پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٣٩٥ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 95/05/06 ساعت: 15:00

 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

247,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
247,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

460,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

377,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

377,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

720,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 724,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 724,000

فوق فشرده: 7+60

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 624,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA272 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

31 اردیبهشت 95

8 مرداد 95

عادي

استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA276 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

29 خرداد 95

18 مرداد 95

فشرده 

استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA277 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

29 خرداد 95

18 مرداد 95

فشرده 

استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA278 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

11 خرداد 95

27 تیر 95

   نيمه فشرده استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - پایان دوره
FA279 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

8 تیر 95

24 مرداد 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA280 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

8 تیر 95

24 مرداد 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA281 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

25 تیر 95

26 شهریور 95

عادي

استاد دست افشار جردن 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA282 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

27 تیر 95

9 شهریور 95

   نيمه فشرده استاد قیداری میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA283 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

27 تیر 95

9 شهریور 95

   نيمه فشرده استاد قیداری میرداماد 247,000 12 نفر

تماس با پشتیبان

در حال برگزاري...
FA284 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

11 مرداد 95

27 شهریور 95

فشرده 

در حال بررسی جردن 247,000 8 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA285 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

11 مرداد 95

27 شهریور 95

فشرده 

در حال بررسی جردن 247,000 8 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA286 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

5 مرداد 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA287 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

19 مرداد 95

18 مهر 95

   نيمه فشرده در حال بررسی میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA288 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

19 مرداد 95

18 مهر 95

   نيمه فشرده در حال بررسی میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA289 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

12 شهریور 95

30 مهر 95

عادي

استاد پور امیری

میرداماد 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA290 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

1 شهریور 95

17 مهر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA291 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

1 شهریور 95

17 مهر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA292 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

8 شهریور 95

26 مهر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA293 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

8 شهریور 95

26 مهر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA294 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

16 شهریور 95

9 آبان 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - 6   صندلي خالي
FA295 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

16 شهریور 95

9 آبان 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - 7   صندلي خالي
 

Fundamental (2) IELTS

FB407 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

7 خرداد 95

15 مرداد 95

عادي

استاد پور امیری میرداماد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB408 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

21 خرداد 95

22 مرداد 95

عادي

استاد سیفی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB413 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

18 خرداد 95

3 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد مهرداد مهاجری میرداماد 247,000 14 نفر - پایان دوره
FB414 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

18 خرداد 95

3 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد مهرداد مهاجری میرداماد 247,000 14 نفر - پایان دوره
FB418 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

1  تیر   95

17 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد  ملکی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB419 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

1  تیر   95

17 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد  ملکی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB420 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

12  تیر   95

30 مرداد 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB421 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

12  تیر   95

30 مرداد 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB422 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

2  تیر   95

23 مرداد 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB423 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

2  تیر   95

23 مرداد 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB424 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

22  تیر   95

7 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB425 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

22  تیر   95

7 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB426 Fundamental
(2)
شنبه و دوشنبه 9-12

26  تیر   95

13 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد محمدی

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB427 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

27  تیر   95

9   شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر

تماس با پشتیبان

در حال برگزاري...
FB428 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

27  تیر   95

9   شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر

-

در حال برگزاري...
FB429 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

13 مرداد 95

29   شهریور 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB430 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

13 مرداد 95

29   شهریور 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن 247,000 14 نفر - 4   صندلي خالي
FB431 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 مرداد 95

21   شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB432 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB433 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB434 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 مرداد 95

13مهر 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB435 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 مرداد 95

13مهر 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB436 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

5 شهریور 95

23مهر 95

عادي

استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB437 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد مقدسی میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB438 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد مقدسی میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB439 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

2 شهریور 95

25مهر 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB440 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

2 شهریور 95

25مهر 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB441 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

در حال بررسی

میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB442 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

در حال بررسی

میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB443 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
FB444 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB445 Fundamental
(2)
زوج عصر  14-16

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

در حال بررسی

میرداماد 196,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

Fundamental (1+2) IELTS

F201 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

20 خرداد 95

5 مرداد 95

فشرده 

استاد عراقی نژاد جردن 460,000 12  نفر - پایان دوره
F202 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

1  تیر   95

24 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - در حال برگزاري...
F203 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-13

21  تیر   95

6 شهریور 95

فشرده 

استاد مهرداد مهاجری جردن 460,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F204 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

22  تیر   95

14 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F205 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

17 مرداد 95

1مهر 95

فشرده 

استاد عراقی نژاد

جردن 460,000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F206 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

2 شهریور 95

2 آبان 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F207 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-13

17 شهریور 95

5 آبان 95

فشرده 

در حال بررسی

جردن 460,000 12  نفر -  در حال تکميل ظرفيت
F208 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

23 شهریور 95

23 آبان 95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA633 PRE1 جمعه 9-13

7 خرداد 95

5 شهریور 95

عادي

استاد پور محمد

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA636 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

11 خرداد 95

17 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA639 PRE1 زوج عصر 17-19

5 خرداد 95

6 مرداد 95

فشرده

استاد شجعانی

میرداماد

377,000

14 نفر

- پایان دوره
PA640 PRE1 زوج عصر 19-21

5 خرداد 95

6 مرداد 95

فشرده

استاد شجعانی

میرداماد

377,000

14 نفر

- پایان دوره
PA644 PRE1 پنجشنبه  9-13

30 اردیبهشت 95

28 مرداد 95

عادي

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA645 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18

17 خرداد 95

18 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA646 PRE1 پنجشنبه  9-13

20 خرداد 95

18 شهریور 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA648 PRE1 پنجشنبه  9-14

20 خرداد 95

28 مرداد 95

عادي

استاد سبزه پرور

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA649 PRE1 زوج عصر 17-19

9 تیر 95

8 شهریور 95

فشرده استاد طهماسبی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA650 PRE1 زوج عصر 19-21

10 خرداد 95

13 مرداد 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA651 PRE1 زوج عصر 17-19

10 خرداد 95

13 مرداد 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA653 PRE1 پنجشنبه  9-14

10 تیر 95

18 شهریور 95

عادي

استاد معینی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA654 PRE1 جمعه 9-14

25 تیر 95

26 شهریور 95

عادي

استاد پرنیان

میرداماد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA655 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 تیر 95

14 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد مرتضایی

جردن

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA656 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 تیر 95

14 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد مرتضایی

جردن

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA657 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

8 تیر 95

2 شهریور 95

   نيمه فشرده  دکتر استکی

جردن

377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA658 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

27 تیر 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد علي اکبرزاده

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA659 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

27 تیر 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد علي اکبرزاده

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA660 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-12

28 تیر 95

29 شهریور 95

   نيمه فشرده 

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA661 PRE1 جمعه 9-13

15 مرداد 95

7 آبان 95

عادي

دکتر استکی جردن 377,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA662 PRE1 جمعه 9-13

8 مرداد 95

30 مهر 95

عادي

استاد معینی

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA663 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

29 تیر 95

9 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد قمی جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA664 PRE1 زوج عصر 19-21

2 مرداد 95

31 شهریور 95

فشرده

استاد معینی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA665 PRE1 زوج عصر 17-19

2 مرداد 95

31 شهریور 95

فشرده

استاد معینی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA666 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

13 مرداد 95

7 مهر 95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی

جردن

377,000

12 نفر

- 1   صندلي خالي
PA667 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

27 تیر 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده   استاد خاکساران جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA668 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

27 تیر 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده   استاد خاکساران جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA669 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 مرداد 95

4 مهر 95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA670 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

5 مرداد 95

4 مهر 95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA671 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

20 مرداد 95

14 مهر 95

   نيمه فشرده   استاد مرتضایی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA672 PRE1 جمعه 9-14

12 شهریور 95

14 آبان 95

عادي

استاد مرتضایی میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA673 PRE1 شنبه و دوشنبه 18-21

1 شهریور 95

1 آبان 95

   نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA674 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

10 شهریور 95

8 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- 1   صندلي خالي
PA675 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

10 شهریور 95

8 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA676 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

31 مرداد 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA677 PRE1 پنجشنبه  9-14

11 شهریور 95

13 آبان 95

عادي

استاد محمدی

میرداماد

377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA678 PRE1 جمعه 9-13

26 شهریور 95

19 آذر 95

عادي

استاد محمدی

جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA679 PRE1 زوج عصر 15-17

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA680 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 مرداد 95

27 مهر 95

   نيمه فشرده

استاد پرنیان

میرداماد

377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA681 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 مرداد 95

27 مهر 95

   نيمه فشرده

استاد پرنیان

میرداماد

377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA682 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 شهریور 95

18 آبان 95

   نيمه فشرده استاد شجعانی جردن 377,000

9 نفر

- 3   صندلي خالي
PA683 PRE1 پنجشنبه  9-14

1 مهر 95

4 آذر 95

عادي

استاد عطاردی

میرداماد

377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA684 PRE1 زوج عصر 14-16

1 شهریور 95

1 آبان 95

فشرده

در حال بررسی

جردن 302,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA685 PRE1 جمعه 9-14

2 مهر 95

5 آذر 95

عادي

در حال بررسی

جردن 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA686 PRE1 زوج عصر 19-21

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده استاد طهماسبی جردن 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (2) IELTS

PB671 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

25 اردیبهشت 95

26 تیر 95

   نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- پایان دوره
PB676 PRE2 پنجشنبه  9-14

6 خرداد 95

14 مرداد 95

عادي

استاد محمدی  

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB677 PRE2 جمعه 9-13

7 خرداد 95

5 شهریور 95

عادي استاد مهرداد مهاجری جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB678 PRE2 جمعه 9-13

31 اردیبهشت 95

29 مرداد 95

عادي استاد محمدی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB679 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

11 خرداد 95

17 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مقدسی  

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB682 PRE2 جمعه 9-14

7 خرداد 95

15 مرداد 95

عادي

استاد مرتضایی

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB685 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

5 خرداد 95

6 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

- پایان دوره
PB686 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

17 خرداد 95

18 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB688 PRE2 زوج عصر 19-21

17 خرداد 95

18 مرداد 95

فشرده

استاد مهرداد مهاجری میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB689 PRE2 زوج عصر 17-19

17 خرداد 95

18 مرداد 95

فشرده

استاد مهرداد مهاجری میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB690 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

18 خرداد 95

12 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد پرنیان میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB691 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

18 خرداد 95

12 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد پرنیان میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB692 PRE2 زوج عصر 19-21

9 تیر 95

8 شهریور 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB693 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

29 خرداد 95

30 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB694 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

29 خرداد 95

30 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB695 PRE2 پنجشنبه  9-14

3 تیر 95

11 شهریور 95

عادي استاد عطاردی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB696 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

8 تیر 95

2 شهریور 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB697 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 تیر 95

7 شهریور 95

   نيمه فشرده  

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB698 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

19 تیر 95

17 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی   جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB699 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

19 تیر 95

17 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی   جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB700 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

22 تیر 95

16 شهریور 95

   نيمه فشرده   استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB701 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

22 تیر 95

16 شهریور 95

   نيمه فشرده   استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB702 PRE2 زوج عصر 17-19

19 تیر 95

15 شهریور 95

فشرده

استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB703 PRE2 زوج عصر 19-21

19 تیر 95

15 شهریور 95

فشرده

استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB704 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

26 تیر 95

24 شهریور 95

   نيمه فشرده 

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB705 PRE2 جمعه 9-13

8 مرداد 95

30 مهر 95

عادي

استاد شجعانی

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB706 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

13 مرداد 95

7 مهر  95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- 2   صندلي خالي
PB707 PRE2 زوج عصر 17-19

18 مرداد 95

14 مهر 95

فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB708 PRE2 زوج عصر 19-21

18 مرداد 95

14 مهر 95

فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB709 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

17 مرداد 95

13 مهر 95

   نيمه فشرده 

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB710 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 مرداد 95

13 مهر 95

   نيمه فشرده 

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB711 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 مرداد 95

13 مهر 95

   نيمه فشرده 

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB712 PRE2 شنبه و دوشنبه 15-18

1 شهریور 95

1 آبان 95

   نيمه فشرده 

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB715 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

31 مرداد 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB716 PRE2 زوج عصر 19-21

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB717 PRE2 زوج عصر 17-19

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB718 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

14 شهریور 95

16 آبان 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB719 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

14 شهریور 95

16 آبان 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB720 PRE2 پنجشنبه  9-14

18 شهریور 95

20 آبان 95

عادي

استاد سبزه پرور

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB721 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

23 شهریور 95

25 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

- 7   صندلي خالي
PB722 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

23 شهریور 95

25 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB723 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

23 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد قمی

جردن 377,000

15 نفر

- 6   صندلي خالي
PB724 PRE2 زوج عصر 17-19

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 377,000

14 نفر

- 4   صندلي خالي
 

PRE (1+2) IELTS

P247 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-13

11 اردیبهشت 95

13 مرداد 95

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P250 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

20 اردیبهشت 95

2 مرداد 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - پایان دوره
P251 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

8 خرداد 95

23 مرداد 95

 نيمه فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد

720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P252 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

23 خرداد 95

26 مرداد 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P253 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

5 تیر 95

15 شهریور 95

 نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 720,000 15 نفر - در حال برگزاري...
P254 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

12 تیر 95

10 شهریور 95

فشرده

استاد قمی

میرداماد

720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P255 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

2 مرداد 95

31 شهریور 95

فشرده

استاد  معيني 

جردن 720,000 12 نفر -

1   صندلي خالي

P256 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

3 مرداد 95

11 مهر 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P257 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

11 مرداد 95

19 مهر 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P258 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-13

23 مرداد 95

19 آبان 95

 نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 720,000 14 نفر -

1   صندلي خالي

P259 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

17 مرداد 95

27 مهر 95

 نيمه فشرده

در حال بررسی

جردن 720,000 14 نفر -

1   صندلي خالي

P260 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

6 شهریور 95

15 آبان 95

 نيمه فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد 720,000 12 نفر -

1   صندلي خالي

P261 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

9 شهریور 95

23 آبان 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 720,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P262 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده

استاد قمی

میرداماد 720,000 12 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 
IELTS
I798 IELTS جمعه 9-14

17 اردیبهشت 95

22 مرداد 95

عادي

استاد رفيعي    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I802 IELTS پنجشنبه  9-14

19 فروردین 95

7 مرداد 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I808 IELTS پنجشنبه  15-20

23 اردیبهشت 95

28 مرداد 95

عادي

استاد رفيعي

جردن

724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I813 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

4 خرداد 95

3 مرداد 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I816 IELTS زوج صبح 9-13

22 خرداد 95

4 مرداد 95

فشرده

استاد  ذاکر

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I817 IELTS شنبه و چهارشنبه  17:30-21

2 تیر 95

13 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد رفيعي

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I818 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 تیر 95

11 مهر 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I819 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

26 تیر 95

27 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I820 IELTS زوج صبح 9-13

28 تیر 95

8 شهریور 95

فشرده

دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I821 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

10 مرداد 95

11 مهر 95

نیمه فشرده 

استاد  ذاکر

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

1   صندلي خالي

I822 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

19 تیر 95

6 مرداد 95

فوق فشرده  استاد کارگر 

جردن

624,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I823 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

27 تیر 95

23 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I824 IELTS زوج عصر 17-21

11 مرداد 95

20 شهریور 95

فشرده

استاد کاشانی جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I825 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

16 مرداد 95

3 شهریور 95

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 624,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

3   صندلي خالي

I826 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

10 مرداد 95

11 مهر 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I827 IELTS زوج صبح 9-13

30 مرداد 95

10 مهر 95

فشرده

استاد  ذاکر   

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I828 IELTS پنجشنبه  9-14

21 مرداد 95

20 آبان 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I829 IELTS جمعه 9-14

12 شهریور 94

12 آذر 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I830 IELTS پنجشنبه  15-20

11 شهریور 94

11 آذر 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I831 IELTS شنبه و چهارشنبه  17:30-21

20 شهریور 94

29 آبان 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I832 IELTS زوج صبح 9-13

15 شهریور 94

28 مهر 95

فشرده

دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I833 IELTS زوج عصر 17-21

27 شهریور 94

8 آبان 95

فشرده

استاد کاشانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
 
(آیلتس پریمیوم چیست؟!)  IELTS PREMIUM
IP235 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

21 دی 94

12 بهمن 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP236 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

19  بهمن 94

10 اسفند 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP238 IELTS PREMIUM توضیح شنبه و چهارشنبه  10-13

26 تیر 95

10 شهریور 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
 
IELTS Workshops
IR157 IELTS Reading Workshop  چهارشنبه  10-13

12 خرداد 95

6 مرداد 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن  277,000 17 نفر - پایان دوره
IR158 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

22 تیر 95

26 مرداد 95

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR159 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

21 تیر 95

8 شهریور 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR160 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

9 شهریور 95

27 مهر 95

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IS165 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه   9:30-12:30

28 اردیبهشت 95

15 تیر 95

عادي

استاد مهاجري میرداماد  277,000 17 نفر - پایان دوره
IS167 IELTS  Speaking Workshop جمعه 10-14

4 تیر 95

8 مرداد 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS168 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

23 تیر 95

27 مرداد 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS169 IELTS  Speaking Workshop جمعه 10-14

29 مرداد 95

2 مهر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IS170 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

10 شهریور 95

14 مهر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IW169 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

17 خرداد 95

28 تیر 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - پایان دوره
IW170 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

1 مرداد 95

5 شهریور 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW171 IELTS Writing Workshop دوشنبه  18-21

21 تیر 95

8 شهریور 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IW172 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

11 مرداد 95

15 شهریور 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IW173 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

19 شهریور 95

23 مهر 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر -

3   صندلي خالي

IW174 IELTS Writing Workshop دوشنبه  9-13

11 مرداد 95

15 شهریور 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 14 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IW175 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

5 مهر 95

10 آبان 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IL232 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

6 تیر 95

27 تیر 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 25 نفر - پایان دوره
IL233 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

17 مرداد 95

7 شهریور 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 25 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS

ITE216

IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

21 خرداد 95

25 تیر 95

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - پایان دوره

ITE217

IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

22 مرداد 95

26 شهریور 95

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر -  در حال تکميل ظرفيت

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل دو آزمون کتبی شبيه سازي شده IELTS (این آزمونها شامل بخش Speaking نمیباشند) در پايان دوره کلاسي (معادل 320 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 8 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

توجه فرمایید که پرداخت آنلاین بدون هماهنگی با کارشناسان به منزله ثبت نام قطعی نبوده و تنها پس از تماس از جانب کارشناسان ما و اعلام تائیدیه بصورت تلفنی، رزرو کلاس مورد نظر ثبت میگردد. تماس تلفنی از جانب کارشناسان، حداکثر 24 ساعت پس از پرداخت آنلاین شما حاصل میگردد، لذا خواهشمندیم در صورت مشاهده تماس از دست رفته، متعاقبا با کارشناسان واحد ثبت نام تماس حاصل فرمایید تا تائیدیه قطعی ثبت گردد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

 

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جردن: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید، بلوار گل آذین، پلاک 27 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است