يکشنبه ١١ مرداد ١٣٩٤ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 94/05/11  ساعت: 10:00 

 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

170,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

317,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

327,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

327,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

624,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 647,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 647,000

فوق فشرده: 7+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 577,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA214 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

3 خرداد 94

11 مرداد  94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 15 نفر - پایان دوره
FA215 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

3 خرداد 94

11 مرداد  94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 15 نفر - پایان دوره
FA216 Fundamental
(1)
پنجشنبه  9-13

24 اردیبهشت 94

1 مرداد  94

  عادي

استاد دست افشار

میرداماد  170,000 14 نفر - پایان دوره
FA220 Fundamental
(1)
شنبه و چهارشنبه 15-18

30 خرداد 94

21 مرداد  94

  نيمه فشرده

استاد دست افشار

جردن  170,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FA221 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

1 تیر  94

19 مرداد  94

  فشرده استاد خیری جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA222 Fundamental
(1)
فرد عصر 17-19

11 تیر  94

29 مرداد  94

  فشرده استاد مقدسی جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA223 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

19 تیر  94

20 شهریور 94

  عادي استاد مقدسی میرداماد  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA224 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

13 تیر  94

31 مرداد  94

  فشرده استاد مارال خاطری جردن  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA225 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

12 مرداد  94

25 شهریور 94

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد   170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA226 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

12 مرداد  94

25 شهریور 94

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA227 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 9-12

13 مرداد  94

31 شهریور 94

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن  170,000 10 نفر - صندلي خالي
FA228 Fundamental
(1)
پنجشنبه 9-14

5 شهریور 94

30 مهر 94

عادي

استاد احمدی میرداماد  170,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA229 Fundamental
(1)
فرد عصر  19-21

8 شهریور 94

23 مهر 94

فشرده

در حال بررسی جردن  170,000 15 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA230 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

2 شهریور 94

15 مهر 94

  فشرده استاد زنديه جردن 170,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB309 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

8 خرداد 94

16 مرداد  94

عادي

استاد مسعود موسوی جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB312 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

28 خرداد 94

15 مرداد  94

عادي

استاد احمدی میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB314 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

16 خرداد 94

3 مرداد  94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170,000 14 نفر - پایان دوره
FB315 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

16 خرداد 94

3 مرداد  94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170,000 14 نفر - پایان دوره
FB316 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-13

21 خرداد 94

22 مرداد  94

عادي

استاد مهرنواز

میرداماد  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB319 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

1 تیر  94

19 مرداد  94

فشرده

استاد خیری

جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB320 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

6 تیر  94

24 مرداد  94

فشرده

استاد زنديه

جردن  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB321 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

11 تیر  94

29 مرداد  94

فشرده

استاد مقدسی جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB322 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

13 تیر  94

31 مرداد  94

فشرده

استاد مارال خاطری جردن  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB323 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

30 تیر  94

17 شهریور 94

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB324 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

30 تیر  94

17 شهریور 94

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB325 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

30 تیر  94

17 شهریور 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی  میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB326 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

30 تیر  94

17 شهریور 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی میرداماد  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB327 Fundamental
(2)
شنبه و دوشنبه 9-12

29 تیر  94

14 شهریور 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB328 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

18 مرداد  94

26 مهر 94

نيمه فشرده  

استاد زندیه میرداماد  170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB329 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

18 مرداد  94

26 مهر 94

نيمه فشرده  

استاد زندیه میرداماد  170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB330 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-13

22 مرداد  94

30 مهر 94

عادي

استاد دست افشار میرداماد  170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB331 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

16 مرداد  94

3 مهر 94

عادي

استاد سیفی جردن  170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB332 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

28 مرداد  94

11 مهر 94

فشرده  

در حال بررسی

جردن  170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB333 Fundamental
(2)
فرد عصر 17-19

8 شهریور 94

23 مهر 94

فشرده  

در حال بررسی

جردن  170,000 15 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB334 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

28 مرداد  94

11 مهر 94

فشرده  

در حال بررسی

جردن  170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB335 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

6 شهریور 94

22 آبان 94

عادي

استاد مسعود موسوی جردن  170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB336 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 15-18

31 مرداد  94

15 مهر 94

نيمه فشرده  

در حال بررسی

جردن   170,000 10 نفر - 2  صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F178 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

28 اردیبهشت 94

3 تیر  94

فشرده  

استاد خاطری

جردن 317,000 12  نفر - پایان دوره
F179 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

17 خرداد 94

1 مرداد 94

فشرده  

استاد عراقی نژاد

جردن 317,000 14  نفر - پایان دوره
F180 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

10 تیر  94

19 مرداد 94

فشرده  

استاد خاطری

جردن 317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F181 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

14 تیر  94

1 شهریور 94

فشرده  

استاد جعفری میرداماد 317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F182 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

18 مرداد 94

5 مهر 94

فشرده  

استاد عراقی نژاد جردن 317,000 14  نفر - 2  صندلي خالي
F183 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

28 مرداد 94

1 مهر 94

فشرده  

استاد خاطری

جردن 317,000 12  نفر - 7  صندلي خالي
 

PRE (1) IELTS

PA500 PRE1 پنجشنبه 9-14

31 اردیبهشت 94

8 مرداد 94

عادي

استاد زنديه جردن 327,000

14 نفر

- پایان دوره
PA501 PRE1 جمعه 9-13

25 اردیبهشت 94

23 مرداد 94

 عادي استاد سیدی نسب جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA503 PRE1 زوج عصر 19-21

9 خرداد 94

10 مرداد 94

 فشرده استاد محمدي میرداماد 327,000

12 نفر

- پایان دوره
PA504 PRE1 زوج عصر 17-19

9 خرداد 94

10 مرداد 94

 فشرده استاد محمدي میرداماد 327,000

12 نفر

- پایان دوره
PA509 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19

10 خرداد 94

8 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد شهبازي  میرداماد 327,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA510 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 19-21

10 خرداد 94

8 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد شهبازي  میرداماد 327,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA512 PRE1 فرد عصر 17-19

26 خرداد 94

25 مرداد 94

 فشرده

استاد عطاردی

جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA513 PRE1 زوج عصر 17-19

23 خرداد 94

21 مرداد 94

 فشرده استاد خليل نژاد  میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA514 PRE1 شنبه و دوشنبه 18-21

25 خرداد 94

24 مرداد 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده  میرداماد 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA515 PRE1 جمعه 9-13

22 خرداد 94

13 شهریور 94

 عادي استاد کارابیدیان جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA516 PRE1 شنبه و چهارشنبه 9-13

27 خرداد 94

14 مرداد 94

 نيمه فشرده استاد گلزاری جردن 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA518 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

30 خرداد 94

31 مرداد 94

 نيمه فشرده استاد دست افشار جردن 327,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA519 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 19-21

7 تیر  94

5 مهر 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری جردن 327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA520 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

14 تیر  94

15 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد جمالی پور جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA521 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

14 تیر  94

15 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد جمالی پور جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA522 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

13 تیر  94

14 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد خاطری جردن 327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA523 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

13 تیر  94

14 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد خاطری جردن 327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA524 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

23 تیر  94

24 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA526 PRE1 زوج عصر 17-19

24 تیر  94

21 شهریور 94

فشرده

استاد قمي

میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA527 PRE1 زوج عصر 19-21

24 تیر  94

21 شهریور 94

فشرده

استاد قمي

میرداماد

327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA528 PRE1 دوشنبه و پنجشنبه  18-21

11 تیر  94

5 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد مرتضایی

میرداماد

327,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA529 PRE1 پنجشنبه  9-13

1 مرداد 94

30 مهر 94

 عادي استاد مهرداد مهاجری 

میرداماد

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA530 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

1شهریور 94

26 مهر 94

 نيمه فشرده

استاد فرازنده 

میرداماد

327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA531 PRE1 فرد عصر 17-19

13 مرداد 94

12 مهر 94

فشرده

استاد کارابیدیان 

میرداماد

327,000

14 نفر

- 2  صندلي خالي
PA532 PRE1 فرد عصر 19-21

13 مرداد 94

12 مهر 94

فشرده

استاد کارابیدیان 

میرداماد

327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA533 PRE1 پنجشنبه 9-14

5 شهریور 94

14 آبان 94

عادي

استاد عطاردی 

میرداماد

327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA534 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

11 مرداد 94

7 مهر 94

 نيمه فشرده دکتر یاسمی

میرداماد

327,000

12 نفر

- 2  صندلي خالي
PA535 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

11 مرداد 94

7 مهر 94

 نيمه فشرده دکتر یاسمی 

میرداماد

327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA536 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

3 شهریور 94

14 مهر 94

 نيمه فشرده

استاد قمي 

جردن

327,000

15 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA537 PRE1 زوج عصر 19-21

31 مرداد 94

25 مهر 94

فشرده

استاد خليل نژاد

میرداماد

327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA538 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18

2 شهریور 94

27 مهر 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد 

327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA539 PRE1 زوج عصر 17-19

17 مرداد 94

11 مهر 94

فشرده

دکتر یاسمی

میرداماد

327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA540 PRE1 زوج عصر 15-17

10 مرداد 94

4 مهر 94

فشرده

استاد زنديه

جردن

327,000

14 نفر

- 6  صندلي خالي
PA541 PRE1 زوج عصر 19-21

7 شهریور 94

4 آبان 94

فشرده

در حال بررسی

جردن

327,000

8 نفر

- 7  صندلي خالي
 

PRE (2) IELTS

PB545 PRE2 پنجشنبه 9-14

21 خرداد 94

22 مرداد 94

 عادي

استاد افشين معيني

جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB546 PRE2 پنجشنبه 9-14

7 خرداد 94

15 مرداد 94

عادي

استاد عطاردی

میرداماد 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB547 PRE2 جمعه 9-14

19 تیر  94

20 شهریور 94

 عادي استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB548 PRE2 زوج عصر 17-19

4 خرداد 94

5 مرداد 94

 فشرده استاد مهرجو جردن 327,000

10 نفر

- پایان دوره
PB549 PRE2 زوج عصر 19-21

4 خرداد 94

5 مرداد 94

 فشرده استاد مهرجو  جردن 327,000

10 نفر

- پایان دوره
PB550 PRE2 فرد عصر 19-21

26 خرداد 94

25 مرداد 94

 فشرده

استاد عطاردی

جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB551 PRE2 زوج عصر 19-21

23 خرداد 94

21 مرداد 94

 فشرده

استاد خليل نژاد

میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB552 PRE2 شنبه و دوشنبه 15-18

25 خرداد 94

24 مرداد 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB555 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

19 خرداد 94

1 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد مهاجري جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB556 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

19 خرداد 94

1 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد مهاجري جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB557 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

19 خرداد 94

18 مرداد 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB558 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

19 خرداد 94

18 مرداد 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB559 PRE2 زوج عصر 17-19

6 تیر  94

4 شهریور 94

فشرده

استاد زنديه جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB560 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19

7 تیر  94

5 مهر 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

10 نفر

-

در حال برگزاري...

PB561 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

7 تیر  94

25 مرداد 94

 نيمه فشرده استاد قمي جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB562 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

23 تیر  94

24 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB563 PRE2 زوج عصر 17-19

29 تیر  94

23 شهریور 94

فشرده

استاد افشين معيني

میرداماد

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB564 PRE2 زوج عصر 19-21

29 تیر  94

23 شهریور 94

فشرده

استاد افشين معيني

میرداماد

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB565 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9-13

31 تیر  94

11 شهریور 94

 نيمه فشرده

استاد سیدی نسب

جردن

327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB566 PRE2 زوج عصر 19-21

19 مرداد 94

13 مهر 94

فشرده

استاد محمدی

میرداماد

327,000

12 نفر

-

1  صندلي خالي

PB567 PRE2 زوج عصر 17-19

19 مرداد 94

13 مهر 94

فشرده

استاد محمدی

میرداماد

327,000

12 نفر

-

1  صندلي خالي

PB568 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-14

5 مرداد 94

7 شهریور 94

 نيمه فشرده

استاد فرازنده

میرداماد

327,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB569 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

1شهریور 94

26 مهر 94

 نيمه فشرده

استاد فرازنده

میرداماد

327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB570 PRE2 پنجشنبه 9-14

29 مرداد 94

7 آبان 94

عادي

استاد زنديه

جردن

327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB571 PRE2 زوج عصر 17-19

17 مرداد 94

11 مهر 94

فشرده

استاد مهرجو

جردن

327,000

10 نفر

-

2  صندلي خالي

PB572 PRE2 زوج عصر 19-21

17 مرداد 94

11 مهر 94

فشرده

استاد مهرجو

جردن

327,000

10 نفر

-

1  صندلي خالي

PB573 PRE2 جمعه 9-13

30 مرداد 94

6 آذر 94

عادي

استاد دست افشار

جردن

327,000

12 نفر

-

1  صندلي خالي

PB574 PRE2 فرد عصر 17-19

3 شهریور 94

30 مهر 94

فشرده

در حال بررسی 

جردن

327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB575 PRE2 فرد عصر 19-21

3 شهریور 94

30 مهر 94

فشرده

در حال بررسی 

جردن

327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB576 PRE2 زوج عصر 17-19

31 مرداد 94

25 مهر 94

فشرده

استاد خليل نژاد

میرداماد

327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB577 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

17 مرداد 94

11 مهر 94

 نيمه فشرده استاد مرتضایی

جردن

327,000

12 نفر

-

1  صندلي خالي

PB579 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

2 شهریور 94

27 مهر 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده 

میرداماد

327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB580 PRE2 پنجشنبه 9-14

12 شهریور 94

21 آبان 94

عادي

استاد  معيني 

جردن

327,000

14 نفر

-

6  صندلي خالي

PB581 PRE2 زوج عصر 19-21

17 مرداد 94

11 مهر 94

فشرده

دکتر یاسمی 

میرداماد

327,000

12 نفر

-

7  صندلي خالي

PB582 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

11 شهریور 94

9 آبان 94

 نيمه فشرده در حال بررسی  

جردن

327,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB583 PRE2 زوج عصر 17-19

7 شهریور 94

4 آبان 94

فشرده

در حال بررسی  

جردن

327,000

8 نفر

-

2  صندلي خالي

 

PRE (1+2) IELTS

P211 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

29 اردیبهشت 94

6 مرداد  94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 624,000 12 نفر - پایان دوره
P212 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

28 اردیبهشت 94

29 تیر  94

 فشرده استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر - پایان دوره
P214 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

19 خرداد  94

17 شهریور 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P215 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

18 خرداد  94

26 مرداد  94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P216 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

13 تیر  94

11 شهریور 94

 فشرده استاد قمي میرداماد 624,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P217 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

15 تیر  94

14 شهریور 94

 فشرده استاد افشين معيني جردن 624,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P218 PRE(1+2) فرد صبح 9-13

9 تیر  94

8 شهریور 94

 فشرده استاد کارابیدیان جردن 624,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P219 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

30 تیر  94

7 مهر 94

 نيمه فشرده استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
P220 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

18 مرداد  94

26 مهر 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد  624,000 14 نفر -

6  صندلي خالي

P221 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

14 مرداد  94

8 مهر 94

فشرده

استاد زنديه جردن  624,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
P222 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

7 شهریور 94

16 آبان 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
IELTS
I730 IELTS پنجشنبه  9-14

20 فروردین 94

25 تیر 94

عادي استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I733 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

9 اردیبهشت 94

31 تیر 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I734 IELTS پنجشنبه  15-20

24 اردیبهشت 94

29 مرداد 94

عادي

استاد رفيعي

جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I743 IELTS پنجشنبه  9-14

28 خرداد 94

26 شهریور 94

عادي استاد حسني میرداماد 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I745 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

16 خرداد 94

21 مرداد 94

نيمه  فشرده استاد فضلی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I746 IELTS جمعه 9-14

22 خرداد 94

20 شهریور 94

عادي

استاد فضلی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I748 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

2 تیر 94

8 شهریور 94

نيمه  فشرده استاد طارميان جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I749 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

2 تیر 94

29 شهریور 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I750 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

3 تیر 94

7 شهریور 94

نيمه  فشرده استاد طارميان میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I751 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

30 تیر 94

18 مرداد 94

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I752 IELTS زوج عصر 17-21

20 تیر 94

31 مرداد 94

فشرده 

استاد کاشاني جردن 647,000

14 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I753 IELTS شنبه و چهارشنبه 9-13

20 تیر 94

21 شهریور 94

نیمه فشرده استاد کاشاني جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I754 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

23 تیر 94

29 شهریور 94

نیمه فشرده استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I755 IELTS زوج صبح 9-13

3 مرداد 94

11 شهریور 94

فشرده 

استاد ذاکر میرداماد 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I756 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

7 مرداد 94

11 مهر 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I757 IELTS پنجشنبه  9-14

8 مرداد 94

14 آبان 94

عادي استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I758 IELTS شنبه  تا چهارشنبه 9-12:30

14 شهریور 94

31 شهریور 94

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I759 IELTS زوج عصر 17-21

7 شهریور 94

15 مهر 94

فشرده 

استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I760 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

14 شهریور 94

16 آبان 94

نیمه فشرده استاد طارمیان میرداماد 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

3  صندلي خالي

I761 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

15 شهریور 94

12 آبان 94

نیمه فشرده استاد طارمیان جردن 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I762 IELTS پنجشنبه  15-20

12 شهریور 94

26 آذر 94

عادي استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
IP222 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

30 اردیبهشت 94

30 خرداد 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP224 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

6 تیر 94

7 مرداد 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP225 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

29 تیر 94

19 مرداد 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP226 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

14 مرداد 94

11 شهریور 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
IP227 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

26 مرداد 94

16 شهریور 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
IP228 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

18 شهریور 94

15 مهر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

2  صندلي خالي

 
IELTS Workshops
IR139 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

5 خرداد 94

9 تیر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر - پایان دوره
IR140 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

12 تیر 94

16 مرداد 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR141 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

23 تیر 94

3 شهریور 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR142 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

30 مرداد 94

3 مهر 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR143 IELTS Reading Workshop  سه شنبه   17-21

17 شهریور 94

21 مهر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر -

7  صندلي خالي

IS144 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

5 خرداد 94

23 تیر 94

عادي

استاد مهاجري میرداماد 227,000 15 نفر - پایان دوره
IS145 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

2 خرداد 94

6 تیر 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IS146 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

11 تیر 94

29 مرداد 94

عادي

استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS147 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

13 تیر 94

21 مرداد 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS148 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

13 مرداد 94

7 مهر 94

عادي

استاد مهاجري میرداماد 227,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
IS149 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

31 مرداد 94

1 مهر 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IS150 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

19 شهریور 94

14 آبان 94

عادي

استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IW147 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

4 خرداد 94

8 تیر 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IW148 IELTS Writing Workshop يکشنبه و سه شنبه 9-13

2 تیر 94

21 تیر 94

نیمه فشرده استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IW149 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

25 تیر 94

22 مرداد 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW150 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

22 تیر 94

26 مرداد 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW151 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

5شهریور 94

9 مهر 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW152 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

9شهریور 94

13 مهر 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW153 IELTS Writing Workshop يکشنبه و سه شنبه 9-13

1شهریور 94

17شهریور 94

نیمه فشرده در حال بررسی   جردن 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IL222 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

31 خرداد 94

21 تیر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر - پایان دوره
IL223 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

 4 مرداد 94

25 مرداد 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر -

در حال برگزاري...

IL224 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

8شهریور 94

29شهریور 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS
ITE212 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14

11 تیر 94

15 مرداد 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 15 نفر -

در حال برگزاري...

ITE213 IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

6شهریور 94

17 مهر 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 15 نفر - در حال تکميل طرفيت

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل یک آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و یک آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 7 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

0

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جردن: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید، بلوار گل آذین، پلاک 27 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است