چهارشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٤ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 94/11/21 ساعت: 15:30

 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

170,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

317,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

327,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

327,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

624,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 647,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 647,000

فوق فشرده: 7+60

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 577,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

دوره های فشرده نوروزی
FAN45 Fundamental
(1)
هر روز 9-14

4 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد آهور جردن 170,000 12 نفر - 4  صندلي خالي
FBN50 Fundamental
(2)
هر روز 9-14

4 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد دست افشار  جردن 170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FBN51 Fundamental
(2)
هر روز 9-14

4 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد سیفی جردن 170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FBN52 Fundamental
(2)
هر روز 9-14

4 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد سیدی نسب

میرداماد

170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FBN53 Fundamental
(2)
هر روز 9-14

4 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد جمالی پور

میرداماد

170,000 12 نفر - در حال تکميل ظرفيت
PAN48 PRE1 هر روز 9-14

2 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد شجعانی

جردن 327,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
PAN49 PRE1 هر روز 9-14

2 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد سبزه پرور جردن 327,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
PAN50 PRE1 هر روز 9-14

2 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد شهریاری

میرداماد

327,000 14 نفر - در حال تکميل ظرفيت
PBN50 PRE2 هر روز 9-14

2 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد مرتضایی

جردن 327,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
PBN51 PRE2 هر روز 9-14

2 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد اسروش

میرداماد

327,000 15 نفر - در حال تکميل ظرفيت
IN407 IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد رفيعي

جردن 577,000 17 نفر 3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد 
IN408 IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

دکتر اکباتانی

جردن 577,000 17 نفر 3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد 
IN409 IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 95

11 فروردین 95

فوق فشرده نوروز

استاد حسنی

جردن 577,000 17 نفر 3 آزمون رايگان  در حال تکميل ظرفيت
 
Fundamental (1) IELTS
FA248 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

1 دی 94

20 بهمن 94

   نيمه فشرده استاد شوندی جردن 170,000 15 نفر - پایان دوره
FA249 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

1 دی 94

20 بهمن 94

   نيمه فشرده استاد شوندی جردن 170,000 15 نفر - پایان دوره
FA250 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

18 دی 94

21 اسفند 94

عادي

استاد مقدسی جردن 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA251 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

12 دی 94

26 بهمن 94

فشرده  

استاد متقی

میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA252 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

12 دی 94

26 بهمن 94

فشرده  

استاد متقی

میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA253 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

22 دی 94

9 اسفند 94

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA254 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

22 دی 94

9 اسفند 94

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA255 Fundamental
(1)
شنبه و دوشنبه  9-12

28 دی 94

15 اسفند 94

   نيمه فشرده استاد سیفی میرداماد 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA256 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

23 بهمن 94

17 اردیبهشت 95

عادي

استاد پور امیری میرداماد 170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA257 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

12 بهمن 94

26 اسفند 94

فشرده  

استاد سبزه پرور جردن  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA258 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

12 بهمن 94

26 اسفند 94

فشرده  

استاد سبزه پرور جردن  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA259 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

26 بهمن 94

25 فروردین 95

فشرده  

استاد آهور

جردن  170,000 14 نفر - صندلي خالي
FA260 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

26 بهمن 94

25 فروردین 95

فشرده  

استاد آهور

جردن  170,000 14 نفر - در حال تکميل ظرفيت
FA261 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

11 اسفند 94

14 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده استاد مسعود موسوی میرداماد 170,000 12 نفر - صندلي خالي
FA262 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

11 اسفند 94

14 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده استاد مسعود موسوی میرداماد 170,000 12 نفر - صندلي خالي
FA263 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

14 اسفند 94

24 اردیبهشت 95

عادي

استاد سیفی جردن 170,000 15 نفر - در حال تکميل ظرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB364 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 15-18

دی 94

17 بهمن 94

نيمه فشرده  

استاد عطاردی

جردن

170,000 10 نفر - پایان دوره
FB365 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

11  دی 94

30 بهمن 94

عادي

استاد سیفی

جردن

170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB366 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

دی 94

17 بهمن 94

فشرده  

استاد خاطری

جردن

170,000 14 نفر - پایان دوره
FB367 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

دی 94

17 بهمن 94

فشرده  

استاد خاطری

جردن

170,000 14 نفر - پایان دوره
FB368 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

20  دی 94

4 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد مسعود موسوی

میرداماد

170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB369 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

20  دی 94

4 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد مسعود موسوی

میرداماد

170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB371 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

30  دی 94

15 اسفند 94

فشرده  

استاد شجعانی

میرداماد

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB372 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

30  دی 94

15 اسفند 94

فشرده  

استاد شجعانی

میرداماد

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB373 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 9-12

6 بهمن 94

25 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی

جردن

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB374 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

6 بهمن 94

25 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد نوروزیان

میرداماد

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB375 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

6 بهمن 94

25 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد نوروزیان

میرداماد

170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB376 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

30  دی 94

15 اسفند 94

فشرده  

استاد فهیمی جردن 170,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB377 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

30  دی 94

15 اسفند 94

فشرده  

استاد فهیمی جردن 170,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB378 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

27  دی 94

11 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد شجعانی 

جردن 170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB379 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

16 بهمن 94

10 اردیبهشت 95

عادي

استاد سبزه پرور

میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB380 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 بهمن 94

17 فروردین 95

نيمه فشرده  

استاد شجعانی 

جردن 170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB381 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 15-18

30  دی 94

15 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد پور محمد 

جردن 170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB382 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 18-21

30  دی 94

15 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد پور محمد  

جردن 170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB383 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

18 بهمن 94

22 فروردین 95

نيمه فشرده  

استاد  ملکی 

میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB384 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

18 بهمن 94

22 فروردین 95

نيمه فشرده  

استاد  ملکی 

میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB385 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

7 اسفند 94

31 اردیبهشت 95

عادي

استاد  آهور 

جردن 170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB386 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 18-21

28 بهمن 94

28 فروردین 95

نيمه فشرده  

استاد عطاردی جردن 170,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB387 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

5 اسفند 94

4 اردیبهشت 95

فشرده 

استاد متقی میرداماد 170,000 12 نفر - صندلي خالي
FB388 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

5 اسفند 94

4 اردیبهشت 95

فشرده 

استاد متقی میرداماد 170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB389 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 15-18

28 بهمن 94

28 فروردین 95

نيمه فشرده  

استاد عطاردی جردن 170,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB390 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

2 اسفند 94

5 اردیبهشت 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

جردن 170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB391 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

2 اسفند 94

5 اردیبهشت 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

جردن 170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB392 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 اسفند 94

19 اردیبهشت 95

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB393 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 اسفند 94

19 اردیبهشت 95

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB394 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

15 فروردین 95

28 اردیبهشت 95

نيمه فشرده  

استاد شجعانی

جردن 170,000 9 نفر - 7  صندلي خالي
FB395 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

14 فروردین 95

27 اردیبهشت 95

فشرده 

استاد شجعانی

میرداماد 170,000 14 نفر - 7  صندلي خالي
FB396 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

14 فروردین 95

27 اردیبهشت 95

فشرده 

استاد شجعانی

میرداماد 170,000 14 نفر - در حال تکميل ظرفيت
FB397 Fundamental
(2)
شنبه و دوشنبه 9-12

17 اسفند 94

18 اردیبهشت 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

میرداماد 170,000 14 نفر - 7  صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F189 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

 8 آذر 94

27 دی 94

فشرده 

استاد عراقی نژاد جردن 317,000 12  نفر - پایان دوره
F190 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 10-14

13 دی 94

18 اسفند 94

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

میرداماد  317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F191 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

21 دی 94

26 بهمن 94

فشرده 

استاد مهرداد مهاجری

جردن

317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F192 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

6 بهمن 94

25 اسفند 94

فشرده 

استاد عراقی نژاد

جردن

317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F193 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-13

10 بهمن 94

24 اسفند 94

فشرده 

استاد آهور میرداماد  317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F194 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

11 بهمن 94

22 فروردین 95

نيمه فشرده  

استاد آهور جردن 317,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F195 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-13

8 اسفند 94

6 اردیبهشت 95

 فشرده 

در حال بررسی

جردن 317,000 12  نفر - در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA573 PRE1 پنجشنبه 9-14

12  آذر 94

29 بهمن 94

عادي

استاد معینی  جردن    327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA578 PRE1 جمعه 9-13

13  آذر 94

7 اسفند 94

عادي

استاد استکی  جردن    327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA581 PRE1 جمعه 9-13

27  آذر 94

21 اسفند 94

عادي

استاد شجعانی جردن    327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA583 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

22  آذر 94

20 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد فهیمی  جردن    327,000

10 نفر

- پایان دوره
PA584 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

22  آذر 94

20 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد فهیمی  جردن    327,000

10 نفر

- پایان دوره
PA585 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

1 دی 94

2 اسفند 94

 نيمه فشرده دکتر طباطبایی  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA586 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

1 دی 94

2 اسفند 94

 نيمه فشرده دکتر طباطبایی  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA587 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 دی 94

9 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA588 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

13 دی 94

9 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA589 PRE1 زوج عصر 17-19

14 دی 94

10 اسفند 94

فشرده

استاد خلیل نژاد   میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA590 PRE1 زوج عصر 19-21

14 دی 94

10 اسفند 94

فشرده

استاد خلیل نژاد   میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA591 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18

21 دی 94

17 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA592 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

27 دی 94

25 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA593 PRE1 زوج عصر 17-19

10 بهمن 94

21 فروردین 95

  فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA594 PRE1 جمعه 9-13

2 بهمن 94

17 اردیبهشت 95

عادي

استاد دست افشار  جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA595 PRE1 پنجشنبه  9-14

8 بهمن 94

9 اردیبهشت 95

عادي

استاد محمدی  میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA596 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

13 بهمن 94

29 فروردین 95

 نيمه فشرده استاد مرتضایی  جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA597 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 بهمن 94

29 فروردین 95

 نيمه فشرده استاد مرتضایی  جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA598 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-12

19 بهمن 94

30 فروردین 95

 نيمه فشرده

استاد سیدی نسب

میرداماد 327,000

12 نفر

- 2  صندلي خالي
PA599 PRE1 جمعه 9-14

23 بهمن 94

17 اردیبهشت 95

عادي

استاد مرتضایی   میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA600 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 بهمن 94

5 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA601 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

11 بهمن 94

25 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد شهریاری میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA602 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

24 بهمن 94

4 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده استاد شهبازی جردن 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA604 PRE1 زوج عصر 19-21

24 بهمن 94

4 اردیبهشت 95

فشرده

استاد معینی میرداماد 327,000

12 نفر

- 2  صندلي خالي
PA605 PRE1 پنجشنبه 9-14

13 اسفند 94

13 خرداد 95

عادي

استاد عطاردی میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA606 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

2  اسفند 94

26 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA607 PRE1 زوج عصر 17-19

21 بهمن 94

1 اردیبهشت 95

فشرده

استاد پرنیان

میرداماد

327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA608 PRE1 زوج عصر 19-21

21 بهمن 94

1 اردیبهشت 95

فشرده

استاد پرنیان

میرداماد

327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA609 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

25 بهمن 94

7 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده استاد شهریاری میرداماد 327,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA610 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

25 بهمن 94

7 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده

استاد شهریاری

میرداماد 327,000

8 نفر

- 3  صندلي خالي
PA611 PRE1 زوج عصر 17-19

10  اسفند 94

20 اردیبهشت 95

فشرده

استاد شهریاری

جردن 327,000

10 نفر

- 5  صندلي خالي
PA612 PRE1 زوج عصر 19-21

10  اسفند 94

20 اردیبهشت 95

فشرده

استاد شهریاری

جردن 327,000

10 نفر

- 4  صندلي خالي
PA613 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

15  اسفند 94

25 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA614 PRE1 جمعه 9-13

7  اسفند 94

28 خرداد 95

عادي

استاد شهریاری

میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA615 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-14

10  اسفند 94

28 فروردین 95

 نيمه فشرده

استاد جمالی پور

میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال تکميل ظرفيت
PA616 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16  اسفند 94

28 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده در حال بررسی میرداماد 327,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA617 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16  اسفند 94

28 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده در حال بررسی میرداماد 327,000

8 نفر

- 6  صندلي خالي
 

PRE (2) IELTS

PB610 PRE2 جمعه 9-13

29 آبان 94

23 بهمن 94

عادي

استاد  مهاجری

میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB613 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

8 آذر 94

18 بهمن 94

   نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 327,000

12 نفر

- پایان دوره
PB619 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19

22 آذر 94

18 اسفند

   نيمه فشرده

استاد شهبازی

میرداماد  327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB620 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

22 آذر 94

18 اسفند 94

   نيمه فشرده

استاد شهبازی

میرداماد  327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB622 PRE2 زوج عصر  17-19

5 دی 94

1 اسفند 94

فشرده

استاد مهرجو

جردن

327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB623 PRE2 زوج عصر  19-21

5 دی 94

1 اسفند 94

فشرده

استاد مهرجو

جردن

327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB624 PRE2 جمعه 9-13

18 دی 94

3 اردیبهشت 95

عادي

استاد پور محمد

جردن

327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB625 PRE2 شنبه و چهارشنبه  18-21

9 دی 94

5 اسفند 94

   نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB626 PRE2 پنجشنبه  9-13

1 بهمن 94

30 اردیبهشت 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد  327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB627 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

21 دی 94

17 اسفند 94

   نيمه فشرده

استاد علي اکبرزاده

میرداماد  327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB628 PRE2 جمعه 9-13

18 دی 94

3 اردیبهشت 95

عادي

استاد جمالی پور جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB629 PRE2 زوج عصر   17-19

16 دی 94

12 اسفند 94

فشرده

استاد  خدادادی

میرداماد 327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB630 PRE2 زوج عصر   19-21

16 دی 94

12 اسفند 94

فشرده

استاد  خدادادی

میرداماد 327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB631 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

27 دی 94

25 اسفند 94

   نيمه فشرده دکتر استکی جردن 327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB632 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

27 دی 94

25 اسفند 94

   نيمه فشرده دکتر استکی جردن 327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB633 PRE2 زوج عصر   19-21

12 دی 94

8 اسفند 94

فشرده

استاد سیفی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB634 PRE2 زوج عصر   17-19

12 دی 94

8 اسفند 94

فشرده

استاد سیفی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB635 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

27 دی 94

25 اسفند 94

   نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB636 PRE2 زوج عصر   19-21

10 بهمن 94

21 فروردین 95

فشرده

استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB637 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-14

28 دی 94

1 اسفند 94

   نيمه فشرده استاد جمالی پور  میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB638 PRE2 جمعه 9-13

16 بهمن 94

31 اردیبهشت 95

عادي

استاد فرازنده  جردن 327,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB639 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  9-13

18 بهمن 94

17 فروردین 95

   نيمه فشرده استاد قمی جردن 327,000

15 نفر

- 1  صندلي خالي
PB640 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  15-18

18 بهمن 94

31 فروردین 95

   نيمه فشرده استاد جمالی پور جردن 327,000

14 نفر

- 1  صندلي خالي
PB641 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  18-21

18 بهمن 94

31 فروردین 95

   نيمه فشرده استاد جمالی پور جردن 327,000

14 نفر

- 2  صندلي خالي
PB642 PRE2 زوج عصر    17-19

19 بهمن 94

30 فروردین 95

فشرده

استاد قمی میرداماد 327,000

14 نفر

- 7  صندلي خالي
PB643 PRE2 زوج عصر    19-21

19 بهمن 94

30 فروردین 95

فشرده

استاد قمی میرداماد 327,000

14 نفر

- 4  صندلي خالي
PB644 PRE2 پنجشنبه  9-14

29 بهمن 94

30 اردیبهشت 95

عادي

استاد مقدسی

جردن 327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB645 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

21 بهمن 94

1 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 327,000

12 نفر

-

صندلي خالي

PB646 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  18-21

20 بهمن 94

5 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده

استاد علي اکبرزاده

میرداماد 327,000

14 نفر

-

صندلي خالي

PB647 PRE2 جمعه 9-13

7 اسفند 94

28 خرداد 95

عادي

در حال بررسی میرداماد 327,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB648 PRE2 زوج عصر    17-19

24 بهمن 94

4 اردیبهشت 95

فشرده

استاد معینی

میرداماد 327,000

12 نفر

-

2  صندلي خالي

PB649 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  18-21

4 اسفند 94

19 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده

استاد فهیمی

جردن 327,000

10 نفر

-

4  صندلي خالي

PB650 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  15-18

4 اسفند 94

19 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده

استاد فهیمی

جردن 327,000

10 نفر

-

صندلي خالي

PB651 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  18:30-21

2 اسفند 94

26 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده

استاد مقدسی

جردن 327,000

12 نفر

-

صندلي خالي

PB652 PRE2 پنجشنبه  9-14

20 اسفند 94

20 خرداد 95

عادي

استاد معینی

جردن 327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB653 PRE2 جمعه 9-13

20 فروردین 95

18 تیر 95

عادي

دکتر استکی

جردن 327,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB654 PRE2 زوج عصر 17-19

15 اسفند 94

25 اردیبهشت 95

فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB655 PRE2 زوج عصر 19-21

15 اسفند 94

25 اردیبهشت 95

فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB656 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  15-18

9  اسفند 94

21 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده دکتر طباطبایی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB657 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  18-21

9  اسفند 94

21 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده دکتر طباطبایی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB658 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  15-18

16  اسفند 94

28 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده در حال بررسی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB659 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  18-21

16  اسفند 94

28 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده در حال بررسی میرداماد 327,000

12 نفر

-

صندلي خالي

 

PRE (1+2) IELTS

P233 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

4 آذر 94

17 بهمن 94

 نيمه فشرده

استاد خلیل نژاد

جردن 624,000 14 نفر - پایان دوره
P235 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

1 دی 94

11 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P236 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

19 دی 94

24 اسفند 94

 نيمه فشرده استاد مسعود موسوی

جردن

624,000 15 نفر -

در حال برگزاري...

P237 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-13

19 دی 94

28 فروردین 95

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن

624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P238 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

4 بهمن 94

29 فروردین 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P239 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

14 بهمن 94

25 فروردین 95

فشرده

استاد قمی

میرداماد

624,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P240 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

24 بهمن 94

4 اردیبهشت 95

فشرده

استاد  معيني 

جردن

624,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P241 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

19 بهمن 94

11 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

624,000 14 نفر -

2  صندلي خالي

P242 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

1 اسفند 94

22 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده

استاد خلیل نژاد

جردن

624,000 14 نفر -

5  صندلي خالي

P243 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

16 اسفند 94

11 خرداد 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

624,000 14 نفر - در حال تکميل ظرفيت
P244 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

17 فروردین 95

25 خرداد 95

 نيمه فشرده در حال بررسی

میرداماد

624,000 12 نفر - در حال تکميل ظرفيت
 
IELTS
I772 IELTS پنجشنبه  9-14

28 آبان 94

13 اسفند 94

عادي

استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I776 IELTS جمعه 9-13

29 آبان 94

20 فروردین 95

عادي استاد رفیعی میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I781 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

15 آذر 94

  18 بهمن 94

نیمه فشرده استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I783 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

29 آذر 94

25 اسفند 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I784 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

1 دی 94

4 اسفند 94

نیمه فشرده دکتر اکباتانی    جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I785 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

14 آذر 94

  17 بهمن 94

نیمه فشرده استاد  قلم بر  میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I787 IELTS پنجشنبه  15-20

10 دی 94

9 اردیبهشت 95

عادي

استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I788 IELTS شنبه و چهارشنبه   17:30-21

12 دی 94

19 اسفند 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I789 IELTS زوج عصر 17-21

  3   بهمن 94

12 اسفند 94

فشرده استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I790 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

  3   بهمن 94

  21 بهمن 94

فوق فشرده  استاد کارگر  جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I791 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

  13   بهمن 94

31 فروردین 95

نیمه فشرده استاد طارمیان جردن 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I792 IELTS زوج صبح 9-13

  17   بهمن 94

26 اسفند 94

فشرده استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I793 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

  25   بهمن 94

12 اردیبهشت 95

نیمه فشرده  استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

2  صندلي خالي

I794 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

  26   بهمن 94

16 اسفند 94

فوق فشرده  استاد کارگر  جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

صندلي خالي

I795 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

1  اسفند 94

15 اردیبهشت 95

نیمه فشرده  استاد طارمیان میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I796 IELTS شنبه و چهارشنبه  9-13

  28   بهمن 94

11 اردیبهشت 95

نیمه فشرده  استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I797 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

11  اسفند 94

28 اردیبهشت 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

صندلي خالي

 
(آیلتس پریمیوم چیست؟!)  IELTS PREMIUM
IP233 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

20 آبان 94

16 آذر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد زرین فرد   جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP234 IELTS PREMIUM توضیح فرد صبح 9-13

21 آبان 94

12 آذر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد زرین فرد   جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP235 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

21 دی 94

12 بهمن 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP236 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

19  بهمن 94

10 اسفند 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

IP237 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

15 اسفند 94

21 فروردین 95

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

4  صندلي خالي

 
IELTS Workshops
IR149 IELTS Reading Workshop يکشنبه و سه شنبه  18:30-21

15 دی 94

  18 بهمن 94

نیمه فشرده استاد شهید زاده جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IR150 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

  5 بهمن 94

24 اسفند 94

عادي استاد کارگر  جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR151 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

  20 بهمن 94

25 اسفند 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد  227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR153 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  9-13

  27 بهمن 94

25 اسفند 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IS158 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

1 دی 94

27 بهمن94

عادي

استاد مهاجري میرداماد  227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS159 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه  18:30-21

12 دی 94

14 بهمن94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر - پایان دوره
IS160 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

1 بهمن94

27 اسفند 94

عادي

استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS161 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه  18:30-21

21 بهمن94

22 اسفند 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS162 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

11 اسفند 94

14 اردیبهشت 95

عادي

استاد مهاجري میرداماد  227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IW160 IELTS Writing Workshop دوشنبه  9-13

14 دی 94

19 بهمن94

عادي

استاد کاشانی جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IW161 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

2 بهمن94

7 اسفند 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW162 IELTS Writing Workshop دوشنبه  18-21

  5 بهمن 94

24 اسفند 94

عادي

استاد کارگر  جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW163 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

  12 بهمن 94

17 اسفند 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW164 IELTS Writing Workshop دوشنبه  9-13

  26 بهمن 94

16 فروردین 95

عادي

استاد کاشانی جردن 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IL228 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

27 دی 94

18 بهمن94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر - پایان دوره
IL229 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

2 اسفند 94

16 اسفند 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS
ITE214 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14

14 آبان 94

26 آذر 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - پایان دوره

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل دو آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 320 دقيقه) به همراه 6 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 11 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

 

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جردن: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید، بلوار گل آذین، پلاک 27 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است