشت 94

27 خرداد 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جام جم 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
IP223 IELTS PREMIUM توضیح يکشنبه و سه شنبه 14-17

1 اردیبهشت 94

12 خرداد 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني میرداماد 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

 
IELTS Workshops
IR135 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

21 بهمن 93

26 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 17 نفر - پایان دوره
IR136 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

8 اسفند 93

4 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR137 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

18 فروردین 94

22 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR138 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

18 اردیبهشت 94

29 خرداد 94

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر -

2  صندلي خالي

IS138 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

18 بهمن 93

23 اسفند 93

نیمه فشرده استاد مهاجري جام جم 177,000 17 نفر - پایان دوره
IS139 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

9 بهمن 93

28 اسفند 93

عادي

استاد مهاجري جام جم 177,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS140 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 15-17

13 اسفند 93

5 اردیبهشت 94

نیمه فشرده استاد کاشاني جام جم 177,000 10 نفر -

در حال برگزاري...

IS141 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه 9:30-12:30

19 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

عادي

استاد مهاجري میرداماد 177,000 15 نفر -

در حال برگزاري...

IS142 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

19 فروردین 94

23 اردیبهشت 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جام جم 177,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IS143 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

27 فروردین 94

21 خرداد 94

عادي

استاد مهاجري جام جم 177,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IW140 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

20 بهمن 93

25 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - پایان دوره
IW141 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

30 بهمن 93

28 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW142 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

17 فروردین 94

21 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW143 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-13

30 بهمن 93

20 فروردین 94

عادي دکتر وحدانی میرداماد 177,000 16 نفر -

در حال برگزاري...

IW144 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

20 فروردین 94

17 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW145 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

31 اردیبهشت 94

4 تیر 94

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IL220 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

23 فروردین 94

13 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 73,000 30 نفر - ظرفيت تکميل شد
IB315 Speaking & Writing Bootcamp جمعه و شنبه 9-18

1 اسفند 93

2 اسفند 93

دو روزه استاد محمد حسيني جام جم 120,000 14 نفر - پایان دوره
 
دوره تربیت مدرس IELTS
ITE210 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14 30 بهمن 93

28 اسفند 93

عادي دکتر موسوی میرداماد 1,100,000 750,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

ITE211 IELTS Teacher Education توضیح جمعه  9:30-14:30

1 اسفند 93

28 اسفند 93

عادي دکتر موسوی میرداماد 1,100,000 750,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل یک آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و یک آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 7 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جام جم: تهران، خيابان وليعصر (عج)، جام جم، پایینتر از مسجد بلال، خیابان گلستان، پلاک 81 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است