دوشنبه ٠١ دی ١٣٩٣ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | مهاجرت | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 93/09/29  ساعت: 14:40 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

140.000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170.000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

287,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

247,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

247,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

464,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 547,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 547,000

فوق فشرده: 7+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 477,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA173 Fundamental
(1)
پنجشنبه 9-14

 29 آبان  93

18 دی 93

عادي

استاد احمدی

میرداماد 140000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA179 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

9  آذر 93

21 بهمن 93

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد 140000 16 نفر - در حال برگزاري...
FA181 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

1  آذر 93

17 دی 93

فشرده

استاد سیفی

میرداماد 140000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA182 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

9  آذر 93

21 بهمن 93

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد 140000 16 نفر - در حال برگزاري...
FA183 Fundamental
(1)
زوج عصر 15-17

8  آذر 93

24 دی 93

فشرده

استاد زنديه جام جم 140000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA184 Fundamental
(1)
زوج صبح 9-11

15  آذر 93

1 بهمن 93

فشرده

استاد مقدسي میرداماد 140000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA185 Fundamental
(1)
زوج صبح 11-13

15  آذر 93

1 بهمن 93

فشرده

استاد مقدسي میرداماد 140000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA186 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

28  آذر 93

24 بهمن 93

عادي

استاد سیفی

میرداماد 140000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA187 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

10 دی 93

27 بهمن 93

فشرده

استاد زنديه جام جم 140000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA188 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

7  آذر 93

17 بهمن 93

عادي

استاد مسعود موسوی جام جم 140000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA189 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

24 دی 93

11 اسفند 93

فشرده

استاد سیفی

میرداماد 140000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA190 Fundamental
(1)
زوج صبح 9-11

27 دی 93

13 اسفند 93

فشرده

استاد سیفی

جام جم 140000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA191 Fundamental
(1)
زوج صبح 11-13

27 دی 93

13 اسفند 93

فشرده

استاد سیفی

جام جم 140000 9 نفر - 6  صندلي خالي
FA192 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-20

30 دی 93

17 اسفند 93

  نيمه فشرده

استاد سیفی

میرداماد 140000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA193 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

8 بهمن 93

25 اسفند 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد 140000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA194 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

8 بهمن 93

25 اسفند 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد 140000 14 نفر - 3  صندلي خالي
FA195 Fundamental
(1)
فرد عصر 19-21

14 بهمن 93

28 اسفند 93

  فشرده

استاد قمي

میرداماد 140000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB249 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

 6 آبان  93

23  آذر 93

فشرده استاد فرازنده میرداماد 170000 14 نفر - پایان دوره
FB251 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

 17 آبان  93

3 دی 93

فشرده استاد زنديه جام جم 170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB252 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

1  آذر 93

17 دی 93

فشرده

استاد سیفی

میرداماد 170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB253 Fundamental
(2)
زوج صبح 9-11

3  آذر 93

20 دی 93

فشرده

استاد سیفی

جام جم 170000 9 نفر -

در حال برگزاري...

FB254 Fundamental
(2)
زوج صبح 11-13

3  آذر 93

20 دی 93

فشرده

استاد سیفی

جام جم 170000 9 نفر -

در حال برگزاري...

FB255 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

 23 آبان  93

3 بهمن 93

عادي استاد گلزاری میرداماد 170000 13 نفر -

در حال برگزاري...

FB256 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 17-20

 27 آبان  93

21 دی 93

  نيمه فشرده

استاد سیفی

میرداماد 170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB257 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

18  آذر 93

7 بهمن 93

  فشرده

استاد قمي

میرداماد 170000 14 نفر -

در حال برگزاري...

FB258 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

27  آذر 93

16 بهمن 93

عادي

استاد سیفی

میرداماد 170000 15 نفر -

در حال برگزاري...

FB259 Fundamental
(2)
فرد صبح 9-11

20  آذر 93

9 بهمن 93

  فشرده

استاد جمالی پور

جام جم 170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB260 Fundamental
(2)
فرد صبح 11-13

27  آذر 93

16 بهمن 93

  فشرده

استاد جمالی پور

جام جم  170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB261 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

17  آذر 93

4 بهمن 93

  فشرده

استاد دست افشار

میرداماد 170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB262 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

17  آذر 93

4 بهمن 93

  فشرده

استاد دست افشار

میرداماد  170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB263 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

19  آذر 93

6 بهمن 93

  فشرده استاد مارال خاطری جام جم  170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB264 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

15  آذر 93

1 بهمن 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170000 14 نفر -

در حال برگزاري...

FB265 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

15  آذر 93

1 بهمن 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170000 14 نفر -

در حال برگزاري...

FB266 Fundamental
(2)
فرد عصر 15-17

18  آذر 93

7 بهمن 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB267 Fundamental
(2)
فرد عصر 17-19

18  آذر 93

7 بهمن 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB268 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

18  آذر 93

7 بهمن 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB269 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

24  دی 93

11 اسفند 93

  فشرده

استاد سیفی

میرداماد  170000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB270 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

2 بهمن 93

21 اسفند 93

  عادي استاد احمدی میرداماد  170000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB271 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

28  دی 93

12 اسفند 93

  نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد  170000 13 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB272 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-13

27  آذر 93

30 بهمن 93

عادي

استاد مهرنواز جام جم  170000 15 نفر -

در حال برگزاري...

FB273 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

26 دی 93

15 اسفند 93

عادي

در حال بررسی میرداماد  170000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB274 Fundamental
(2)
زوج عصر 15-17

4 بهمن 93

20 اسفند 93

فشرده

استاد زنديه

جام جم  170000 12 نفر - 2  صندلي خالي
FB275 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

1 اسفند 93

18 اردیبهشت 94

عادي

استاد مسعود موسوی جام جم  170000 15 نفر - 2  صندلي خالي
FB276 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

3 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170000 16 نفر - 6  صندلي خالي
FB277 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

3 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170000 16 نفر - 3  صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F166 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

 28 آبان  93

6  دی 93

فشرده استاد خاطری جام جم 287000 12  نفر -

در حال برگزاري...

F168 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

 18 آبان  93

7  دی 93

فشرده استاد جعفری میرداماد 287000 14  نفر -

در حال برگزاري...

F169 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-14

13  آذر 93

23 دی 93

فشرده استاد فرازنده میرداماد 287000 12  نفر -

در حال برگزاري...

F170 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

14 دی 93

28 بهمن 93

فشرده استاد جعفری میرداماد 287000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F171 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-14

30 دی 93

5 اسفند 93

فشرده استاد فرازنده میرداماد 287000 12  نفر - در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA422 PRE1 فرد عصر 19-21

24 مهر 93

23 آذر 93

 فشرده  دکتر رجبي جام جم 247000

12 نفر

- پایان دوره
PA425 PRE1 جمعه 9-13

11 مهر 93

5 دی 93

عادی استاد مهرنواز جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA426 PRE1 فرد عصر 17-19

24 مهر 93

23 آذر 93

 فشرده  استاد کارابیدیان میرداماد 247000

13 نفر

- پایان دوره
PA428 PRE1 زوج عصر 15-17

26 مهر 93

26 آذر 93

 فشرده  استاد کاشاني جام جم 247000

14 نفر

- پایان دوره
PA432 PRE1 زوج عصر 17-19

10 آبان 93

10 دی 93

 فشرده  استاد مهرجو میرداماد 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA433 PRE1 فرد عصر 19-21

1 آبان 93

4 دی 93

 فشرده  استاد کارابیدیان میرداماد 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA434 PRE1 جمعه 9-13

16 آبان 93

17 بهمن 93

 عادی استاد کارابیدیان جام جم 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA435 PRE1 فرد عصر 17-19

18 آبان 93

18 دی 93

 فشرده  استاد فرازنده میرداماد 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA436 PRE1 فرد عصر 19-21

25   آبان 93

25  دی 93

 فشرده  استاد قاسمی جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA437 PRE1 زوج عصر 17-19

5  آذر 93

4 بهمن 93

 فشرده 

استاد قاسمی جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA438 PRE1 زوج عصر 19-21

5  آذر 93

4 بهمن 93

 فشرده 

استاد قاسمی جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA439 PRE1 پنجشنبه 9-14

13 آذر 93

16 بهمن 93

 عادی استاد قاسمی جام جم 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA440 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19

27 مهر 93

30  دی 93

نيمه فشرده  

استاد سرابی میرداماد 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA441 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 19-21

27 مهر 93

30  دی 93

نيمه فشرده  

استاد سرابی میرداماد 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA442 PRE1 زوج عصر 19-21 10 آبان 93

10  دی 93

فشرده  

استاد خليل نژاد میرداماد 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA443 PRE1 پنجشنبه 9-13 22 آبان 93

16 بهمن 93

عادی

استاد زنديه

جام جم  247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA444 PRE1 فرد صبح 9-11

23 آذر 93

23 بهمن 93

فشرده  

استاد کارابیدیان میرداماد  247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA445 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

7 دی 93

3 اسفند 93

نيمه فشرده  

استاد ميرزا عطاري جام جم  247000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA446 PRE1 فرد عصر 17-19

7 دی 93

3 اسفند 93

فشرده  

استاد قمي میرداماد  247000

12 نفر

- 1  صندلي خالي
PA447 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 19-21 9  آذر 93

10 اسفند 93

نيمه فشرده  

استاد مهرداد مهاجری جام جم 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA448 PRE1 جمعه 9-14 12 دی 93

22 اسفند 93

عادی

استاد قاسمی میرداماد 247000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA449 PRE1 جمعه 9-14

28 آذر 93

8 اسفند 93

عادی

استاد نوروزی میرداماد 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA450 PRE1 زوج عصر  17-19

12  آذر 93

11 بهمن 93

فشرده 

استاد مارال خاطری جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA451 PRE1 زوج عصر  17-19

19 آذر 93

18 بهمن 93

فشرده 

استاد افشين معيني میرداماد 247000

11 نفر

-

در حال برگزاري...

PA452 PRE1 زوج عصر  19-21

19 آذر 93

18 بهمن 93

فشرده 

استاد افشين معيني میرداماد 247000

6 نفر

-

در حال برگزاري...

PA453 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13 7 دی 93

19 بهمن 93

نيمه فشرده  

استاد قمي

جام جم 247000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA454 PRE1 زوج عصر  19-21 10 دی 93

9 اسفند 93

فشرده 

استاد محمدي میرداماد 247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA455 PRE1 زوج عصر  17-19 10 دی 93

9 اسفند 93

فشرده 

استاد محمدي میرداماد 247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA456 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 آذر 93

19 بهمن 93

نيمه فشرده  

استاد علي اکبرزاده میرداماد 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA458 PRE1 زوج عصر  17-19 17 دی 93

16 اسفند 93

فشرده  

استاد خليل نژاد میرداماد 247000

14 نفر

- 1  صندلي خالي
PA459 PRE1 فرد عصر 17-19 28 دی 93

24 اسفند 93

فشرده  

استاد قاسمی جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA460 PRE1 شنبه و چهارشنبه 9-13

1 بهمن 93

16 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد سرابی جام جم 247000

8 نفر

- 5  صندلي خالي
PA461 PRE1 شنبه و چهارشنبه 9-13

8 بهمن 93

23 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد گلزاری جام جم 247000

15 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA462 PRE1 جمعه 9-14

24 بهمن 93

11 اردیبهشت 94

  عادي استاد زنديه میرداماد 247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA463 PRE1 فرد عصر 15-17

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد زنديه

میرداماد

247000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA464 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 بهمن 93

8 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 247000

14 نفر

- 4  صندلي خالي
PA465 PRE1 زوج عصر  19-21 20 دی 93

18 اسفند 93

 فشرده در حال بررسی میرداماد 247000

14 نفر

- 6  صندلي خالي
 

PRE (2) IELTS

PB476 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13 6 آبان 93

23 آذر 93

 نيمه فشرده استاد قمي جام جم 247000

15 نفر

- پایان دوره
PB479 PRE2 فرد عصر 17-19 24 مهر 93

23 آذر 93

 فشرده استاد قمي میرداماد 247000

12 نفر

- پایان دوره
PB481 PRE2 جمعه 9-14 25 مهر 93

28 آذر 93

  عادي استاد قاسمی میرداماد 247000

14 نفر

- پایان دوره
PB482 PRE2 زوج عصر 19-21

3 آبان 93

3 دی 93

 فشرده استاد محمدي میرداماد 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB483 PRE2 زوج عصر 17-19

3 آبان 93

3 دی 93

 فشرده استاد محمدي میرداماد  247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB484 PRE2 زوج عصر 17-19

10 آبان 93

10 دی 93

 فشرده

استاد زنديه

جام جم  247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB485 PRE2 جمعه 9-14

28 آذر 93

8 اسفند 93

  عادي استاد علي اکبرزاده میرداماد  247000

16 نفر

-

در حال برگزاري...

PB486 PRE2 جمعه 9-14

30 آبان 93

10 بهمن 93

  عادي

استاد زنديه

میرداماد  247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB487 PRE2 زوج عصر 17-19

10 آبان 93

10 دی 93

  فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB488 PRE2 فرد عصر 17-19

18 آبان 93

18 دی 93

  فشرده استاد قاسمی جام جم  247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB489 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 آذر 93

19 بهمن 93

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد  247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB490 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-20

11 آبان 93

16 دی 93

 نيمه فشرده

استاد مهرداد مهاجری

جام جم  247000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PB491 PRE2 فرد عصر 15-17

13 آذر 93

14 بهمن 93

 فشرده

استاد زنديه

میرداماد  247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB492 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

18 آذر 93

21 بهمن 93

 نيمه فشرده استاد ميرزا عطاري جام جم  247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB493 PRE2 دوشنبه و پنج شنبه 18-21

1 دی 93

27 بهمن 93

 نيمه فشرده استاد رادمهر جام جم  247000

15 نفر

- 1  صندلي خالي
PB494 PRE2 فرد عصر 17-19

11 دی 93

7 اسفند 93

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد  247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB495 PRE2 فرد عصر 19-21

11 دی 93

7 اسفند 93

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد  247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB496 PRE2 زوج عصر 15-17

6 دی 93

4 اسفند 93

 فشرده استاد کاشاني جام جم  247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB497 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9-13

12 آذر 93

27 دی 93

 نيمه فشرده استاد گلزاری جام جم  247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB498 PRE2 دوشنبه و پنج شنبه 18:30-21

1 دی 93

7 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد نوروزی میرداماد  247000

15 نفر

- 3  صندلي خالي
PB499 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

7 دی 93

12 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم  247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB500 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

7 دی 93

12 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم  247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB501 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9-13

5 آذر 93

20 دی 93

 نيمه فشرده استاد سرابی جام جم  247000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PB502 PRE2 زوج عصر 19-21

17 دی 93

16 اسفند 93

 فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  247000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB503 PRE2 فرد عصر 19-21

28 دی 93

24 اسفند 93

 فشرده استاد قاسمی جام جم  247000

12 نفر

- 2  صندلي خالي
PB504 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 دی 93

24 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد 247000

13 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB505 PRE2 زوج عصر 17-19

17 دی 93

16 اسفند 93

 فشرده استاد زنديه جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB506 PRE2 پنجشنبه 9-14

20 آذر 93

23 بهمن 93

 عادي استاد سرابی میرداماد 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB507 PRE2 زوج عصر 17-19

20 دی 93

18 اسفند 93

 فشرده در حال بررسی میرداماد 247000

14 نفر

- 4  صندلي خالي
 

PRE (1+2) IELTS

P188 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14 27 مهر 93

14 دی 93

 نيمه فشرده استاد زنديه جام جم 464000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P189 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

14 آبان 93

13 دی 93

 فشرده استاد قمي میرداماد 464000 15 نفر -

در حال برگزاري...

P190 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

4 آبان 93

7 بهمن 93

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 464000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P191 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

17 آبان 93

15 دی 93

 فشرده استاد زنديه جام جم 464000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P192 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

8 آذر 93

6 بهمن 93

 فشرده استاد افشين معيني جام جم 464000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P193 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

17 آذر 93

15 بهمن 93

 فشرده استاد کاشاني میرداماد 464000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P194 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

20 دی 93

18 اسفند 93

 فشرده استاد قمي میرداماد 464000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
P195 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

21 دی 93

26 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد زنديه جام جم 464000 14 نفر - 1  صندلي خالي
P196 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

22 دی 93

20 اسفند 93

 فشرده استاد زنديه جام جم 464000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
P197 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

13 بهمن 93

26 فروردین  94

 فشرده استاد افشين معيني جام جم 464000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P198 PRE(1+2) زوج صبح 9-14

1 بهمن 93

18 اسفند 93

 فشرده در حال بررسی میرداماد 464000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P199 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

21 بهمن 93

29 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 464000 14 نفر - 2  صندلي خالي
 
IELTS
I683 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

30 مهر 93

3  دی 93

نيمه  فشرده استاد طارميان میرداماد 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I684 IELTS دوشنبه  16-21

28 مهر 93

6 بهمن 93

عادي

استاد رفيعي جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I685 IELTS شنبه تا سه شنبه 9-12:30

4  آذر 93

1  دی 93

فوق فشرده استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I688 IELTS پنجشنبه  15-20

10 مهر 93

11 دی 93

عادي

استاد رفيعي

جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I690 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

27 مهر 93

7  دی 93

نيمه  فشرده استاد طارميان جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I693 IELTS شنبه تا سه شنبه 9-12:30

6 دی 93

28 دی 93

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

I695 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

6 آبان 93

16 دی 93

نيمه  فشرده استاد مردانی میرداماد 547000

16 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I697 IELTS پنجشنبه  9-14

24 مهر 93

25 دی 93

عادي

استاد مردانی میرداماد 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I698 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

11 آبان 93

21 دی 93

نيمه  فشرده استاد علیدادی میرداماد 547000

11 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I701 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

1 آذر 93

4 بهمن 93

نيمه  فشرده

استاد رفيعي

جام جم 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I702 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

11 آذر 93

10 اسفند 93

نيمه  فشرده

استاد رفيعي

جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I703 IELTS زوج عصر 17-21

17 آذر 93

29 دی 93

فشرده  استاد کاشاني جام جم 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I704 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

16 آذر 93

21 بهمن 93

نيمه  فشرده استاد ذاکر جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I705 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

18 بهمن 93

6 اسفند 93

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I706 IELTS زوج صبح 9-13

10 آذر 93

22 دی 93

فشرده  استاد ذاکر میرداماد 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I707 IELTS زوج صبح 9-13

12 آذر 93

24 دی 93

فشرده  استاد محمد حسيني جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I708 IELTS زوج عصر 17-21

24 آذر 93

4 بهمن 93

فشرده  استاد مردانی میرداماد 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I709 IELTS زوج صبح 9:30-13:30

26 آذر 93

6 بهمن 93

فشرده  استاد مردانی میرداماد 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

4  صندلي خالي

I710 IELTS جمعه 9:30-14:30

5 دی 93

28 فروردین 94

عادي

استاد مردانی میرداماد 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I711 IELTS پنجشنبه  9-14

13 آذر 93

14 اسفند 93

عادي

استاد رفيعي 

جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I712 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

7 دی 93

5 اسفند 93

فشرده 

در حال بررسی جام جم 547000

12 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I713 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

20 دی 93

23 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد طارميان میرداماد 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I714 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

21 دی 93

19 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد طارميان جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I715 IELTS پنجشنبه  15-20

25 دی 93

10 اردیبهشت 94

عادي

استاد رفيعي 

جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I716 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

23 دی 93

24 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد مردانی میرداماد 547000

16 نفر

2 آزمون رايگان 

7  صندلي خالي

I717 IELTS زوج صبح 9-13

29 دی 93

11 اسفند 93

فشرده 

استاد ذاکر میرداماد 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

5  صندلي خالي

I718 IELTS زوج صبح 9-13

1 بهمن 93

13 اسفند 93

فشرده 

استاد محمد حسيني جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I719 IELTS پنجشنبه  9-14

9 بهمن 93

24 اردیبهشت 94

عادي

استاد مردانی میرداماد 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I720 IELTS زوج عصر 17-21

4 بهمن 93

16 اسفند 93

فشرده 

استاد کاشاني جام جم 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

7  صندلي خالي

I721 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

8 بهمن 93

2 اردیبهشت 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I722 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

9 اسفند 93

26 اسفند 93

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
IP216 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

24 آبان 93

24 آذر 93

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جام جم 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP217 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

3 دی 93

1 بهمن 93

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جام جم 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
 
IELTS Workshops
IR132 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13 16 آبان 93 21 آذر 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - پایان دوره
IR133 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

9 دی 93

14 بهمن 93

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR134 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

5 دی 93

17 بهمن 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR135 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

21 بهمن 93

26 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IS134 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه 9:30-12:30 6 آبان 93

9 دی 93

عادي استاد مهاجري میرداماد 177000 16 نفر -

در حال برگزاري...

IS135 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  14:30-18:30 6 آذر 93

11 دی 93

عادي استاد مردانی میرداماد 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS136 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

3 دی 93

4 بهمن 93

نیمه فشرده استاد مهاجري جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IS137 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه 9:30-12:30

9 دی 93

28 بهمن 93

عادي

استاد مهاجري میرداماد 177000 17 نفر -

4  صندلي خالي

IW136 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14 6 آذر 93

4 دی 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW138 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

1 دی 93

6 بهمن 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW139 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

18 دی 93

16 بهمن 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW140 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

20 بهمن 93

25 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IL218 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30 23 آذر 93

21 دی 93

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 73000 30 نفر -

3  صندلي خالي

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل یک آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و یک آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 7 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جام جم: تهران، خيابان وليعصر (عج)، جام جم، پایینتر از مسجد بلال، خیابان گلستان، پلاک 81 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است