جمعه ٠٩ مهر ١٣٩٥ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 95/07/07 ساعت: 15:30

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

247,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
247,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

460,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

377,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

377,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

720,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 724,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 724,000

فوق فشرده: 7+60

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 624,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA284 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

11 مرداد 95

27 شهریور 95

فشرده 

استاد رضایی جردن 247,000 8 نفر - پایان دوره
FA285 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

11 مرداد 95

27 شهریور 95

فشرده 

استاد رضایی  جردن 247,000 8 نفر - پایان دوره
FA287 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

19 مرداد 95

11 مهر 95

   نيمه فشرده استاد زینعلی میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA288 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

19 مرداد 95

11 مهر 95

   نيمه فشرده استاد زینعلی  میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA289 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

12 شهریور 95

30 مهر 95

عادي

استاد پور امیری

میرداماد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA290 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

1 شهریور 95

17 مهر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA291 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

1 شهریور 95

17 مهر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA292 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

8 شهریور 95

26 مهر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA293 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

8 شهریور 95

26 مهر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA294 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

16 شهریور 95

9 آبان 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA295 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

16 شهریور 95

9 آبان 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA296 Fundamental
(1)
شنبه و دوشنبه 9-12

27 شهریور 95

10 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد محمدی

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA297 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

4 مهر 95

23 آبان 95

   نيمه فشرده استاد سادات حسینی

جردن

247,000 10 نفر

تماس با پشتیبان

در حال برگزاري...
FA298 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

7 مهر 95

24 آبان 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA299 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

7 مهر 95

24 آبان 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA300 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - 1   صندلي خالي
FA301 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA302 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

25 مهر 95

14 آذر 95

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد

247,000 12 نفر - 1   صندلي خالي
FA303 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

25 مهر 95

14 آذر 95

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA304 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

23 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
FA305 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

23 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA306 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

23 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد

247,000 12 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
FA307 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

23 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد

247,000 12 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB429 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

13 مرداد 95

29   شهریور 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن 247,000 14 نفر - پایان دوره
FB430 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

13 مرداد 95

29   شهریور 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن 247,000 14 نفر - پایان دوره
FB432 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB433 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB434 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 مرداد 95

13مهر 95

نيمه فشرده  

استاد عباس نژاد

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB435 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 مرداد 95

13مهر 95

نيمه فشرده  

استاد عباس نژاد

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB436 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

5 شهریور 95

23مهر 95

عادي

استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB437 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد قیداری میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB438 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد قیداری میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB439 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

2 شهریور 95

25مهر 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB440 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

2 شهریور 95

25مهر 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB441 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

استاد خلیلی

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB442 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

استاد خلیلی

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB443 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB444 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB445 Fundamental
(2)
زوج عصر  14-16

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

استاد قیداری میرداماد 196,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB446 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB447 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB448 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

4مهر 95

23 آبان 95

   نيمه فشرده استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB449 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

16مهر 95

5 آذر 95

عادي

استاد دست افشار جردن 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB450 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

5 مهر 95

22 آبان 95

فشرده 

استاد رضایی

جردن

247,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB451 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

5 مهر 95

22 آبان 95

فشرده 

استاد رضایی

جردن

247,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB452 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB453 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - 1   صندلي خالي
FB454 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

26 مهر 95

15 آذر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی 

جردن

247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB455 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

26 مهر 95

15 آذر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی 

جردن

247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB456 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده استاد زینعلی 

میرداماد

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB457 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده استاد زینعلی 

میرداماد

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB458 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

5 آبان 95

24 آذر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB459 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

5 آبان 95

24 آذر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB460 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB461 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB462 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

1 آبان 95

20 آذر 95

فشرده 

استاد دست افشار

میرداماد

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB463 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

1 آبان 95

20 آذر 95

فشرده 

استاد دست افشار

میرداماد

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB464 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

21 آبان 95

10 دی 95

عادي

استاد پور امیری

میرداماد

247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB465 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

18 آبان 95

7 دی 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی

جردن

247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB466 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

18 آبان 95

7 دی 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی

جردن

247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB467 Fundamental
(2)
زوج عصر  14-16

26 مهر 95

15 آذر 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

196,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB468 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد

247,000 14 نفر - 3   صندلي خالي
FB469 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB470 Fundamental
(2)
شنبه و دوشنبه 9-12

22 آبان 95

13 دی 95

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد

247,000 14 نفر - 4   صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F204 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

22  تیر   95

14 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر - پایان دوره
F205 Fundamental
(1+2)
 
فرد صبح 9-13

17 مرداد 95

1مهر 95

فشرده 

استاد عراقی نژاد

جردن 460,000 12  نفر - پایان دوره
F206 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

2 شهریور 95

2 آبان 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - در حال برگزاري...
F207 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

17 شهریور 95

5 آبان 95

فشرده 

استاد زینعلی

جردن 460,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F208 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

23 شهریور 95

23 آبان 95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F209 Fundamental
(1+2)
 
فرد صبح 9-13

11مهر 95

27 آبان 95

فشرده 

در حال بررسی

جردن 460,000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F210 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

11 آبان 95

7 دی 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F211 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

15 آبان 95

6 دی 95

فشرده 

استاد زینعلی

جردن 460,000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F212 Fundamental
(1+2)
 
شنبه و چهارشنبه 9-13

26 آبان 95

9 بهمن 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

میرداماد 460,000 14  نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA661 PRE1 جمعه 9-13

15 مرداد 95

7 آبان 95

عادي

دکتر استکی جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA662 PRE1 جمعه 9-13

8 مرداد 95

30 مهر 95

عادي

استاد معینی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA666 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

13 مرداد 95

7 مهر 95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی

جردن

377,000

12 نفر

- پایان دوره
PA671 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

20 مرداد 95

14 مهر 95

   نيمه فشرده   استاد مرتضایی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA672 PRE1 جمعه 9-14

12 شهریور 95

14 آبان 95

عادي

استاد مرتضایی میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA673 PRE1 شنبه و دوشنبه 18-21

1 شهریور 95

1 آبان 95

   نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA674 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

10 شهریور 95

8 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA675 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

10 شهریور 95

8 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA676 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

31 مرداد 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA677 PRE1 پنجشنبه  9-14

11 شهریور 95

13 آبان 95

عادي

استاد محمدی

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA678 PRE1 جمعه 9-13

26 شهریور 95

19 آذر 95

عادي

استاد محمدی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA679 PRE1 زوج عصر 15-17

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد  معيني

میرداماد

377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA680 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 مرداد 95

27 مهر 95

   نيمه فشرده

استاد  ملکی 

میرداماد

377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA681 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 مرداد 95

27 مهر 95

   نيمه فشرده

استاد  ملکی

میرداماد

377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA682 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 شهریور 95

18 آبان 95

   نيمه فشرده استاد شجعانی جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PA683 PRE1 پنجشنبه  9-14

1 مهر 95

4 آذر 95

عادي

استاد عطاردی

میرداماد

377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA684 PRE1 زوج عصر 14-16

1 شهریور 95

1 آبان 95

فشرده استاد طهماسبی جردن 302,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA685 PRE1 جمعه 9-14

2 مهر 95

5 آذر 95

عادي

استاد فهیمی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA686 PRE1 زوج عصر 19-21

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده استاد طهماسبی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA687 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 شهریور 95

2 آذر 95

   نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA688 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 شهریور 95

2 آذر 95

   نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA689 PRE1 جمعه 9-14

19 شهریور 95

21 آبان 95

عادي

استاد سیفی

جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA690 PRE1 زوج عصر 17-19

24 شهریور 95

22 آبان 95

فشرده استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA691 PRE1 زوج عصر 19-21

24 شهریور 95

22 آبان 95

فشرده استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA692 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

27 شهریور 95

26 آبان 95

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PA693 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

27 شهریور 95

26 آبان 95

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PA694 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

3 مهر 95

3 آذر 95

   نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA695 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

25 مهر 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده استاد شجعانی جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA696 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 مهر 95

7 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد  معيني

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA697 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 مهر 95

7 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد  معيني

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA698 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-12

27 شهریور 95

22 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA699 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

24 مهر 95

24 آذر 95

   نيمه فشرده

در حال بررسی

جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA700 PRE1 زوج عصر 17-19

26 مهر 95

29 آذر 95

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA701 PRE1 زوج عصر 19-21

26 مهر 95

29 آذر 95

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA702 PRE1 جمعه 9-14 21 آبان 95

24 دی 95

عادي

استاد شجعانی

میرداماد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA703 PRE1 زوج عصر 19-21 3 آبان 95

6 دی 95

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA704 PRE1 زوج عصر 17-19 3 آبان 95

6 دی 95

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA705 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

24 مهر 95

24 آذر 95

   نيمه فشرده 

در حال بررسی

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA706 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

24 مهر 95

24 آذر 95

   نيمه فشرده 

در حال بررسی

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA707 PRE1 جمعه 9-14 14 آبان 95

17 دی 95

عادي

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA708 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18 25 آبان 95

26 دی 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA709 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21 25 آبان 95

26 دی 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA710 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21 25 آبان 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده   استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA711 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18 15 آبان 95

18 دی 95

   نيمه فشرده  

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA712 PRE1 پنجشنبه  9-14

29 مهر 95

2 دی 95

عادي

استاد عباس نژاد

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA713 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13 23 آبان 95

7 دی 95

   نيمه فشرده   استاد قمی   جردن 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA714 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

11 مهر 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده   استاد عراقی نژاد جردن 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA715 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

9 آذر 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA716 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

9 آذر 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA717 PRE1 زوج عصر 17-19 29 آبان 95

2 بهمن 95

  فشرده   استاد طهماسبی جردن 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (2) IELTS

PB699 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

19 تیر 95

17 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی   جردن 377,000

9 نفر

- پایان دوره
PB704 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

26 تیر 95

24 شهریور 95

   نيمه فشرده 

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

- پایان دوره
PB705 PRE2 جمعه 9-13

8 مرداد 95

30 مهر 95

عادي

استاد شجعانی

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB706 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

13 مرداد 95

7 مهر  95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB707 PRE2 زوج عصر 17-19

18 مرداد 95

14 مهر 95

فشرده

استاد محمدی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB708 PRE2 زوج عصر 19-21

18 مرداد 95

14 مهر 95

فشرده

استاد محمدی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB709 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

24 مرداد 95

25 مهر 95

   نيمه فشرده 

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB710 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

24 مرداد 95

25 مهر 95

   نيمه فشرده 

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB711 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 مرداد 95

13 مهر 95

   نيمه فشرده 

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB712 PRE2 شنبه و دوشنبه 15-18

1 شهریور 95

1 آبان 95

   نيمه فشرده 

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB715 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

31 مرداد 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB716 PRE2 زوج عصر 19-21

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB717 PRE2 زوج عصر 17-19

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB718 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

14 شهریور 95

16 آبان 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB719 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

14 شهریور 95

16 آبان 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB720 PRE2 پنجشنبه  9-14

18 شهریور 95

20 آبان 95

عادي

استاد سبزه پرور

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB721 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

23 شهریور 95

25 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB722 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

23 شهریور 95

25 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB723 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

23 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد قمی

جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB724 PRE2 زوج عصر 17-19

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB725 PRE2 جمعه 9-14

9 مهر 95

12 آذر95

عادي

استاد پور محمد

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB726 PRE2 پنجشنبه  9-14

18 شهریور 95

20 آبان 95

عادي

استاد رضانیا

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB727 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 مهر 95

7 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

14 نفر

- 2   صندلي خالي
PB728 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 مهر 95

7 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB729 PRE2 پنجشنبه  9-13

8 مهر 95

2 دی 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- 1   صندلي خالي
PB730 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

6 مهر 95

9 آذر95

   نيمه فشرده   استاد خاکساران جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB731 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

6 مهر 95

9 آذر95

   نيمه فشرده   استاد خاکساران جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB732 PRE2 زوج عصر 19-21

12 مهر 95

15 آذر95

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد

377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB733 PRE2 زوج عصر 17-19

12 مهر 95

15 آذر95

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد

377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB734 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-12

10 مهر 95

6 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد سیدی نسب

میرداماد

377,000

12 نفر

- 2   صندلي خالي
PB735 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

13 مهر 95

16 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد

377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB736 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 مهر 95

16 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد

377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB737 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

24 مهر 95

24 آذر95

   نيمه فشرده   در حال بررسی جردن 377,000

12 نفر

- 2   صندلي خالي
PB738 PRE2 پنجشنبه  9-14

8 مهر 95

11 آذر95

عادي

استاد  معيني

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB739 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

24 مهر 95

24 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB740 PRE2 زوج عصر 15-17

3 آبان 95

6 دی 95

 فشرده  

استاد  معيني

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB741 PRE2 جمعه 9-14

30 مهر 95

3 دی 95

 عادي

استاد  شهبازي

میرداماد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB742 PRE2 جمعه 9-14

21 آبان 95

24 دی 95

 عادي در حال بررسی جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB743 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

25 آبان 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده   استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- 4   صندلي خالي
PB744 PRE2 زوج عصر 14-16

12 آبان 95

15 دی 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 302,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB745 PRE2 جمعه 9-14

28 آبان 95

1 بهمن 95

 عادي دکتر استکی جردن 377,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB746 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

15 آبان 95

18 دی 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB747 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

11 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB748 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

11 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی میرداماد 377,000

12 نفر

- 3   صندلي خالي
PB749 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

19 آبان 95

22 دی 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی جردن 377,000

15 نفر

- 2   صندلي خالي
PB750 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

19 آبان 95

22 دی 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی جردن 377,000

15 نفر

- 2   صندلي خالي
PB751 PRE2 زوج عصر 19-21

29 آبان 95

2 بهمن 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 377,000

14 نفر

- 2   صندلي خالي
 

PRE (1+2) IELTS

P255 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

2 مرداد 95

31 شهریور 95

فشرده

استاد  معيني 

جردن 720,000 12 نفر - پایان دوره
P256 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

3 مرداد 95

11 مهر 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P257 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

11 مرداد 95

19 مهر 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P258 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-13

23 مرداد 95

19 آبان 95

 نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P259 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

19 مرداد 95

2 آبان 95

 نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P260 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

10 شهریور 95

19 آبان 95

 نيمه فشرده دکتر استکی میرداماد 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P261 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

9 شهریور 95

23 آبان 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P262 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده

استاد قمی

میرداماد 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P263 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

12 مهر 95

15 آذر 95

فشرده

استاد  معيني 

جردن

720,000 12 نفر -

1   صندلي خالي

P264 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

4 مهر 95

16 آذر 95

 نيمه فشرده استاد سیفی

جردن

720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P265 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

25 مهر 95

5 دی 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

720,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P266 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

28 مهر 95

11 دی 95

 نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد

720,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P267 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

16 آبان 95

26 دی 95

 نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 720,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P268 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

29 آبان 95

13 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 720,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P269 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

15 آبان 95

18 دی 95

فشرده

در حال بررسی جردن 720,000 15 نفر -

5   صندلي خالي

P270 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

3 آذر 95

16 بهمن 95

 نيمه فشرده دکتر استکی میرداماد 720,000 12 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 
IELTS
I818 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 تیر 95

11 مهر 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I819 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

26 تیر 95

27 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I821 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

10 مرداد 95

11 مهر 95

نیمه فشرده 

استاد  ذاکر

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I823 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

27 تیر 95

23 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I826 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

10 مرداد 95

11 مهر 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I827 IELTS زوج صبح 9-13

30 مرداد 95

10 مهر 95

فشرده

استاد  ذاکر   

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I828 IELTS پنجشنبه  9-14

21 مرداد 95

20 آبان 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I829 IELTS جمعه 9-14

12 شهریور 95

12 آذر 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I830 IELTS پنجشنبه  15-20

11 شهریور 95

11 آذر 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I831 IELTS شنبه و چهارشنبه  17:30-21

20 شهریور 95

29 آبان 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I832 IELTS زوج صبح 9-13

15 شهریور 95

28 مهر 95

فشرده

دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I833 IELTS زوج عصر 17-21

27 شهریور 95

8 آبان 95

فشرده

استاد کاشانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I834 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

10 مهر 95

2 آبان 95

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 624,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

2   صندلي خالي

I835 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

11 مهر 95

16 آذر 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

 صندلي خالي

I836 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

7 مهر 95

13 آذر 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

2   صندلي خالي

I837 IELTS زوج صبح 9-13

24 مهر 95

3  آذر 95

فشرده

استاد  ذاکر   

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I838 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

25 مهر 95

19  دی 95

نیمه فشرده 

استاد رفيعي   

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد 
I839 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

25 مهر 95

28  آذر 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

6   صندلي خالي

I840 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

8 آبان 95

26 آبان 95

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 624,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I841 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

27 مهر 95

30  آذر 95

نیمه فشرده 

استاد  ذاکر   

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I842 IELTS زوج صبح 9-13

10 آبان 95

24  آذر 95

فشرده

دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
 
(آیلتس پریمیوم چیست؟!)  IELTS PREMIUM
IP236 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

19  بهمن 94

10 اسفند 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP238 IELTS PREMIUM توضیح شنبه و چهارشنبه  10-13

26 تیر 95

10 شهریور 95

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
 
IELTS Workshops
IR159 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

21 تیر 95

8 شهریور 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - پایان دوره
IR160 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

9 شهریور 95

27 مهر 95

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR161 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

12 مهر 95

1 آذر 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IR162 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

11 آبان 95

16 آذر 95

عادي

در حال بررسی

میرداماد 277,000 17 نفر -

4   صندلي خالي

IS169 IELTS  Speaking Workshop جمعه 10-14

29 مرداد 95

2 مهر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - پایان دوره
IS170 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

10 شهریور 95

14 مهر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IS171 IELTS  Speaking Workshop جمعه 10-14

16 مهر 95

21 آبان 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IS172 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

28 مهر 95

3 آذر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IW172 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

11 مرداد 95

15 شهریور 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - پایان دوره
IW173 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

19 شهریور 95

23 مهر 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IW175 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

5 مهر 95

10 آبان 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IW176 IELTS Writing Workshop دوشنبه  18-21

12 مهر 95

1 آذر 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IW177 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

7 آبان 95

12 آذر 95