جمعه ٠٦ آذر ١٣٩٤ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 94/09/05 ساعت: 14:00

 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

170,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

317,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

327,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

327,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

624,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 647,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 647,000

فوق فشرده: 7+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 577,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA231 Fundamental
(1)
شنبه و دوشنبه 9-12

30 شهریور 94

18 آبان 94

   نيمه فشرده استاد سیفی میرداماد 170,000 14 نفر - پایان دوره
FA232 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

29 شهریور 94

12 آبان 94

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - پایان دوره
FA234 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

20 مهر 94

7 آذر 94

فشرده

استاد خیری

جردن 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA235 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

20 مهر 94

7 آذر 94

فشرده

استاد خیری

جردن 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA236 Fundamental
(1)
شنبه و چهارشنبه 15-18

25 مهر 94

18 آذر 94

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 170,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA237 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

17  آبان 94

27 دی 94

   نيمه فشرده استاد نوروزیان میرداماد 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA238 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

24 مهر 94

20 آذر 94

عادي

استاد سیفی جردن 170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA239 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

1 آبان 94

6 دی 94

   نيمه فشرده استاد خیری میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA240 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

1 آبان 94

6 دی 94

   نيمه فشرده

استاد خیری

میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA241 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

22  آبان 94

25 دی 94

عادي

استاد پور امیری

میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA242 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

2 آذر 94

21 دی 94

فشرده

استاد شجعانی

میرداماد 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA243 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

2 آذر 94

21 دی 94

فشرده

استاد شجعانی

میرداماد 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA244 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

13 آذر 94

16 بهمن 94

عادي

در حال بررسی

جردن 170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA245 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

8 آذر 94

27 دی 94

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد

170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA246 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 9-12

8 آذر 94

27 دی 94

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA247 Fundamental
(1)
شنبه و چهارشنبه 18-21

2 دی 94

17 بهمن 94

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 170,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA248 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

1 دی 94

20 بهمن 94

   نيمه فشرده استاد شوندی جردن 170,000 15 نفر -  4 صندلي خالي
FA249 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

1 دی 94

20 بهمن 94

   نيمه فشرده استاد شوندی جردن 170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA250 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

18 دی 94

21 اسفند 94

عادي

استاد دست افشار جردن 170,000 12 نفر -  3 صندلي خالي
FA251 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

12 دی 94

26 بهمن 94

فشرده  

استاد متقی

میرداماد 170,000 12 نفر - در حال تکميل ظرفيت
FA252 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

12 دی 94

26 بهمن 94

فشرده  

استاد متقی

میرداماد 170,000 12 نفر -  6 صندلي خالي
FA253 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

22 دی 94

9 اسفند 94

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - در حال تکميل ظرفيت
FA254 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

22 دی 94

9 اسفند 94

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - در حال تکميل ظرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB341 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 9-12

12 مهر 94

26 آبان 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن  170,000 14 نفر - پایان دوره
FB343 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

12 مهر 94

26 آبان 94

نيمه فشرده  

استاد مقدسی میرداماد  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB344 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه  18-21

25 مهر 94

 18 آذر 94

نيمه فشرده  

استاد عطاردی

جردن

170,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB345 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

17 مهر 94

 27 آذر 94

عادي

استاد دست افشار

جردن

170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB346 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

4  آبان 94

 23 آذر 94

فشرده  

استاد مارال خاطری

جردن

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB347 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

4  آبان 94

 23 آذر 94

فشرده  

استاد مارال خاطری

جردن

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB348 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

17 آبان 94

27 دی 94

نيمه فشرده  

استاد نوروزیان

میرداماد

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB349 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 مهر 94

 10 آذر 94

نيمه فشرده  

استاد فهیمی

جردن

170,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB350 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 مهر 94

 10 آذر 94

نيمه فشرده  

استاد فهیمی

جردن

170,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB351 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

5  آبان 94

 22 آذر 94

نيمه فشرده  

استاد شوندی

جردن

170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB352 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

5  آبان 94

 22 آذر 94

نيمه فشرده  

استاد شوندی

جردن

170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB353 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

21  آبان 94

17 دی 94

عادي

استاد محمدی

میرداماد

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB354 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

24  آبان 94

13 دی 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی

جردن

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB355 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

24  آبان 94

13 دی 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی

جردن

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB356 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

13  آبان 94

2 دی 94

فشرده  

استاد متقی

میرداماد

170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB357 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

13  آبان 94

2 دی 94

فشرده  

استاد متقی

میرداماد

170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB358 Fundamental
(2)
شنبه و دوشنبه 9-12

30  آبان 94

19 دی 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی

میرداماد

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB359 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

22  آبان 94

25 دی 94

عادي

استاد مهرداد مهاجری

میرداماد

170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB360 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

 8 آذر 94

27 دی 94

نيمه فشرده  

در حال بررسی

میرداماد

170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB361 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

26  آبان 94

15  دی 94

نيمه فشرده  

استاد شجعانی

جردن

170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB362 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

 16 آذر 94

3 بهمن 94

فشرده  

استاد خیری

جردن

170,000 14 نفر -  1 صندلي خالي
FB363 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

 16 آذر 94

3 بهمن 94

فشرده  

استاد خیری

جردن

170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB364 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 15-18

دی 94

17 بهمن 94

نيمه فشرده  

استاد عطاردی

جردن

170,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB365 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

11  دی 94

30 بهمن 94

عادي

استاد سیفی

جردن

170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB366 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

دی 94

17 بهمن 94

فشرده  

استاد خاطری

جردن

170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB367 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

دی 94

17 بهمن 94

فشرده  

استاد خاطری

جردن

170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB368 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

20  دی 94

4 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد خیری

میرداماد

170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB369 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

20  دی 94

4 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد خیری

میرداماد

170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB370 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

 15 آذر 94

4 بهمن 94

نيمه فشرده  

استاد شجعانی

جردن

170,000 9 نفر -  5 صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F186 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

14 مهر 94

28 آبان 94

فشرده  

استاد عراقی نژاد جردن  317,000 14  نفر - پایان دوره
F187 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

10 آبان 94

1 دی 94

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

میرداماد  317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F188 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

 2 آذر 94

12 دی 94

فشرده 

استاد مهرداد مهاجری جردن 317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F189 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

 8 آذر 94

27 دی 94

فشرده 

استاد عراقی نژاد جردن 317,000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F190 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

13 دی 94

4 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

میرداماد  317,000 12  نفر -  1 صندلي خالي
F191 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

21 دی 94

26 بهمن 94

فشرده 

استاد مهرداد مهاجری

جردن

317,000 12  نفر -  4 صندلي خالي
 

PRE (1) IELTS

PA545 PRE1 جمعه 9-13

13 شهریور 94

20 آذر 94

 عادي استاد زنديه جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA546 PRE1 زوج عصر 17-19

6 مهر 94

4 آذر 94

فشرده

استاد معینی

میرداماد 

327,000

12 نفر

- پایان دوره
PA547 PRE1 زوج عصر 19-21

6 مهر 94

4 آذر 94

فشرده

استاد معینی

میرداماد 

327,000

12 نفر

- پایان دوره
PA549 PRE1 پنجشنبه 9-13

9 مهر 94

10 دی 94

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 

327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA550 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19

19 مهر 94

15 دی 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA551 PRE1 جمعه 9-13

20 شهریور 94

27  آذر 94

عادي

استاد جمالی پور جردن 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA552 PRE1 زوج عصر  17-19

22 مهر 94

25  آذر 94

فشرده

استاد مهرجو جردن 327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA553 PRE1 زوج عصر  19-21

22 مهر 94

25  آذر 94

فشرده

استاد مهرجو جردن 327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA557 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

22 مهر 94

28  آذر 94

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA558 PRE1 جمعه 9-13

24 مهر 94

25 دی 94

عادي

استاد فهیمی

جردن 327,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA559 PRE1 زوج عصر  19-21

25 مهر 94

28  آذر 94

فشرده

استاد سیفی

میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA560 PRE1 زوج عصر  17-19

25 مهر 94

28  آذر 94

فشرده

استاد سیفی

میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA561 PRE1 شنبه و دوشنبه 18-21

11 آبان 94

12 دی 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA562 PRE1 پنجشنبه 9-14

28 آبان 94

8 بهمن 94

عادي

استاد مهرجو جردن  327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA563 PRE1 زوج عصر  17-19

20 آبان 94

21 دی 94

فشرده

استاد فهیمی

جردن  327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA564 PRE1 زوج عصر  19-21

30 آبان 94

30 دی 94

فشرده

استاد مهرداد مهاجری  جردن  327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA565 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

8  آذر 94

6 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد جمالی پور جردن  327,000

14 نفر

- 4  صندلي خالي
PA566 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

8  آذر 94

6 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد جمالی پور جردن  327,000

14 نفر

- 4  صندلي خالي
PA567 PRE1 فرد صبح 9-13

10 آبان 94

8  آذر 94

فشرده

استاد دست افشار میرداماد  327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA568 PRE1 جمعه 9-13

22 آبان 94

16 بهمن 94

عادي

استاد صمیمی میرداماد  327,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA569 PRE1 زوج عصر  17-19

6 آبان 94

7 دی 94

فشرده

استاد پور محمد  میرداماد  327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA570 PRE1 زوج عصر  19-21

6 آبان 94

7 دی 94

فشرده

استاد پور محمد  میرداماد  327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA571 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-20

5 آبان 94

1 دی 94

 نيمه فشرده استاد معینی  جردن   327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA572 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

آذر 94

18 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد مقدسی  جردن    327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA573 PRE1 پنجشنبه 9-14

12  آذر 94

29 بهمن 94

عادي

استاد معینی  جردن    327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA574 PRE1 زوج عصر  17-19

آذر 94

7 بهمن 94

فشرده

استاد قمی  میرداماد    327,000

14 نفر

- 1  صندلي خالي
PA575 PRE1 زوج عصر  19-21

آذر 94

7 بهمن 94

فشرده

استاد قمی  میرداماد    327,000

14 نفر

- 1  صندلي خالي
PA576 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

آذر 94

10 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد مرتضایی  جردن    327,000

12 نفر

- 2  صندلي خالي
PA577 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-12

8  آذر 94

6 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد محمدی  جردن    327,000

12 نفر

- 5  صندلي خالي
PA578 PRE1 جمعه 9-13

13  آذر 94

7 اسفند 94

عادي

در حال بررسی جردن    327,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA579 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

10  آذر 94

11 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد    327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA580 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-14

14  آذر 94

19 دی 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد    327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA581 PRE1 جمعه 9-13

27  آذر 94

21 اسفند 94

عادي

در حال بررسی  جردن    327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA582 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

17  آذر 94

4 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد قمی  جردن    327,000

15 نفر

- 7  صندلي خالي
PA583 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

22  آذر 94

20 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد فهیمی  جردن    327,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA584 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

22  آذر 94

20 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد فهیمی  جردن    327,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA585 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

1 دی 94

2 اسفند 94

 نيمه فشرده دکتر طباطبایی  میرداماد 327,000

12 نفر

- 2  صندلي خالي
PA586 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

1 دی 94

2 اسفند 94

 نيمه فشرده دکتر طباطبایی  میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA587 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 دی 94

9 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال تکميل ظرفيت
PA588 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

13 دی 94

9 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

12 نفر

- 7  صندلي خالي
PA589 PRE1 زوج عصر 17-19

14 دی 94

10 اسفند 94

فشرده

استاد خلیل نژاد   میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال تکميل ظرفيت
PA590 PRE1 زوج عصر 19-21

14 دی 94

10 اسفند 94

فشرده

استاد خلیل نژاد   میرداماد 327,000

14 نفر

- 6  صندلي خالي
PA591 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18

21 دی 94

17 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (2) IELTS

PB573 PRE2 جمعه 9-13

30 مرداد 94

6 آذر 94

عادي

استاد عطاردی

جردن

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB584 PRE2 جمعه 9-13

27 شهریور 94

4 دی 94

عادي

استاد مقدسی

جردن

327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB588 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19

17 شهریور 94

10 آذر 94

 نيمه فشرده استاد شهبازی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB589 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

17 شهریور 94

10 آذر 94

 نيمه فشرده استاد شهبازی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB590 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 مهر 94

1 آذر 94

 نيمه فشرده استاد علی اکبر زاده میرداماد 327,000

14 نفر

- پایان دوره
PB593 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

19 مهر 94

15 دی 94

  نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB594 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

19 مهر 94

15  آذر 94

  نيمه فشرده دکتر طباطبایی  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB595 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

19 مهر 94

15  آذر 94

  نيمه فشرده دکتر طباطبایی  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB598 PRE2 زوج عصر 15-17

15 مهر 94

16  آذر 94

 فشرده استاد زندیه جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB599 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

26 مهر 94

8  آذر 94

   نيمه فشرده استاد قمی جردن 327,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB600 PRE2 پنجشنبه 9-13

14 آبان 94

15 بهمن 94

عادي

استاد مهرداد مهاجری  میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB601 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

5 آبان 94

1 دی 94

   نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB602 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 آبان 94

1 دی 94

   نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB603 PRE2 زوج عصر 17-19

4 آبان 94

5 دی 94

  فشرده استاد خلیل نژاد  میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB604 PRE2 زوج عصر 19-21

4 آبان 94

5 دی 94

  فشرده استاد خلیل نژاد  میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB605 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-14

27 مهر 94

2 آذر 94

   نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

14 نفر

- پایان دوره
PB606 PRE2 شنبه و دوشنبه 15-18

11 آبان 94

12 دی 94

   نيمه فشرده استاد علی اکبر زاده میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB607 PRE2 زوج عصر 19-21

20 آبان 94

21 دی 94

فشرده

استاد فهیمی     جردن 327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB608 PRE2 پنجشنبه 9-14

5 آذر 94

15 بهمن 94

عادي

استاد عطاردی

میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB609 PRE2 زوج عصر 17-19

30 آبان 94

30 دی 94

فشرده

استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB610 PRE2 جمعه 9-13

29 آبان 94

23 بهمن 94

عادي

استاد  مهاجری

میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB611 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

3 آذر 94

4 بهمن 94

   نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 327,000

14 نفر

-

صندلي خالي

PB612 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

3 آذر 94

4 بهمن 94

   نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 327,000

14 نفر

-

صندلي خالي

PB613 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

8 آذر 94

18 بهمن 94

   نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB614 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-12

9 آذر 94

10 بهمن 94

   نيمه فشرده

استاد سیدی نسب

میرداماد  327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB615 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

14 آذر 94

14 بهمن 94

   نيمه فشرده

استاد شهبازی

جردن  327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB616 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

10 آذر 94

11 بهمن 94

   نيمه فشرده استاد علی اکبر زاده میرداماد  327,000

14 نفر

-

صندلي خالي

PB617 PRE2 زوج عصر  17-19

16 آذر 94

14 بهمن 94

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد  327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB618 PRE2 زوج عصر  19-21

16 آذر 94

14 بهمن 94

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد  327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB619 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19

22 آذر 94

18 اسفند

   نيمه فشرده

استاد شهبازی

میرداماد  327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB620 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

22 آذر 94

18 اسفند 94

   نيمه فشرده

استاد شهبازی

میرداماد  327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB621 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

17 آذر 94

4 بهمن 94

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد  327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB622 PRE2 زوج عصر  17-19

5 دی 94

1 اسفند 94

فشرده

استاد مهرجو

جردن

327,000

10 نفر

-

صندلي خالي

PB623 PRE2 زوج عصر  19-21

5 دی 94

1 اسفند 94

فشرده

استاد مهرجو

جردن

327,000

10 نفر

-

صندلي خالي

PB624 PRE2 جمعه 9-13

18 دی 94

3 اردیبهشت 95

عادي

در حال بررسی

جردن

327,000

14 نفر

-

صندلي خالي

PB625 PRE2 شنبه و چهارشنبه  18-21

9 دی 94

5 اسفند 94

   نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن

327,000

12 نفر

-

صندلي خالي

PB626 PRE2 پنجشنبه  9-13

1 بهمن 94

30 اردیبهشت 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد  327,000

12 نفر

-

صندلي خالي

PB627 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

21 دی 94

17 اسفند 94

   نيمه فشرده

استاد علي اکبرزاده

میرداماد  327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB628 PRE2 جمعه 9-13

18 دی 94

3 اردیبهشت 95

عادي

استاد جمالی پور جردن 327,000

14 نفر

-

صندلي خالي

 

PRE (1+2) IELTS

P225 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

29 شهریور 94

22 آذر 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P226 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

6 مهر 94

4 آذر 94

فشرده

استاد  معيني جردن 624,000 12 نفر - پایان دوره
P227 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

28 مهر 94

6 دی 94

 نيمه فشرده استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P228 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

29 مهر 94

2 دی 94

فشرده

استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P229 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

20 مهر 94

5 دی 94

 نيمه فشرده استاد خیری جردن 624,000 15 نفر -

در حال برگزاري...

P230 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

12 آبان 94

22 دی 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده     میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P231 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

30 آبان 94

10 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P232 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

4 آذر 94

5 بهمن 94

فشرده

استاد قمی

میرداماد 624,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P233 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

4 آذر 94

17 بهمن 94

 نيمه فشرده

استاد خلیل نژاد

جردن 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P234 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

16 آذر 94

14 بهمن 94

فشرده

استاد معینی

جردن

624,000 12 نفر -

صندلي خالي

P235 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

1 دی 94

11 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

624,000 14 نفر - در حال تکميل ظرفيت
 
IELTS
I762 IELTS پنجشنبه  15-20

12 شهریور 94

26 آذر 94

عادي استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I764 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 مهر 94

24 آذر 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I766 IELTS پنجشنبه  9-14

9 مهر 94

17 دی 94

عادي

استاد حسنی میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I767 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

7 مهر 94

8 آذر 94

نیمه فشرده استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I768 IELTS شنبه و چهارشنبه 9-13

28 شهریور 94

30 آبان 94

نیمه فشرده استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I770 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

18 مهر 94

5 دی 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I771 IELTS زوج عصر 17-21

22 مهر 94

4 آذر 94

فشرده استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I772 IELTS پنجشنبه  9-14

28 آبان 94

13 اسفند 94

عادي

استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I773 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

26 مهر 94

24 آذر 94

نیمه فشرده دکتر اکباتانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I774 IELTS زوج صبح 9-13

9 آبان 94

23 آذر 94

فشرده استاد ذاکر میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I775 IELTS زوج عصر 17-21

14 آذر 94

26 دی 94

فشرده استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I776 IELTS جمعه 9-13

29 آبان 94

20 فروردین 95

عادي استاد رفیعی میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I777 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-12:30

30 آبان 94

18 آذر 94

فوق فشرده استاد کارگر جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I778 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

26 آبان 94

29 دی 94

نیمه فشرده استاد طارمیان جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I779 IELTS زوج صبح 9-13

30 آبان 94

14 دی 94

فشرده

دکتر اکباتانی   جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

6  صندلي خالي

I780 IELTS شنبه و چهارشنبه 9-13

7 آذر 94

  14 بهمن 94

نیمه فشرده استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

6  صندلي خالي

I781 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

15 آذر 94

  18 بهمن 94

نیمه فشرده استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

5  صندلي خالي

I782 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-12:30

28 آذر 94

16 دی 94

فوق فشرده استاد کارگر  جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

6  صندلي خالي

I783 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

29 آذر 94

25 اسفند 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I784 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

1 دی 94

4 اسفند 94

نیمه فشرده دکتر اکباتانی    جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I785 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

14 آذر 94

  17 بهمن 94

نیمه فشرده استاد  قلم بر  میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

4  صندلي خالي

I786 IELTS زوج صبح 9-13

30 آذر 94

  10 بهمن 94

فشرده استاد ذاکر میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I787 IELTS پنجشنبه  15-20

10 دی 94

9 اردیبهشت 95

عادي

استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

6  صندلي خالي

I788 IELTS شنبه و چهارشنبه   17:30-21

12 دی 94

19 اسفند 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
 
(آیلتس پریمیوم چیست؟!)  IELTS PREMIUM
IP230 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

22 مهر 94

23 آبان 94

ویژه نیمه خصوصی استاد کاشانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP231 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

22 مهر 94

16 آبان 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP232 IELTS PREMIUM توضیح جمعه صبح 9-14

24 مهر 94

29 آبان 94

ویژه نیمه خصوصی استاد زرین فرد   جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP233 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

20 آبان 94

16 آذر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد زرین فرد   جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP234 IELTS PREMIUM توضیح فرد صبح 9-13

21 آبان 94

12 آذر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد زرین فرد   جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP235 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

21 دی 94

12 بهمن 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

4  صندلي خالي

 
IELTS Workshops
IR144 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

17 مهر 94

29 آبان 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IR146 IELTS Reading Workshop  سه شنبه   17-21

5 آبان 94

10 آذر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR147 IELTS Reading Workshop  سه شنبه   17-21

24 آذر 94

  6 بهمن 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR148 IELTS Reading Workshop  سه شنبه   9-13

1 دی 94

  13 بهمن 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر -

5  صندلي خالي

IS153 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

28 مهر 94

17 آذر 94

عادي

استاد مهاجري میرداماد  227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS155 IELTS  Speaking Workshop يکشنبه و سه شنبه  18:30-21

19 مهر 94

19 آبان 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر - پایان دوره
IS156 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

28 آبان 94

24 دی 94

عادي

استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS157 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

23 آبان 94

2 دی 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS158 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

1 دی 94

27 بهمن94

عادي

استاد مهاجري میرداماد  227,000 17 نفر -

4  صندلي خالي

IS159 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه  18:30-21

12 دی 94

14 بهمن94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IW156 IELTS Writing Workshop دو شنبه 17-21

27 مهر 94

2 آذر 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IW157 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

13 آذر 94

18 دی 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW158 IELTS Writing Workshop دوشنبه  9-13

25 آبان 94

30 آذر 94

عادي

استاد کاشانی جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW159 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

16 آذر 94

21 دی 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW160 IELTS Writing Workshop دوشنبه  9-13

14 دی 94

19 بهمن94

عادي

استاد کاشانی جردن 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IL225 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

12 مهر 94

3 آبان 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر - پایان دوره
IL226 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

17 آبان 94

8 آذر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر -

در حال برگزاري...

IL227 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

22 آذر 94

13 دی 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS
ITE213 IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

13شهریور 94

24 مهر 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - پایان دوره
ITE214 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14

14 آبان 94

26 آذر 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

ITE215 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14

17 دی 94

  29 بهمن 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل دو آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 320 دقيقه) به همراه 6 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 11 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

 

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جردن: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید، بلوار گل آذین، پلاک 27 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است