دوشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٥ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش

آخرين بروز رساني در تاريخ: 95/12/02 ساعت: 10:00

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

247,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
247,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

460,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

377,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

377,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

720,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 70+7

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون     يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 724,000

فشرده: 70+7

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 724,000

فوق فشرده: 60+7

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 624,000 

پریمیوم: 40+10

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

مجازی: 70+10

فشرده: 1/5 ماه

جدید-مجازی: 624,000

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

دوره های فشرده نوروزی

FAN47

Fundamental
(1)

هر روز 9-14

4 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

استاد سهروردی نیا

جردن

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد

FAN48

Fundamental
(1)

هر روز 9-14

4 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

سعادت آباد

247,000 10 نفر -  در حال تکميل ظرفيت

FBN55

Fundamental
(2)

هر روز 9-14

4 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

استاد عباس نژاد

جردن 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد

FBN56

Fundamental
(2)

هر روز 9-14

4 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

جردن 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد

FBN57

Fundamental
(2)

هر روز 9-14

4 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

سعادت آباد

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد

FBN58

Fundamental
(2)

هر روز 9-14

4 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

سعادت آباد

247,000 14 نفر - 4   صندلي خالي

PAN52

PRE1 هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

استاد مرتضایی

جردن

377,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد

PAN53

PRE1 هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

جردن

377,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد

PAN54

PRE1 هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

سعادت آباد

377,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد

PAN55

PRE1 هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

سعادت آباد

377,000 14 نفر - 3   صندلي خالي

PBN60

PRE2 هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

استاد شجعانی

جردن 377,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد

PBN61

PRE2 هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

سعادت آباد

377,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد

PBN62

PRE2 هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

سعادت آباد

377,000 10 نفر - 5   صندلي خالي

IN410

IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

دکتر   اکباتانی   

جردن 624,000 17 نفر 3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد

IN411

IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

استاد اسروش

جردن 624,000 17 نفر 3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد

IN412

IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

دکتر سلطانی

جردن 624,000 17 نفر 3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد

IN413

IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 96

11 فروردین 96

فوق فشرده نوروز

در حال بررسی

سعادت آباد

624,000 12 نفر 3 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
 
Fundamental (1) IELTS
FA320 Fundamental
(1)
زوج عصر  17-19

11 دی 95

25 بهمن 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - پایان دوره
FA321 Fundamental
(1)
زوج عصر  19-21

11 دی 95

25 بهمن 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - پایان دوره
FA322 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

بهمن 95

18 فروردین 96

عادي

استاد   قانع

میرداماد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA323 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

بهمن 95

17 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد خالقی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA324 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

بهمن 95

17 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد خالقی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA325 Fundamental
(1)
زوج عصر  17-19

20 دی 95

4 اسفند 95

فشرده 

استاد  قانع

سعادت آباد 247,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FA326 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده استاد  قانع سعادت آباد 247,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FA327 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد رستمی

سعادت آباد 247,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FA328 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده استاد قیداری سعادت آباد 247,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FA329 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده خانم رفیعی سعادت آباد 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA330 Fundamental
(1)
زوج عصر  19-21

18  بهمن 95

19 فروردین 96

فشرده  استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA331 Fundamental
(1)
زوج عصر  17-19

بهمن 95

16 اس*فند 95

فشرده  استاد رضایی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA332 Fundamental
(1)
زوج عصر  19-21

بهمن 95

16 اسفند 95

فشرده  استاد رضایی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA333 Fundamental
(1)
زوج عصر  17-19

11 بهمن 95

25 اسفند 95

فشرده  استاد مهلوجی سعادت آباد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA334 Fundamental
(1)
زوج عصر  19-21

11 بهمن 95

25 اسفند 95

فشرده  استاد مهلوجی سعادت آباد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA335 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

6 اسفند 95

15 اردیبهشت 96

عادي استاد مهلوجی سعادت آباد 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
FA336 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

24 بهمن 95

29 فروردین 96

نيمه فشرده

استاد خلیلی

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA337 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

24 بهمن 95

29 فروردین 96

نيمه فشرده

استاد خلیلی

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA338 Fundamental
(1)
شنبه و چهارشنبه 18-21

27 بهمن 95

30 فروردین 96

 نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن 247,000 15 نفر - 2   صندلي خالي
FA339 Fundamental
(1)
شنبه و چهارشنبه 15-18

27 بهمن 95

30 فروردین 96

 نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن 247,000 15 نفر - 6   صندلي خالي
FA340 Fundamental
(1)
زوج عصر  19-21

14 اسفند 95

13 اردیبهشت 96

فشرده  استاد رستمی سعادت آباد 247,000 9 نفر - 3   صندلي خالي
FA341 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

15 فروردین 96

7 خرداد 96

 نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن 247,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
FA342 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

15 فروردین 96

7 خرداد 96

 نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن 247,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB493 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

14 دی 95

1 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد

247,000 14 نفر - پایان دوره
FB494 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

14 دی 95

1 اسفند 95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

میرداماد

247,000 14 نفر - پایان دوره
FB495 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB496 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB497 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد عباس نژاد

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB498 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد عباس نژاد

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB499 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

2  بهمن 95

16 اسفند 95

فشرده 

استاد بابایی سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB500 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

2  بهمن 95

16 اسفند 95

فشرده 

استاد بابایی سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB501 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

20 دی 95

4 اسفند 95

فشرده 

استاد رستمی

سعادت آباد 247,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB502 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

29  بهمن 95

8 اردیبهشت 96

عادي

استاد زینعلی

سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB503 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

18  بهمن 95

19 فروردین 96

فشرده  استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB504 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

9  بهمن 95

23 اسفند 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB505 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

9  بهمن 95

23 اسفند 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB506 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

23  بهمن 95

23 فروردین 96

فشرده  استاد مسعود موسوی سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB507 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

23  بهمن 95

23 فروردین 96

فشرده  استاد مسعود موسوی سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB508 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

19  بهمن 95

27 فروردین 96

نيمه فشرده 

استاد بابایی سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB509 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

19  بهمن 95

27 فروردین 96

نيمه فشرده 

استاد بابایی سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB510 Fundamental
(2)
زوج عصر  14-16

25  بهمن 95

26 فروردین 96

فشرده  استاد قیداری

میرداماد

196,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB511 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

30  بهمن 95

30 فروردین 96

فشرده 

خانم  زندیه

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB512 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

30  بهمن 95

30 فروردین 96

فشرده 

خانم  زندیه

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB513 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

13 اسفند 95

29 اردیبهشت 96

عادي

استاد دست افشار جردن 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB514 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

7 اسفند 95

6 اردیبهشت 96

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - 1   صندلي خالي
FB515 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

7 اسفند 95

6 اردیبهشت 96

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB516 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

1 اسفند 95

10 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد  سبزه پرور 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB517 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

1 اسفند 95

10 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد  سبزه پرور 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB518 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

15 اسفند 95

24 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد

247,000 14 نفر - 7   صندلي خالي
FB519 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

15 اسفند 95

24 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB520 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

14 اسفند 95

13 اردیبهشت 96

فشرده 

استاد  قانع

سعادت آباد 247,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB521 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

15 فروردین 96

7 خرداد 96

نيمه فشرده

استاد  قانع سعادت آباد 247,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB522 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

15 فروردین 96

7 خرداد 96

نيمه فشرده

استاد  رستمی سعادت آباد 247,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB523 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 فروردین 96

9 خرداد 96

نيمه فشرده

خانم رفیعی

سعادت آباد 247,000 10 نفر - 4   صندلي خالي
FB524 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 فروردین 96

9 خرداد 96

نيمه فشرده

خانم رفیعی

سعادت آباد 247,000 10 نفر - 6   صندلي خالي
FB525 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

16 فروردین 96

30 اردیبهشت 96

فشرده  استاد  رضایی جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB526 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

16 فروردین 96

30 اردیبهشت 96

فشرده  استاد  رضایی جردن 247,000 10 نفر - 4   صندلي خالي
FB527 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 فروردین 96

9 خرداد 96

نيمه فشرده

در حال بررسی

سعادت آباد 247,000 9 نفر - 6   صندلي خالي
FB528 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 فروردین 96

9 خرداد 96

نيمه فشرده

در حال بررسی

سعادت آباد 247,000 9 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

Fundamental (1+2) IELTS

F219 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

15 دی 95

30 بهمن 95

فشرده 

استاد زینعلی

جردن 460,000 12  نفر - پایان دوره
F220 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

26 دی 95

17 اسفند 95

نيمه فشرده

خانم رفیعی سعادت آباد 460,000 15  نفر - در حال برگزاري...
F221 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

10  بهمن 95

20 فروردین 96

نيمه فشرده

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F222 Fundamental
(1+2)
 
فرد صبح 9-13

10  بهمن 95

26 اسفند 95

فشرده 

استاد رضایی

جردن 460,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F223 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

9  بهمن 95

23 اسفند 95

فشرده 

استاد خالقی 

سعادت آباد 460,000 15  نفر - در حال برگزاري...
F224 Fundamental
(1+2)
 
شنبه و چهارشنبه 9-13

23  بهمن 95

16 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد امیریان

میرداماد 460,000 14 نفر - در حال برگزاري...
F225 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

16  بهمن 95

16 فروردین 96

فشرده 

استاد بروجردی

سعادت آباد 460,000 15 نفر - در حال برگزاري...
F226 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

10 اسفند 95

26 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد اعتصامی

سعادت آباد 460,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
F227 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

14 اسفند 95

13 اردیبهشت 96

فشرده 

استاد زینعلی

جردن 460,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA724 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 آذر 95

24 بهمن 95

نيمه فشرده

استاد رضانیا سعادت آباد 377,000

15 نفر

- پایان دوره
PA725 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 آذر 95

24 بهمن 95

نيمه فشرده

استاد رضانیا سعادت آباد 377,000

15 نفر

- پایان دوره
PA726 PRE1 پنجشنبه  9-14

2 دی 95

5 اسفند 95

عادي

استاد  معيني جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA727 PRE1 جمعه 9-14

3 دی 95

13 اسفند 95

عادي

استاد    پور محمد جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA728 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

8 دی 95

4 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA729 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

8 دی 95

4 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد عطاردی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA734 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

8 دی 95

4 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد عباس نژاد

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA735 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 دی 95

1 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد حبیبی میرداماد 377,000

15 نفر

- پایان دوره
PA736 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

5 دی 95

1 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد حبیبی  میرداماد 377,000

15 نفر

- پایان دوره
PA737 PRE1 جمعه 9-14

10 دی 95

20 اسفند 95

عادي

استاد  گلپایگانی

سعادت آباد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA738 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

19 دی 95

15 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA739 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

19 دی 95

15 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA740 PRE1 زوج عصر 15-17

15 دی 95

11 اسفند 95

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد

377,000 14 نفر - در حال برگزاري...
PA741 PRE1 پنجشنبه  9-13

23 دی 95

7 اردیبهشت 96

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA742 PRE1 زوج عصر 17-19

15 دی 95

11 اسفند 95

فشرده استاد کاشانی    سعادت آباد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA743 PRE1 زوج عصر 19-21

15 دی 95

11 اسفند 95

فشرده استاد کاشانی    سعادت آباد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA744 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

19 دی 95

15 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد فهیمی جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA745 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

19 دی 95

15 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد فهیمی جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA746 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 دی 95

24 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد سادات حسینی جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA747 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 دی 95

24 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد سادات حسینی جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA748 PRE1 جمعه 9-14

8 بهمن 95

8 اردیبهشت 96

عادي

استاد رضایی

میرداماد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA749 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 دی 95

22 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد رازدار سعادت آباد 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PA750 PRE1 جمعه 9-14

15 بهمن 95

15 اردیبهشت 96

 عادي

استاد سهروردی نیا

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA751 PRE1 زوج عصر 19-21

11 بهمن 95

23 فروردین 96

فشرده

استاد زینعلی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA752 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

19 بهمن 95

10 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد  معيني جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA753 PRE1 زوج عصر 17-19

23 بهمن 95

4 اردیبهشت 96

فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA754 PRE1 زوج عصر 19-21

23 بهمن 95

4 اردیبهشت 96

فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA755 PRE1 جمعه 9-14

29 بهمن 95

29 اردیبهشت 96

 عادي دکتر استکی جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA756 PRE1 پنجشنبه  9-14

28 بهمن 95

21 اردیبهشت 96

عادي

استاد دست افشار

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA757 PRE1 جمعه 9-14

29 بهمن 95

29 اردیبهشت 96

عادي

استاد مرتضایی

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA758 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 بهمن 95

17 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA759 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 بهمن 95

17 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA760 PRE1 زوج عصر 17-19

18 بهمن 95

30 فروردین 96

فشرده استاد سادات حسینی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA761 PRE1 زوج عصر 19-21

18 بهمن 95

30 فروردین 96

فشرده استاد سادات حسینی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA762 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

24 بهمن 95

12 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد تابانی سعادت آباد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA763 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

24 بهمن 95

12 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد تابانی سعادت آباد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA764 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

15 اسفند 95

19 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد قمی جردن 377,000

15 نفر

- 6   صندلي خالي
PA765 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

10 اسفند 95

31 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد زینعلی

میرداماد 377,000

14 نفر

- 7   صندلي خالي
PA766 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

10 اسفند 95

31 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد زینعلی

میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA767 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

3 اسفند 95

24 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد مقدسی

میرداماد 377,000

15 نفر

- 6   صندلي خالي
PA768 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

3 اسفند 95

24 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد مقدسی

میرداماد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA769 PRE1 زوج عصر 17-19

27 بهمن 95

9 اردیبهشت 96

فشرده

استاد دست افشار سعادت آباد 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA770 PRE1 زوج عصر 19-21

27 بهمن 95

9 اردیبهشت 96

فشرده

استاد دست افشار سعادت آباد 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA771 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

15 فروردین 96

21 خرداد 96

 نيمه فشرده

استاد شجعانی

میرداماد 377,000

12 نفر

- 7   صندلي خالي
PA772 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

15 فروردین 96

21 خرداد 96

 نيمه فشرده

استاد شجعانی

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA773 PRE1 جمعه 9-14

18 فروردین 96

2 تیر 96

عادي

استاد سیفی

جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA774 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

18 اسفند 95

30 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد عباس نژاد

جردن 377,000

12 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA775 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

18 اسفند 95

30 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد سهروردی نیا

میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA776 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

18 اسفند 95

30 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد سهروردی نیا

میرداماد 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (2) IELTS

PB765 PRE2 جمعه 9-14

26 آذر95

6 اسفند 95

عادي

استاد فهیمی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB768 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 دی 95

1 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

- پایان دوره
PB769 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

11 دی 95

7 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد سهروردی نیا

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB770 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

11 دی 95

7 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد سهروردی نیا

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB771 PRE2 زوج عصر 17-19

8 دی 95

4 اسفند 95

فشرده

استاد  گلپایگانی میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB772 PRE2 زوج عصر 19-21

8 دی 95

4 اسفند 95

فشرده

استاد  گلپایگانی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB773 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

8 دی 95

4 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد عباس نژاد

جردن 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB774 PRE2 جمعه 9-14

10 دی 95

20 اسفند 95

عادي

استاد محمدی

جردن 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB775 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

5 دی 95

10 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد عراقی نژاد جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB776 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

19 دی 95

1 اسفند 95

نيمه فشرده

استاد قمی   جردن 377,000

15 نفر

- پایان دوره
PB777 PRE2 پنجشنبه  9-14

23 دی 95

17 فروردین 96

عادي

استاد عباس نژاد

میرداماد 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB780 PRE2 جمعه 9-14

8 بهمن 95

8 اردیبهشت 96

عادي

استاد عباس نژاد

میرداماد 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB781 PRE2 جمعه 9-14

15 بهمن 95

15 اردیبهشت 96

عادي

استاد شجعانی

میرداماد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB782 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

10 بهمن 95

27 فروردین 96

 نيمه فشرده دکتر استکی جردن 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB783 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

10 بهمن 95

27 فروردین 96

 نيمه فشرده دکتر استکی جردن 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB784 PRE2 زوج عصر 17-19

20 دی 95

16 اسفند 95

فشرده استاد رستمی سعادت آباد 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB785 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

25 دی 95

21 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد مهرجو

میرداماد 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB786 PRE2 شنبه و دوشنبه 15-18

25 دی 95

21 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد مهرجو

میرداماد 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB787 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

19 بهمن 95

10 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 377,000 14 نفر - در حال برگزاري...
PB788 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

19 بهمن 95

10 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 377,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
PB789 PRE2 زوج عصر 17-19

11 بهمن 95

23 فروردین 96

فشرده

استاد زینعلی

جردن 377,000 14 نفر - در حال برگزاري...
PB790 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

19 بهمن 95

10 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد  معيني جردن 377,000 12 نفر - در حال برگزاري...
PB791 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

27 بهمن 95

9 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB792 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

27 بهمن 95

9 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB793 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

1 اسفند 95

19 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد شوندی سعادت آباد 377,000

15 نفر

- 2   صندلي خالي
PB794 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

1 اسفند 95

19 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد شوندی سعادت آباد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB795 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-12

2 اسفند 95

16 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد سیدی نسب میرداماد 377,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
PB796 PRE2 زوج عصر 17-19

2 اسفند 95

13 اردیبهشت 96

  فشرده   استاد ملکی سعادت آباد 377,000

15 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB797 PRE2 زوج عصر 19-21

2 اسفند 95

13 اردیبهشت 96

  فشرده   استاد ملکی سعادت آباد 377,000

15 نفر

- 3   صندلي خالي
PB798 PRE2 پنجشنبه  9-14

19 اسفند 95

4 خرداد 96

عادی

استاد رضانیا میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB799 PRE2 زوج عصر 19-21

4 اسفند 95

16 اردیبهشت 96

فشرده

استاد  معيني میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB800 PRE2 زوج عصر 17-19

4 اسفند 95

16 اردیبهشت 96

فشرده

استاد  معيني میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB801 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

10 اسفند 95

31 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد رضانیا سعادت آباد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB802 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

10 اسفند 95

31 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد رضانیا سعادت آباد 377,000

15 نفر

- صندلي خالي
PB803 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

15 اسفند 95

2 خرداد 96

 نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

14 نفر

- 2   صندلي خالي
PB804 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

15 اسفند 95

2 خرداد 96

 نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB805 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

18 اسفند 95

30 اردیبهشت 96

نيمه فشرده

استاد عباس نژاد

جردن 377,000

12 نفر

- صندلي خالي
PB806 PRE2 زوج عصر 15-17

14 فروردین 96

8 خرداد 96

فشرده

استاد  معيني میرداماد 377,000

14 نفر

- 1  صندلي خالي
PB807 PRE2 زوج عصر 17-19

14 فروردین 96

8 خرداد 96

فشرده

استاد کاشانی    سعادت آباد 377,000

15 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB808 PRE2 زوج عصر 19-21

14 فروردین 96

8 خرداد 96

فشرده

استاد کاشانی    سعادت آباد 377,000

15 نفر

- 5  صندلي خالي
PB809 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 فروردین 96

23 خرداد 96

 نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

- 6  صندلي خالي
PB810 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 فروردین 96

23 خرداد 96

 نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB811 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

14 اسفند 95

27 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 377,000

12 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB812 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

14 اسفند 95

27 اردیبهشت 96

 نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 377,000

12 نفر

- 6  صندلي خالي
PB813 PRE2 پنجشنبه  9-14

17 فروردین 96

18 خرداد 96

عادي استاد  معيني جردن 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB814 PRE2 جمعه 9-14

18 فروردین 96

2 تیر 96

عادي استاد  پور محمد جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
 

PRE (1+2) IELTS

P275 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

28 آذر 95

3 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P276 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

1 دی 95

27 بهمن 95

فشرده

استاد عباس نژاد

جردن 720,000 12 نفر - پایان دوره
P277 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

30 آذر 95

8 اسفند 95

 نيمه فشرده استاد زینعلی  سعادت آباد 720,000 15 نفر - در حال برگزاري...
P278 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

19 دی 95

24 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن

720,000 10 نفر - در حال برگزاري...
P279 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

18 دی 95

14 اسفند 95

فشرده

استاد مقدسی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P280 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

14 دی 95

22 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P281 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

29 دی 95

25 اسفند 95

فشرده

استاد گلپایگانی

جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P282 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

10 بهمن 95

10 اردیبهشت 96

   نيمه فشرده   استاد شهبازی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P283 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

11 بهمن 95

23 فروردین 96

فشرده

استاد رضایی

میرداماد 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P284 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

27 بهمن 95

20 اردیبهشت 96

   نيمه    فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P285 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

9 بهمن 95

21 فروردین 96

فشرده

استاد مصدق سعادت آباد 720,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
P286 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

27 بهمن 95

20 اردیبهشت 96

   نيمه    فشرده  

استاد رضانیا

سعادت آباد 720,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
P287 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

4 اسفند 95

27 اردیبهشت 96

   نيمه     فشرده   دکتر استکی میرداماد 720,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
P288 PRE(1+2) زوج صبح  9:30-13:30

2 اسفند 95

13 اردیبهشت 96

فشرده

استاد شهبازی میرداماد 720,000

15 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
P289 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

8 اسفند 95

7 خرداد 96

   نيمه    فشرده   استاد علی اکبر زاده سعادت آباد 720,000 14 نفر -

 صندلي خالي

P290 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

9 اسفند 95

20 اردیبهشت 96

فشرده

استاد  معيني جردن 720,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
P291 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

18 اسفند 95

10 خرداد 96

   نيمه    فشرده  

استاد عباس نژاد

جردن 720,000

12 نفر

-

 صندلي خالي

P292 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

17 اسفند 95

21 خرداد 96

   نيمه    فشرده  

استاد سیفی

جردن 720,000

12 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
 
IELTS
I843 IELTS پنجشنبه  9-14

4  آذر 95

5 اسفند 95

عادي

استاد رفيعي    سعادت آباد 724,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I845 IELTS پنجشنبه  15-20

25  آذر 95

17 فروردین 96

عادي