سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٣ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | مهاجرت | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 93/11/07  ساعت: 15:20 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

140,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

287,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

247,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

247,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

464,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 547,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 547,000

فوق فشرده: 7+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 477,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

دوره های فشرده نوروزی 1394
FBN47 Fundamental
(2)
هر روز  9-14

4 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد فرازنده  جام جم 170,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PAN45 PRE1 هر روز  9-14

2 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد خاطری جام جم 247,000

15 نفر

- 2  صندلي خالي
PBN47 PRE2 هر روز  9-14

2 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد قاسمی جام جم 247,000

14 نفر

- 7  صندلي خالي
PBN48 PRE2 هر روز  9-14

2 فروردین  94

11 فروردین  94

فوق فشرده نوروز  استاد اسروش جام جم 247,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
IN404 IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 94

11 فروردین 94

فوق فشرده نوروز  استاد محمد حسيني جام جم

477,000

17 نفر

3 آزمون رايگان 

ظرفيت تکميل شد 

IN405 IELTS هر روز 9-14

2 فروردین 94

11 فروردین 94

فوق فشرده نوروز  استاد کاشاني جام جم

477,000

17 نفر

3 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
 
Fundamental (1) IELTS
FA179 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

9  آذر 93

21 بهمن 93

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد 140,000 16 نفر - در حال برگزاري...
FA182 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

9  آذر 93

21 بهمن 93

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد 140,000 16 نفر - در حال برگزاري...
FA184 Fundamental
(1)
زوج صبح 9-11

15  آذر 93

1 بهمن 93

فشرده

استاد مقدسي میرداماد 140,000 15 نفر - پایان دوره
FA185 Fundamental
(1)
زوج صبح 11-13

15  آذر 93

1 بهمن 93

فشرده

استاد مقدسي میرداماد 140,000 15 نفر - پایان دوره
FA186 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

28  آذر 93

24 بهمن 93

عادي

استاد سیفی

میرداماد 140,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA187 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

10 دی 93

27 بهمن 93

فشرده

استاد زنديه جام جم 140,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA188 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

7  آذر 93

17 بهمن 93

عادي

استاد مسعود موسوی جام جم 140,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA189 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

24 دی 93

11 اسفند 93

فشرده

استاد سیفی

میرداماد 140,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA190 Fundamental
(1)
زوج صبح 9-11

27 دی 93

13 اسفند 93

فشرده

استاد سیفی

جام جم 140,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FA191 Fundamental
(1)
زوج صبح 11-13

27 دی 93

13 اسفند 93

فشرده

استاد سیفی

جام جم 140,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FA192 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-20

30 دی 93

17 اسفند 93

  نيمه فشرده

استاد سیفی

میرداماد 140,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FA193 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

8 بهمن 93

25 اسفند 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد 140,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA194 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

8 بهمن 93

25 اسفند 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد 140,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA195 Fundamental
(1)
فرد عصر 19-21

14 بهمن 93

28 اسفند 93

  فشرده

استاد قمي

میرداماد 140,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA196 Fundamental
(1)
فرد عصر 15-17

12 بهمن 93

26 اسفند 93

  فشرده

استاد گلزاری

جام جم 140,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA197 Fundamental
(1)
پنجشنبه  9-14

30 بهمن 93

3 اردیبهشت 94

  عادي

استاد سیفی

میرداماد 140,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA198 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

18 بهمن 93

19 فروردین 94

  فشرده

استاد خیری

میرداماد 140,000 12 نفر - 4  صندلي خالي
FA199 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

18 بهمن 93

19 فروردین 94

  فشرده

استاد خیری

میرداماد 140,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA200 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

25 بهمن 93

24 فروردین 94

  فشرده استاد مارال خاطری جام جم 140,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA201 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

25 بهمن 93

24 فروردین 94

  فشرده استاد مارال خاطری جام جم 140,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB255 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

 23 آبان  93

3 بهمن 93

عادي استاد گلزاری میرداماد 170,000 13 نفر - پایان دوره
FB257 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

18  آذر 93

7 بهمن 93

  فشرده

استاد قمي

میرداماد 170,000 14 نفر - پایان دوره
FB258 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

27  آذر 93

16 بهمن 93

عادي

استاد سیفی

میرداماد 170,000 15 نفر -

در حال برگزاري...

FB259 Fundamental
(2)
فرد صبح 9-11

20  آذر 93

9 بهمن 93

  فشرده

استاد جمالی پور

جام جم 170,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB260 Fundamental
(2)
فرد صبح 11-13

27  آذر 93

16 بهمن 93

  فشرده

استاد جمالی پور

جام جم  170,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB261 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

17  آذر 93

4 بهمن 93

  فشرده

استاد دست افشار

میرداماد 170,000 12 نفر - پایان دوره
FB262 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

17  آذر 93

4 بهمن 93

  فشرده

استاد دست افشار

میرداماد  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB263 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

19  آذر 93

6 بهمن 93

  فشرده استاد مارال خاطری جام جم  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB264 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

15  آذر 93

1 بهمن 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170,000 14 نفر - پایان دوره
FB265 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

15  آذر 93

1 بهمن 93

  فشرده استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170,000 14 نفر - پایان دوره
FB266 Fundamental
(2)
فرد عصر 15-17

18  آذر 93

7 بهمن 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB267 Fundamental
(2)
فرد عصر 17-19

18  آذر 93

7 بهمن 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB268 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

18  آذر 93

7 بهمن 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB269 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

24  دی 93

11 اسفند 93

  فشرده

استاد سیفی

میرداماد  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB270 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

2 بهمن 93

21 اسفند 93

  عادي استاد احمدی میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB271 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

28  دی 93

12 اسفند 93

  نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد  170,000 13 نفر - در حال برگزاري...
FB272 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-13

27  آذر 93

30 بهمن 93

عادي

استاد مهرنواز جام جم  170,000 15 نفر -

در حال برگزاري...

FB273 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

3 بهمن 93

22 اسفند 93

عادي

استاد دست افشار

میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB274 Fundamental
(2)
زوج عصر 15-17

4 بهمن 93

20 اسفند 93

فشرده

استاد زنديه

جام جم  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB275 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

1 اسفند 93

18 اردیبهشت 94

عادي

استاد مسعود موسوی جام جم  170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB276 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

3 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 16 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB277 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

3 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 16 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB278 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

1 بهمن 93

18 اسفند 93

  فشرده استاد علي اکبرزاده جام جم  170,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB279 Fundamental
(2)
فرد عصر 17-19

12 بهمن 93

26 اسفند 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB280 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

12 بهمن 93

26 اسفند 93

  فشرده استاد گلزاری جام جم  170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB281 Fundamental
(2)
فرد صبح 9-11

21 بهمن 93

20 فروردین  94

  فشرده

استاد جمالی پور

جام جم  170,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB282 Fundamental
(2)
فرد صبح 11-13

21 بهمن 93

20 فروردین  94

  فشرده

استاد جمالی پور

جام جم  170,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB283 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

8 اسفند 93

11 اردیبهشت 94

  عادي

استاد سیفی

جام جم  170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB284 Fundamental
(2)
زوج صبح 9-11

11 بهمن 93

27 اسفند 93

  فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  170,000 14 نفر -

5  صندلي خالي

FB285 Fundamental
(2)
زوج صبح 11-13

11 بهمن 93

27 اسفند 93

  فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  170,000 14 نفر -

7  صندلي خالي

FB286 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

4 اسفند 93

2 اردیبهشت 94

  فشرده استاد زنديه جام جم  170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB287 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-13

21 اسفند 93

7 خرداد 94

  عادي استاد مهرنواز جام جم  170,000 15 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB288 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

11 بهمن 93

27 اسفند 93

  فشرده استاد احمدی جام جم  170,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB289 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

11 بهمن 93

27 اسفند 93

  فشرده استاد احمدی جام جم  170,000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
 

Fundamental (1+2) IELTS

F170 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

14 دی 93

28 بهمن 93

فشرده استاد جعفری میرداماد 287,000 12  نفر -

در حال برگزاري...

F171 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-14

30 دی 93

5 اسفند 93

فشرده استاد فرازنده میرداماد 287,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F172 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

20 بهمن 93

27 اسفند 93

فشرده استاد خاطری جام جم 287,000 12  نفر -

1  صندلي خالي

F173 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

5 اسفند 93

3 اردیبهشت 94

فشرده استاد جعفری میرداماد 287,000 12  نفر - در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA434 PRE1 جمعه 9-13

16 آبان 93

17 بهمن 93

 عادی استاد کارابیدیان جام جم 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA437 PRE1 زوج عصر 17-19

5  آذر 93

4 بهمن 93

 فشرده 

استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

- پایان دوره
PA438 PRE1 زوج عصر 19-21

5  آذر 93

4 بهمن 93

 فشرده 

استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

- پایان دوره
PA439 PRE1 پنجشنبه 9-14

13 آذر 93

16 بهمن 93

 عادی استاد قاسمی جام جم 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA443 PRE1 پنجشنبه 9-13 22 آبان 93

16 بهمن 93

عادی

استاد زنديه

جام جم  247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA444 PRE1 فرد صبح 9-11

23 آذر 93

23 بهمن 93

فشرده  

استاد کارابیدیان میرداماد  247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA445 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

7 دی 93

3 اسفند 93

نيمه فشرده  

استاد ميرزا عطاري جام جم  247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA446 PRE1 فرد عصر 17-19

7 دی 93

3 اسفند 93

فشرده  

استاد قمي میرداماد  247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA447 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 19-21 9  آذر 93

10 اسفند 93

نيمه فشرده  

استاد مهرداد مهاجری جام جم 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA448 PRE1 جمعه 9-14 12 دی 93

22 اسفند 93

عادی

استاد قاسمی میرداماد 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA449 PRE1 جمعه 9-14

28 آذر 93

8 اسفند 93

عادی

استاد نوروزی میرداماد 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA450 PRE1 زوج عصر  17-19

12  آذر 93

11 بهمن 93

فشرده 

استاد مارال خاطری جام جم 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA451 PRE1 زوج عصر  17-19

19 آذر 93

18 بهمن 93

فشرده 

استاد افشين معيني میرداماد 247,000

11 نفر

-

در حال برگزاري...

PA452 PRE1 زوج عصر  19-21

19 آذر 93

18 بهمن 93

فشرده 

استاد افشين معيني میرداماد 247,000

6 نفر

-

در حال برگزاري...

PA453 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13 7 دی 93

19 بهمن 93

نيمه فشرده  

استاد قمي

جام جم 247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA454 PRE1 زوج عصر  19-21 10 دی 93

9 اسفند 93

فشرده 

استاد محمدي میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA455 PRE1 زوج عصر  17-19 10 دی 93

9 اسفند 93

فشرده 

استاد محمدي میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA456 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 آذر 93

19 بهمن 93

نيمه فشرده  

استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA458 PRE1 زوج عصر  17-19 17 دی 93

16 اسفند 93

فشرده  

استاد خليل نژاد میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA459 PRE1 فرد عصر 17-19 30 دی 93

26 اسفند 93

فشرده  

استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA460 PRE1 شنبه و چهارشنبه 9-13

1 بهمن 93

16 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد سرابی جام جم 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA461 PRE1 شنبه و چهارشنبه 9-13

8 بهمن 93

23 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد گلزاری جام جم 247,000

15 نفر

-

2  صندلي خالي

PA462 PRE1 جمعه 9-14

24 بهمن 93

11 اردیبهشت 94

  عادي استاد زنديه میرداماد 247,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA463 PRE1 فرد عصر 15-17

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد زنديه

میرداماد

247,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA464 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 بهمن 93

8 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA465 PRE1 زوج عصر  19-21 20 دی 93

18 اسفند 93

 فشرده استاد مقدسی میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA466 PRE1 زوج عصر  19-21 27 دی 93

25 اسفند 93

 فشرده استاد علي اکبرزاده جام جم 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA467 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-12 28 دی 93

24 اسفند 93

 نيمه فشرده

استاد سیفی

جام جم 247,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA468 PRE1 فرد صبح 9-11

19 بهمن 93

30 فروردین  94

 فشرده استاد صابری جام جم 247,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA469 PRE1 فرد صبح 11-13

19 بهمن 93

30 فروردین  94

 فشرده استاد صابری جام جم 247,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA470 PRE1 زوج عصر  19-21

8 بهمن 93

22 فروردین  94

 فشرده

استاد یاسمی

میرداماد 247,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA471 PRE1 زوج عصر  17-19

8 بهمن 93

22 فروردین  94

 فشرده

استاد یاسمی

میرداماد 247,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA472 PRE1 فرد عصر 17-19

14 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA473 PRE1 فرد عصر 19-21

14 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

14 نفر

- 7  صندلي خالي
PA474 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

19 اسفند 93

10 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم 247,000

12 نفر

- 1  صندلي خالي
PA475 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

19 اسفند 93

10 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم 247,000

12 نفر

-

5  صندلي خالي

PA476 PRE1 جمعه 9-14

14 فروردین  94

22 خرداد  94

عادی

استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

16 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA477 PRE1 زوج عصر  17-19

18 بهمن 93

31 فروردین  94

 فشرده در حال بررسی میرداماد 247,000

15 نفر

- 5  صندلي خالي
PA478 PRE1 زوج عصر  19-21

18 بهمن 93

31 فروردین  94

 فشرده در حال بررسی میرداماد 247,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA479 PRE1 پنجشنبه 9-14

7 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

عادی

در حال بررسی میرداماد 247,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA480 PRE1 فرد عصر 17-19

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

 فشرده در حال بررسی جام جم 247,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA481 PRE1 فرد عصر 19-21

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

 فشرده در حال بررسی جام جم 247,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
 

PRE (2) IELTS

PB485 PRE2 جمعه 9-14

28 آذر 93

8 اسفند 93

  عادي استاد علي اکبرزاده میرداماد  247,000

16 نفر

-

در حال برگزاري...

PB486 PRE2 جمعه 9-14

30 آبان 93

10 بهمن 93

  عادي

استاد زنديه

میرداماد  247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB489 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 آذر 93

19 بهمن 93

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد  247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB491 PRE2 فرد عصر 15-17

13 آذر 93

14 بهمن 93

 فشرده

استاد زنديه

میرداماد  247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB492 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

18 آذر 93

21 بهمن 93

 نيمه فشرده استاد ميرزا عطاري جام جم  247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB493 PRE2 دوشنبه و پنج شنبه 18-21

1 دی 93

27 بهمن 93

 نيمه فشرده استاد صابری جام جم  247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB494 PRE2 فرد عصر 17-19

11 دی 93

7 اسفند 93

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد  247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB495 PRE2 فرد عصر 19-21

11 دی 93

7 اسفند 93

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد  247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB496 PRE2 زوج عصر 15-17

6 دی 93

4 اسفند 93

 فشرده استاد کاشاني جام جم  247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB498 PRE2 دوشنبه و پنج شنبه 18:30-21

1 دی 93

7 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد نوروزی میرداماد  247,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB499 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

7 دی 93

12 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم  247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB500 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

7 دی 93

12 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم  247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB502 PRE2 زوج عصر 19-21

17 دی 93

16 اسفند 93

 فشرده استاد خليل نژاد میرداماد  247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB503 PRE2 فرد عصر 19-21

30 دی 93

26 اسفند 93

 فشرده استاد قاسمی جام جم  247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB504 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 دی 93

24 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد 247,000

13 نفر

-

در حال برگزاري...

PB505 PRE2 زوج عصر 17-19

17 دی 93

16 اسفند 93

 فشرده استاد زنديه جام جم 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB506 PRE2 پنجشنبه 9-14

20 آذر 93

23 بهمن 93

 عادي استاد سرابی میرداماد 247,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB507 PRE2 زوج عصر 17-19

20 دی 93

18 اسفند 93

 فشرده استاد مقدسی میرداماد 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB508 PRE2 جمعه 9-13

26 دی 93

4 اردیبهشت 94

 عادي استاد سیدی نسب جام جم 247,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB509 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19

12 بهمن 93

20 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد سرابی میرداماد 247,000

14 نفر

- 5  صندلي خالي
PB510 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

12 بهمن 93

20 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد سرابی میرداماد 247,000

14 نفر

- 5  صندلي خالي
PB511 PRE2 زوج عصر 17-19

11 بهمن 93

24 فروردین  94

 فشرده استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB512 PRE2 زوج عصر 19-21

11 بهمن 93

24 فروردین  94

 فشرده استاد قاسمی جام جم 247,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB513 PRE2 پنجشنبه 9-14

7 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

 عادي استاد قاسمی جام جم 247,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB514 PRE2 جمعه 9-13

1 اسفند 93

8 خرداد  94

 عادي استاد کارابیدیان جام جم 247,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB515 PRE2 زوج عصر 17-19

25 بهمن 93

5 اردیبهشت 94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 247,000

12 نفر

-

7  صندلي خالي

PB516 PRE2 زوج عصر 19-21

25 بهمن 93

5 اردیبهشت 94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 247,000

7 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB517 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

28 بهمن 93

25 فروردین  94

 نيمه فشرده استاد قمي جام جم 247,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB518 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 بهمن 93

8 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 247,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB519 PRE2 پنجشنبه 9-14

30 بهمن 93

17 اردیبهشت 94

عادي

استاد زنديه

جام جم 247,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB520 PRE2 فرد صبح 9-11

30 بهمن 93

10 اردیبهشت 94

فشرده

استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB521 PRE2 فرد صبح  11-13

30 بهمن 93

10 اردیبهشت 94

فشرده

استاد کارابیدیان میرداماد 247,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB522 PRE2 فرد عصر 17-19

10 اسفند 93

20 اردیبهشت 94

فشرده

استاد قمي

میرداماد 247,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB523 PRE2 زوج عصر 19-21

16 اسفند 93

30 اردیبهشت 94

فشرده

استاد محمدي میرداماد 247,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB524 PRE2 زوج عصر 17-19

16 اسفند 93

30 اردیبهشت 94

فشرده

استاد محمدي  میرداماد 247,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1+2) IELTS

P190 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

4 آبان 93

7 بهمن 93

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 464,000 14 نفر - پایان دوره
P192 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

8 آذر 93

6 بهمن 93

 فشرده استاد افشين معيني جام جم 464,000 12 نفر - پایان دوره
P193 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

17 آذر 93

15 بهمن 93

 فشرده استاد کاشاني میرداماد 464,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P194 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

20 دی 93

18 اسفند 93

 فشرده استاد قمي میرداماد 464,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P195 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

21 دی 93

26 اسفند 93

 نيمه فشرده استاد زنديه جام جم 464,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P196 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

22 دی 93

20 اسفند 93

 فشرده استاد زنديه جام جم 464,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P197 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

13 بهمن 93

26 فروردین  94

 فشرده استاد افشين معيني جام جم 464,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P198 PRE(1+2) زوج صبح 9-14

1 بهمن 93

18 اسفند 93

 فشرده استاد سیدی نسب میرداماد 464,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P199 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

21 بهمن 93

29 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 464,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
P200 PRE(1+2) فرد صبح 9-14

21 بهمن 93

20 فروردین  94

 فشرده استاد خاطری جام جم 464,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P201 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

20 اسفند 93

4 خرداد 94

 فشرده استاد قمي میرداماد 464,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
P202 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

5 اسفند 93

27 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد مهرجو میرداماد 464,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
P203 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

4 اسفند 93

2 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 464,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
 
IELTS
I684 IELTS دوشنبه  16-21

28 مهر 93

6 بهمن 93

عادي

استاد رفيعي جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I701 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

1 آذر 93

4 بهمن 93

نيمه  فشرده

استاد رفيعي

جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I702 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

11 آذر 93

10 اسفند 93

نيمه  فشرده

استاد رفيعي

جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I704 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

16 آذر 93

21 بهمن 93

نيمه  فشرده استاد ذاکر جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I705 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

18 بهمن 93

6 اسفند 93

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I708 IELTS زوج عصر 17-21

24 آذر 93

4 بهمن 93

فشرده  استاد مردانی میرداماد 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I709 IELTS زوج صبح 9:30-13:30

26 آذر 93

6 بهمن 93

فشرده  استاد مردانی میرداماد 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I710 IELTS جمعه 9:30-14:30

5 دی 93

28 فروردین 94

عادي

استاد کاشاني میرداماد 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I711 IELTS پنجشنبه  9-14

13 آذر 93

14 اسفند 93

عادي

استاد رفيعي 

جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I712 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

14 دی 93

12 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد علیدادی جام جم 547,000

12 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I713 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

20 دی 93

23 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد طارميان میرداماد 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I714 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

21 دی 93

19 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد طارميان جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I715 IELTS پنجشنبه  15-20

25 دی 93

10 اردیبهشت 94

عادي

استاد رفيعي 

جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I716 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

23 دی 93

24 اسفند 93

نيمه  فشرده استاد مردانی میرداماد 547,000

16 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I717 IELTS زوج صبح 9-13

29 دی 93

11 اسفند 93

فشرده 

استاد ذاکر میرداماد 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I718 IELTS زوج صبح 9-13

1 بهمن 93

13 اسفند 93

فشرده 

استاد محمد حسيني جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I719 IELTS پنجشنبه  9-14

9 بهمن 93

24 اردیبهشت 94

عادي

استاد مردانی میرداماد 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I720 IELTS زوج عصر 17-21

4 بهمن 93

16 اسفند 93

فشرده 

استاد کاشاني جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I721 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

8 بهمن 93

2 اردیبهشت 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I722 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

9 اسفند 93

26 اسفند 93

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I723 IELTS زوج صبح 9-13

25 بهمن 93

19 فروردین 94

فشرده  استاد کاشاني جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I724 IELTS دوشنبه  16-21

20 بهمن 93

4 خرداد 94

عادي

استاد رفيعي

جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I725 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

28 بهمن 93

13 اردیبهشت 94

نيمه  فشرده استاد ذاکر جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I726 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

22 فروردین 94

8 اردیبهشت 94

فوق فشرده  استاد کارگر جام جم 477,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I727 IELTS زوج صبح 9-13

17 فروردین 94

30 اردیبهشت 94

فشرده  استاد محمد حسيني جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I728 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 اسفند 93

19 خرداد 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I729 IELTS زوج صبح 9-13

18 اسفند 93

14 اردیبهشت 94

فشرده  استاد ذاکر میرداماد 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I730 IELTS پنجشنبه  9-14

20 فروردین 94

25 تیر 94

عادي استاد رفيعي جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

2  صندلي خالي

I731 IELTS زوج عصر 17-21

20 اسفند 93

16 اردیبهشت 94

فشرده  استاد کاشاني جام جم 547,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I732 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

18 فروردین 94

17 خرداد 94

نيمه  فشرده استاد طارميان جام جم 547,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
IP217 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

3 دی 93

1 بهمن 93

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جام جم 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP219 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

6 بهمن 93

6 اسفند 93

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جام جم 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP220 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

22 فروردین 94

21 اردیبهشت 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جام جم 1430000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

3  صندلي خالي

 
IELTS Workshops
IR133 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

9 دی 93

14 بهمن 93

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR134 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

5 دی 93

17 بهمن 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR135 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

21 بهمن 93

26 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR136 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

8 اسفند 93

4 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR137 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

18 فروردین 94

22 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IS136 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

6 دی 93

8 بهمن 93

نیمه فشرده استاد مهاجري جام جم 177,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS137 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه 9:30-12:30

9 دی 93

28 بهمن 93

عادي

استاد مهاجري میرداماد 177,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS138 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

15 بهمن 93

20 اسفند 93

نیمه فشرده استاد مهاجري جام جم 177,000 17 نفر -

5  صندلي خالي

IS139 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

9 بهمن 93

28 اسفند 93

عادي

استاد مهاجري جام جم 177,000 17 نفر -

1  صندلي خالي

IS140 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 15-17

6 اسفند 93

29 فروردین 94

فشرده استاد کاشاني جام جم 177,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW138 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

1 دی 93

6 بهمن 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - پایان دوره
IW139 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

18 دی 93

16 بهمن 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW140 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

20 بهمن 93

25 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW141 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

30 بهمن 93

28 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW142 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

17 فروردین 94

21 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني جام جم 177,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IL219 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

12 بهمن 93

3 اسفند 93

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 73,000 30 نفر - ظرفيت تکميل شد
IL220 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

23 فروردین 94

13 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 73,000 30 نفر - در حال تکميل طرفيت
IB314 Speaking & Writing Bootcamp پنجشنبه و جمعه 9-18

2 بهمن 93

3 بهمن 93

دو روزه استاد محمد حسيني جام جم 120,000 12 نفر - پایان دوره
IB315 Speaking & Writing Bootcamp پنجشنبه و جمعه 9-18

1 اسفند 93

2 اسفند 93

دو روزه استاد محمد حسيني جام جم 120,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS
ITE210 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14

23 بهمن 93

21 اسفند 93

عادي دکتر موسوی میرداماد 1,100,000 750,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل یک آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و یک آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 7 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جام جم: تهران، خيابان وليعصر (عج)، جام جم، پایینتر از مسجد بلال، خیابان گلستان، پلاک 81 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است