جمعه ٠٧ خرداد ١٣٩٥ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 95/03/06 ساعت: 14:00

 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

247,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
247,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

460,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

377,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

377,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

720,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 724,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 724,000

فوق فشرده: 7+60

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 624,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA266 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

15 فروردین 95

28 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده استاد محمدی میرداماد 247,000 14 نفر - پایان دوره
FA267 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

15 فروردین 95

28 اردیبهشت 95

   نيمه فشرده استاد محمدی میرداماد 247,000 14 نفر - پایان دوره
FA268 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

5 اردیبهشت 95

23 خرداد 95

   نيمه فشرده

استاد  ملکی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA269 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

5 اردیبهشت 95

23 خرداد 95

   نيمه فشرده

استاد  ملکی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA270 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

15 اردیبهشت 95

31 خرداد 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA271 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

15 اردیبهشت 95

31 خرداد 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA272 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

31 اردیبهشت 95

8 مرداد 95

عادي

استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA273 Fundamental
(1)
شنبه و دوشنبه 9-12

25 اردیبهشت 95

14 تیر 95

   نيمه فشرده دکتر طباطبائی میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA274 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

28 اردیبهشت 95

15 تیر 95

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA275 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

28 اردیبهشت 95

15 تیر 95

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA276 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

29 خرداد 95

18 مرداد 95

فشرده 

در حال بررسی جردن 247,000 14 نفر - صندلي خالي
FA277 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

29 خرداد 95

18 مرداد 95

فشرده 

در حال بررسی جردن 247,000 14 نفر - صندلي خالي
FA278 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

11 خرداد 95

27 تیر 95

   نيمه فشرده استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA279 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

8 تیر 95

24 مرداد 95

   نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال تکميل ظرفيت
FA280 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

8 تیر 95

24 مرداد 95

   نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 247,000 14 نفر - صندلي خالي
FA281 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

25 تیر 95

26 شهریور 95

عادي

در حال بررسی جردن 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
 

Fundamental (2) IELTS

FB385 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

7 اسفند 94

31 اردیبهشت 95

عادي

استاد  آهور 

جردن 247,000 15 نفر - پایان دوره
FB398 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

16 فروردین 95

29 اردیبهشت 95

فشرده 

استاد سبزه پرور

جردن 247,000 14 نفر - پایان دوره
FB399 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

16 فروردین 95

29 اردیبهشت 95

فشرده 

استاد سبزه پرور

جردن 247,000 14 نفر - پایان دوره
FB400 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

4 اردیبهشت 95

19 خرداد 95

فشرده 

استاد آهور جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB401 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

4 اردیبهشت 95

19 خرداد 95

فشرده 

استاد آهور جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB402 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

27 فروردین 95

4  تیر   95

عادي

استاد ملکی جردن 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB403 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 اردیبهشت 95

15  تیر   95

نيمه فشرده  

استاد مسعود موسوی میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB404 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 اردیبهشت 95

15  تیر   95

نيمه فشرده  

استاد مسعود موسوی میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB405 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 اردیبهشت 95

13  تیر   95

نيمه فشرده  

استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB406 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 اردیبهشت 95

13  تیر   95

نيمه فشرده  

استاد فهیمی

جردن 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB407 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

7 خرداد 95

15 مرداد 95

عادي

استاد پور امیری میرداماد 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB408 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

21 خرداد 95

22 مرداد 95

عادي

استاد سیفی جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB409 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

12 اردیبهشت 95

30 خرداد 95

نيمه فشرده  

استاد سبزه پرور

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB410 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

12 اردیبهشت 95

30 خرداد 95

نيمه فشرده  

استاد سبزه پرور

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB411 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

5 خرداد 95

26  تیر   95

فشرده 

استاد شهریاری

جردن 247,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB412 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

5 خرداد 95

26  تیر   95

فشرده 

استاد شهریاری جردن 247,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB413 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

11 خرداد 95

27  تیر   95

نيمه فشرده  

در حال بررسی میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB414 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

11 خرداد 95

27  تیر   95

نيمه فشرده  

در حال بررسی میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB415 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

10 خرداد 95

30  تیر   95

فشرده 

استاد کاشانی

جردن 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB416 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

10 خرداد 95

30  تیر   95

فشرده 

استاد کاشانی

جردن 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB417 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

11 خرداد 95

27  تیر   95

نيمه فشرده  

استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB418 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

1  تیر   95

17 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد  ملکی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB419 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

1  تیر   95

17 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد  ملکی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB420 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

12  تیر   95

30 مرداد 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB421 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

12  تیر   95

30 مرداد 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB422 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

2  تیر   95

23 مرداد 95

فشرده 

در حال بررسی

جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB423 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

2  تیر   95

23 مرداد 95

فشرده 

در حال بررسی

جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB424 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

22  تیر   95

7 شهریور 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

جردن 247,000 15 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
FB425 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

22  تیر   95

7 شهریور 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

جردن 247,000 15 نفر - صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F196 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-13

15 فروردین 95

23 خرداد 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - در حال برگزاري...
F197 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-13

16 فروردین 95

29 اردیبهشت 95

فشرده 

استاد آهور

میرداماد 460,000 12  نفر - پایان دوره
F198 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

22 فروردین 95

11 خرداد 95

فشرده 

استاد عراقی نژاد جردن 460,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F199 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

19 اردیبهشت 95

13  تیر   95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F200 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-13

25 اردیبهشت 95

12  تیر   95

فشرده 

استاد شهریاری

جردن 460,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F201 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

20 خرداد 95

5 مرداد 95

فشرده 

استاد عراقی نژاد جردن 460,000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F202 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

1  تیر   95

24 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - صندلي خالي
F203 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-13

21  تیر   95

6 شهریور 95

فشرده 

در حال بررسی

جردن 460,000 12  نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA605 PRE1 پنجشنبه 9-14

13 اسفند 94

13 خرداد 95

عادي

استاد عطاردی میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA614 PRE1 جمعه 9-13

7    اسفند 94

28 خرداد 95

عادي

استاد شهریاری

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA616 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16  اسفند 94

28 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده

استاد باقری 

میرداماد 377,000

12 نفر

- پایان دوره
PA617 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16  اسفند 94

28 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده

استاد باقری

میرداماد 377,000

12 نفر

- پایان دوره
PA618 PRE1 جمعه 9-13

20 فروردین 95

18 تیر   95

عادي

استاد معینی

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA619 PRE1 شنبه و دوشنبه 18-21

14 فروردین 95

8 خرداد 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA621 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

22 فروردین 95

18 خرداد 95

 نيمه فشرده  دکتر استکی جردن  377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA622 PRE1 زوج عصر 19-21

14 فروردین 95

8 خرداد 95

فشرده استاد سیفی  میرداماد  377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA623 PRE1 زوج عصر 17-19

14 فروردین 95

8 خرداد 95

فشرده استاد سیفی  میرداماد  377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA624 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

18 فروردین 95

12 خرداد 95

 نيمه فشرده  استاد جمالی پور  جردن  377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA625 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

18 فروردین 95

12 خرداد 95

 نيمه فشرده  استاد جمالی پور  جردن  377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA626 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

31 فروردین 95

30 خرداد 95

 نيمه فشرده 

استاد شجعانی

جردن  377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PA627 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

11 اردیبهشت 95

9 تیر 95

 نيمه فشرده  استاد عطاردی جردن  377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PA628 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

11 اردیبهشت 95

9 تیر 95

 نيمه فشرده  استاد عطاردی جردن  377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PA629 PRE1 زوج عصر 19-21

1 اردیبهشت 95

29 خرداد 95

فشرده استاد محمدی جردن  377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA630 PRE1 زوج عصر 17-19

11 اردیبهشت 95

9 تیر 95

فشرده استاد قمی میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA631 PRE1 زوج عصر 19-21

11 اردیبهشت 95

9 تیر 95

فشرده استاد قمی میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA632 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

15 اردیبهشت 95

12 تیر 95

 نيمه فشرده 

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA633 PRE1 جمعه 9-13

7 خرداد 95

5 شهریور 95

عادي

استاد پور محمد

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA634 PRE1 زوج عصر 17-19

3 خرداد 95

4 مرداد 95

فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA635 PRE1 زوج عصر 19-21

3 خرداد 95

4 مرداد 95

فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA636 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

9 خرداد 95

12 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA637 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

12 اردیبهشت 95

8 تیر 95

   نيمه فشرده 

استاد شهریاری

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA638 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

12 اردیبهشت 95

8 تیر 95

   نيمه فشرده 

استاد شهریاری

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA639 PRE1 زوج عصر 17-19

5 خرداد 95

6 مرداد 95

فشرده

استاد شجعانی

میرداماد

377,000

14 نفر

- صندلي خالي
PA640 PRE1 زوج عصر 19-21

5 خرداد 95

6 مرداد 95

فشرده

استاد شجعانی

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA641 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

11 خرداد 95

5 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی

میرداماد

377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA642 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

11 خرداد 95

5 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی

میرداماد

377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA643 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

11 خرداد 95

5 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA644 PRE1 پنجشنبه  9-13

30 اردیبهشت 95

28 مرداد 95

عادي

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA645 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18

17 خرداد 95

18 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA646 PRE1 پنجشنبه  9-13

20 خرداد 95

18 شهریور 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA647 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-14

29 خرداد 95

2 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد جمالی پور میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA648 PRE1 پنجشنبه  9-14

20 خرداد 95

28 مرداد 95

عادي

استاد مقدسی جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA649 PRE1 زوج عصر 17-19

9 تیر 95

8 شهریور 95

فشرده در حال بررسی جردن 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA650 PRE1 زوج عصر 19-21

10 خرداد 95

13 مرداد 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA651 PRE1 زوج عصر 17-19

10 خرداد 95

13 مرداد 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA652 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

1 خرداد 95

2 مرداد 95

 نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA653 PRE1 پنجشنبه  9-14

10 تیر 95

18 شهریور 95

عادي

استاد معینی

جردن 377,000

14 نفر

- 3  صندلي خالي
PA654 PRE1 جمعه 9-13

25 تیر 95

16 مهر 95

عادي

در حال بررسی

میرداماد 377,000

15 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA655 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 تیر 95

14 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد مرتضایی

جردن

377,000

14 نفر

- صندلي خالي
PA656 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 تیر 95

14 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد مرتضایی

جردن

377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA657 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

8 تیر 95

2 شهریور 95

   نيمه فشرده  دکتر استکی

جردن

377,000

12 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (2) IELTS

PB626 PRE2 پنجشنبه  9-13

1 بهمن 94

30 اردیبهشت 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد  377,000

12 نفر

- پایان دوره
PB638 PRE2 جمعه 9-13

16 بهمن 94

31 اردیبهشت 95

عادي

استاد فرازنده  جردن 377,000

15 نفر

- پایان دوره
PB644 PRE2 پنجشنبه  9-14

29 بهمن 94

30 اردیبهشت 95

عادي

استاد مقدسی

جردن 377,000

14 نفر

- پایان دوره
PB647 PRE2 جمعه 9-13

14 اسفند 94

4 تیر 95

عادي

استاد صمیمی

میرداماد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB652 PRE2 پنجشنبه  9-14

20 اسفند 94

20 خرداد 95

عادي

استاد معینی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB653 PRE2 جمعه 9-13

20 فروردین 95

18 تیر 95

عادي

دکتر استکی

جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB660 PRE2 شنبه و دوشنبه 15-18

14 فروردین 95

8 خرداد 95

   نيمه فشرده

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB662 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  18-21

22 فروردین 95

18 خرداد 95

   نيمه فشرده دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB663 PRE2 جمعه 9-13

20 فروردین 95

18 تیر 95

عادي

استاد شجعانی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB664 PRE2 زوج عصر 17-19

1 اردیبهشت 95

29 خرداد 95

فشرده

استاد محمدی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB665 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  18-21

12 اردیبهشت 95

8 تیر 95

   نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB666 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  15-18

12 اردیبهشت 95

8 تیر 95

   نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB667 PRE2 زوج عصر 17-19

11 اردیبهشت 95

9 تیر 95

فشرده

استاد پرنیان

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB668 PRE2 زوج عصر 19-21

11 اردیبهشت 95

9 تیر 95

فشرده

استاد پرنیان

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB669 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-14

11 اردیبهشت 95

10 خرداد 95

   نيمه فشرده استاد جمالی پور میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB670 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-12

13 اردیبهشت 95

14 تیر 95

   نيمه فشرده

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB671 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

25 اردیبهشت 95

26 تیر 95

   نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB672 PRE2 زوج عصر 19-21

20 اردیبهشت 95

21 تیر 95

فشرده

استاد معینی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB673 PRE2 زوج عصر 17-19

20 اردیبهشت 95

21 تیر 95

فشرده

استاد معینی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB674 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

19 اردیبهشت 95

15 تیر 95

   نيمه فشرده

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB675 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

19 اردیبهشت 95

15 تیر 95

   نيمه فشرده

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB676 PRE2 پنجشنبه  9-14

6 خرداد 95

14 مرداد 95

عادي

استاد محمدی  

میرداماد 377,000

14 نفر

-

2  صندلي خالي

PB677 PRE2 جمعه 9-13

7 خرداد 95

5 شهریور 95

عادي استاد دست افشار جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB678 PRE2 جمعه 9-13

31 اردیبهشت 95

29 مرداد 95

عادي استاد محمدی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB679 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

9 خرداد 95

12 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مقدسی  

جردن 377,000

12 نفر

-

7  صندلي خالي

PB680 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 اردیبهشت 95

22 تیر 95

   نيمه فشرده 

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB681 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 اردیبهشت 95

22 تیر 95

   نيمه فشرده  استاد رضانیا میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB682 PRE2 جمعه 9-14

7 خرداد 95

15 مرداد 95

عادي

استاد مرتضایی

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB685 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

5 خرداد 95

6 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

-

6  صندلي خالي

PB686 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

17 خرداد 95

18 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB687 PRE2 يکشنبه و سه شنبه  9-13

9 خرداد 95

20 تیر 95

   نيمه فشرده استاد قمی جردن 377,000

15 نفر

-

4  صندلي خالي

PB688 PRE2 زوج عصر 19-21

17 خرداد 95

18 مرداد 95

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

-

صندلي خالي

PB689 PRE2 زوج عصر 17-19

17 خرداد 95

18 مرداد 95

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

-

صندلي خالي

PB690 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

18 خرداد 95

12 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد پرنیان میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB691 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

18 خرداد 95

12 مرداد 95

   نيمه فشرده  استاد پرنیان میرداماد 377,000

12 نفر

-

صندلي خالي

PB692 PRE2 زوج عصر 19-21

9 تیر 95

8 شهریور 95

فشرده

در حال بررسی

جردن 377,000

14 نفر

-

صندلي خالي

PB693 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

29 خرداد 95

30 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

-

صندلي خالي

PB694 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

29 خرداد 95

30 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

-

5  صندلي خالي

PB695 PRE2 پنجشنبه  9-14

3 تیر 95

11 شهریور 95

عادي استاد عطاردی   میرداماد 377,000

12 نفر

-

3  صندلي خالي

PB696 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

8 تیر 95

2 شهریور 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB697 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 تیر 95

7 شهریور 95

   نيمه فشرده  

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

-

صندلي خالي

PB698 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

19 تیر 95

17 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی   جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB699 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

19 تیر 95

17 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی   جردن 377,000

9 نفر

-

2  صندلي خالي

 

PRE (1+2) IELTS

P242 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

1 اسفند 94

22 اردیبهشت 95

 نيمه فشرده

استاد خلیل نژاد

جردن

720,000 14 نفر - پایان دوره
P243 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

16 اسفند 94

11 خرداد 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P244 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

17 فروردین 95

25 خرداد 95

 نيمه فشرده استاد نوروزیان

میرداماد

720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P245 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

16 فروردین 95

24 خرداد 95

 نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 720,000 15 نفر - در حال برگزاري...
P246 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

6 اردیبهشت 95

2 تیر 95

فشرده

استاد قمی

میرداماد 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P247 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-13

11 اردیبهشت 95

13 مرداد 95

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P248 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

14 اردیبهشت 95

22 تیر 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P249 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

20 اردیبهشت 95

21 تیر 95

فشرده

استاد  معيني 

جردن 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P250 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

20 اردیبهشت 95

2 مرداد 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P251 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

8 خرداد 95

23 مرداد 95

 نيمه فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد

720,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P252 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

23 خرداد 95

26 مرداد 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
P253 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

5 تیر 95

15 شهریور 95

 نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 720,000 15 نفر -

3  صندلي خالي

P254 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

12 تیر 95

10 شهریور 95

فشرده

استاد قمی

میرداماد

720,000 12 نفر -

4  صندلي خالي

 
IELTS
I797 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

11  اسفند 94

28 اردیبهشت 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I798 IELTS جمعه 9-14

17 اردیبهشت 95

22 مرداد 95

عادي

استاد رفيعي    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I800 IELTS زوج صبح 9-13

21 فروردین 95

29 اردیبهشت 95

فشرده

دکتر اکباتانی

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I802 IELTS پنجشنبه  9-14

19 فروردین 95

7 مرداد 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I803 IELTS شنبه و چهارشنبه  17:30-21

18 فروردین 95

26 خرداد 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I804 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 فروردین 95

8 تیر 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I806 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

5 اردیبهشت 95

6 تیر 95

نیمه فشرده  استاد طارمیان جردن 724,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I807 IELTS زوج صبح 9-13

30 فروردین 95

8 خرداد 95

فشرده

استاد  ذاکر میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I808 IELTS پنجشنبه  15-20

23 اردیبهشت 95

28 مرداد 95

عادي

استاد رفيعي

جردن

724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I809 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

26 اردیبهشت 95

27 تیر 95

نیمه فشرده 

استاد  ذاکر

جردن

724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I810 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

8 خرداد 95

29 خرداد 95

فوق فشرده  استاد کارگر 

جردن

624,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

صندلي خالي

I811 IELTS زوج عصر 17-21

18 اردیبهشت 95

29 خرداد 95

فشرده

استاد طارمیان

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I812 IELTS شنبه و چهارشنبه  9-13

22 اردیبهشت 95

26 تیر 95

نیمه فشرده  استاد کاشانی جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I813 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

4 خرداد 95

3 مرداد 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I814 IELTS زوج صبح 9-13

5 خرداد 95

21 تیر 95

فشرده

دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I816 IELTS زوج صبح 9-13

22 خرداد 95

4 مرداد 95

فشرده

استاد  ذاکر

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I817 IELTS شنبه و چهارشنبه  17:30-21

2 تیر 95

13 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد رفيعي

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I818 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 تیر 95

11 مهر 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I819 IELTS زوج عصر 17-21

19 تیر 95

30 مرداد 95

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
 
(آیلتس پریمیوم چیست؟!)  IELTS PREMIUM
IP233 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

20 آبان 94

16 آذر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد زرین فرد   جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP234 IELTS PREMIUM توضیح فرد صبح 9-13

21 آبان 94

12 آذر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد زرین فرد   جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP235 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

21 دی 94

12 بهمن 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP236 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

19  بهمن 94

10 اسفند 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
 
IELTS Workshops
IR154 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

17 فروردین 95

21 اردیبهشت 95

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر - پایان دوره
IR155 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

30 فروردین 95

17 خرداد 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR156 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

4 خرداد 95

8 تیر 95

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR157 IELTS Reading Workshop  چهارشنبه  10-13

12 خرداد 95

6 مرداد 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن  277,000 17 نفر -

3  صندلي خالي

IR158 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

22 تیر 95

26 مرداد 95

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IS163 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه  18:30-21

21 فروردین 95

22 اردیبهشت 95

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن  277,000 17 نفر - پایان دوره
IS164 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

9 اردیبهشت 95

3 تیر 95

عادي

استاد مهاجري جردن  277,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS165 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه   9:30-12:30

28 اردیبهشت 95

15 تیر 95

عادي

استاد مهاجري میرداماد  277,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS166 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه  18:30-21

1 خرداد 95

5 تیر 95

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن  277,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS167 IELTS  Speaking Workshop جمعه 10-14

4 تیر 95

8 مرداد 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IS168 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

23 تیر 95

27 مرداد 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IW166 IELTS Writing Workshop دوشنبه  18-21

30 فروردین 95

17 خرداد 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IW167 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

30 فروردین 95

3 خرداد 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - پایان دوره
IW168 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

7 خرداد 95

18 تیر 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW169 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

17 خرداد 95

28 تیر 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر -

2  صندلي خالي

IW170 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

1 مرداد 95

5 شهریور 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IL230 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

22 فروردین 95

12 اردیبهشت 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 25 نفر - پایان دوره
IL231 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

26 اردیبهشت 95

23 خرداد 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 25 نفر - در حال برگزاري...
IL232 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

6 تیر 95

27 تیر 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 25 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS

ITE216

IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

21 خرداد 95

25 تیر 95

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر -

صندلي خالي

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل دو آزمون کتبی شبيه سازي شده IELTS (این آزمونها شامل بخش Speaking نمیباشند) در پايان دوره کلاسي (معادل 320 دقيقه) به همراه 6 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 11 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

توجه فرمایید که پرداخت آنلاین بدون هماهنگی با کارشناسان به منزله ثبت نام قطعی نبوده و تنها پس از تماس از جانب کارشناسان ما و اعلام تائیدیه بصورت تلفنی، رزرو کلاس مورد نظر ثبت میگردد. تماس تلفنی از جانب کارشناسان، حداکثر 24 ساعت پس از پرداخت آنلاین شما حاصل میگردد، لذا خواهشمندیم در صورت مشاهده تماس از دست رفته، متعاقبا با کارشناسان واحد ثبت نام تماس حاصل فرمایید تا تائیدیه قطعی ثبت گردد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

 

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جردن: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید، بلوار گل آذین، پلاک 27 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است