دوشنبه ٠٧ ارديبهشت ١٣٩٤ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 94/02/06  ساعت: 15:50 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

170,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

317,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

327,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

327,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

624,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 647,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 647,000

فوق فشرده: 7+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 577,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA197 Fundamental
(1)
پنجشنبه  9-14

30 بهمن 93

3 اردیبهشت 94

  عادي

استاد سیفی

میرداماد 170,000 14 نفر - پایان دوره
FA202 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

18 اسفند 93

19 اردیبهشت 94

  فشرده استاد سیفی میرداماد 170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA205 Fundamental
(1)
زوج عصر 15-17

15 فروردین 94

2 خرداد 94

  فشرده استاد زنديه جردن  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA208 Fundamental
(1)
پنجشنبه  9-14

20 فروردین 94

7 خرداد 94

  عادي استاد احمدی میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA209 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 9-12

23 فروردین 94

3 خرداد 94

  نيمه فشرده استاد سیفی جردن  170,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA210 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

9 اردیبهشت 94

30 خرداد 94

  فشرده استاد زنديه جردن  170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA211 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

25 اردیبهشت 94

19 تیر  94

  عادي استاد سیفی جردن  170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA212 Fundamental
(1)
زوج صبح  9-11

28 اردیبهشت 94

13 تیر  94

  فشرده استاد سیفی جردن  170,000 11 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA213 Fundamental
(1)
زوج صبح  11-13

28 اردیبهشت 94

13 تیر  94

  فشرده استاد سیفی جردن  170,000 11 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA214 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

3 خرداد 94

11 مرداد  94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA215 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

3 خرداد 94

11 مرداد  94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 15 نفر -

6  صندلي خالي

FA216 Fundamental
(1)
پنجشنبه  9-13

24 اردیبهشت 94

1 مرداد  94

  عادي

استاد دست افشار

میرداماد  170,000 14 نفر -

2  صندلي خالي

 

Fundamental (2) IELTS

FB275 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

1 اسفند 93

18 اردیبهشت 94

عادي

استاد مسعود موسوی جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB276 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

3 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 16 نفر - در حال برگزاري...
FB277 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

3 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد  170,000 16 نفر - در حال برگزاري...
FB283 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

8 اسفند 93

11 اردیبهشت 94

  عادي

استاد سیفی

جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB286 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

4 اسفند 93

2 اردیبهشت 94

  فشرده استاد زنديه جردن  170,000 12 نفر - پایان دوره
FB287 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-13

21 اسفند 93

7 خرداد 94

  عادي استاد مهرنواز جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB290 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

18 اسفند 93

19 اردیبهشت 94

  فشرده استاد سیفی میرداماد  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB291 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 فروردین  94

29 اردیبهشت 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی میرداماد  170,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB292 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 فروردین  94

29 اردیبهشت 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی میرداماد  170,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB293 Fundamental
(2)
زوج صبح 9-11

20 اسفند 93

21 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد سیفی جردن  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB294 Fundamental
(2)
زوج صبح 11-13

20 اسفند 93

21 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد سیفی جردن  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB295 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

15 فروردین  94

2 خرداد 94

فشرده  

استاد احمدی جردن  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB296 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

15 فروردین  94

2 خرداد 94

فشرده  

استاد احمدی جردن  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB297 Fundamental
(2)
فرد عصر 15-17

18 فروردین  94

31 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد گلزاری جردن  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB298 Fundamental
(2)
فرد صبح 9-11

13 اردیبهشت 94

28 خرداد 94

فشرده  

استاد صابری  جردن  170,000 9 نفر - 2  صندلي خالي
FB299 Fundamental
(2)
فرد صبح 11-13

13 اردیبهشت 94

28 خرداد 94

فشرده  

استاد صابری جردن  170,000 9 نفر - 4  صندلي خالي
FB300 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

29 فروردین  94

18 خرداد 94

فشرده  

استاد خیری

میرداماد  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB301 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

29 فروردین  94

18 خرداد 94

فشرده  

استاد خیری

میرداماد  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB302 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

19 فروردین  94

6 خرداد 94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری  میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB303 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

19 فروردین  94

6 خرداد 94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری  میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB304 Fundamental
(2)
زوج عصر  15-17

15 فروردین  94

2 خرداد 94

فشرده  

استاد احمدی  جردن  170,000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB305 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

17 اردیبهشت 94

11 تیر  94

عادي

استاد سیفی میرداماد  170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB306 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

10 خرداد 94

23 تیر  94

نيمه فشرده  

استاد سیفی میرداماد  170,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB307 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

10 خرداد 94

23 تیر  94

نيمه فشرده  

استاد سیفی میرداماد  170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB308 Fundamental
(2)
دوشنبه و پنجشنبه  18-21

7 اردیبهشت 94

25 خرداد 94

نيمه فشرده  

استاد نوروزی میرداماد  170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB309 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

8 خرداد 94

16 مرداد  94

عادي

استاد مسعود موسوی جردن  170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB310 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

14 اردیبهشت 94

1 تیر  94

فشرده  

استاد مارال خاطری جردن  170,000 13 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB311 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

14 اردیبهشت 94

1 تیر  94

فشرده  

استاد مارال خاطری جردن  170,000 13 نفر - ظرفيت تکميل شد 
 

Fundamental (1+2) IELTS

F173 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

5 اسفند 93

3 اردیبهشت 94

فشرده استاد جعفری میرداماد 317,000 12  نفر - پایان دوره
F174 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

12 اسفند 93

20 اردیبهشت 94

نيمه فشرده  

استاد فرازنده میرداماد 317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F175 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

15 فروردین  94

21 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد خاطری جردن 317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F176 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

10 اردیبهشت 94

26 خرداد 94

فشرده  

استاد جعفری میرداماد 317,000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F178 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

28 اردیبهشت 94

3 تیر  94

فشرده  

استاد خاطری

جردن 317,000 12  نفر - در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA462 PRE1 جمعه 9-14

24 بهمن 93

11 اردیبهشت 94

  عادي استاد زنديه میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA463 PRE1 فرد عصر 15-17

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

فشرده  

استاد زنديه

میرداماد

327,000

14 نفر

- پایان دوره
PA464 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 بهمن 93

8 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA472 PRE1 فرد عصر 17-19

14 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA473 PRE1 فرد عصر 19-21

14 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA474 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

19 اسفند 93

10 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد مهاجري جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA475 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

19 اسفند 93

10 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد مهاجري جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA476 PRE1 جمعه 9-14

21 فروردین  94

29 خرداد  94

عادی

استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

16 نفر

-

در حال برگزاري...

PA477 PRE1 زوج عصر  17-19

20 بهمن 93

2 اردیبهشت 94

 فشرده استاد قمي میرداماد 327,000

15 نفر

- پایان دوره
PA478 PRE1 زوج عصر  19-21

20 بهمن 93

2 اردیبهشت 94

 فشرده استاد قمي میرداماد 327,000

15 نفر

- پایان دوره
PA479 PRE1 پنجشنبه 9-14

7 اسفند 93

24 اردیبهشت 94

عادی

استاد عطارد میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA480 PRE1 فرد عصر 17-19

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

 فشرده

استاد دست افشار

جردن 327,000

8 نفر

- پایان دوره
PA481 PRE1 فرد عصر 19-21

21 بهمن 93

1 اردیبهشت 94

 فشرده

استاد دست افشار

جردن 327,000

8 نفر

- پایان دوره
PA483 PRE1 زوج عصر  19-21

15 فروردین  94

16 خرداد 94

 فشرده استاد خليل نژاد میرداماد   327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA484 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 فروردین  94

10 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد   327,000

13 نفر

- در حال برگزاري...
PA485 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 فروردین  94

10 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد   327,000

13 نفر

- در حال برگزاري...
PA486 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18

15 فروردین  94

16 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد   327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA487 PRE1 زوج عصر  17-19

17 فروردین  94

18 خرداد 94

 فشرده استاد زنديه جردن 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA488 PRE1 فرد عصر 19-21

16 فروردین  94

10 خرداد 94

 فشرده استاد قاسمی جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA489 PRE1 فرد عصر 17-19

18 فروردین  94

12 خرداد 94

 فشرده استاد گلزاری جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA490 PRE1 فرد عصر 19-21

18 فروردین  94

12 خرداد 94

 فشرده استاد گلزاری جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA491 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19

19 اسفند 93

26 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری جردن 327,000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PA492 PRE1 زوج عصر 17-19

2 اردیبهشت 94

3 تیر  94

 فشرده استاد قاسمی جردن 327,000

12 نفر

- صندلي خالي
PA493 PRE1 زوج عصر 19-21

2 اردیبهشت 94

3 تیر  94

 فشرده استاد قاسمی جردن 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA494 PRE1 زوج عصر 17-19

14 اردیبهشت 94

13 تیر  94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 327,000

12 نفر

- صندلي خالي
PA495 PRE1 زوج عصر 19-21

14 اردیبهشت 94

13 تیر  94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 327,000

12 نفر

- صندلي خالي
PA496 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 اردیبهشت 94

14 تیر  94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA497 PRE1 فرد صبح 9-11

17 اردیبهشت 94

14 تیر  94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 327,000

8 نفر

- صندلي خالي
PA498 PRE1 فرد صبح 11-13

17 اردیبهشت 94

14 تیر  94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 327,000

8 نفر

- صندلي خالي
PA499 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

15 اردیبهشت 94

26 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد قمي جردن 327,000

14 نفر

- صندلي خالي
PA500 PRE1 پنجشنبه 9-14

31 اردیبهشت 94

8 مرداد 94

عادي

استاد زنديه جردن 327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA501 PRE1 جمعه 9-13

25 اردیبهشت 94

23 مرداد 94

 عادي استاد سیدی نسب جردن 327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA502 PRE1 جمعه 9-14

25 اردیبهشت 94

2 مرداد 94

 عادي استاد دست افشار جردن 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA503 PRE1 زوج عصر 19-21

9 خرداد 94

10 مرداد 94

 فشرده استاد محمدي میرداماد 327,000

12 نفر

- صندلي خالي
PA504 PRE1 زوج عصر 17-19

9 خرداد 94

10 مرداد 94

 فشرده استاد محمدي میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA505 PRE1 زوج صبح 9-11

30 اردیبهشت 94

31 تیر  94

 فشرده در حال بررسی جردن 327,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA506 PRE1 زوج صبح 11-13

30 اردیبهشت 94

31 تیر  94

 فشرده در حال بررسی جردن 327,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA507 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

2 خرداد 94

7 مرداد 94

 نيمه فشرده در حال بررسی جردن 327,000

12 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA508 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

2 خرداد 94

7 مرداد 94

 نيمه فشرده در حال بررسی  جردن 327,000

12 نفر

- صندلي خالي
PA509 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19

10 خرداد 94

8 شهریور 94

 نيمه فشرده در حال بررسی  میرداماد 327,000

8 نفر

- صندلي خالي
PA510 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 19-21

10 خرداد 94

8 شهریور 94

 نيمه فشرده در حال بررسی  میرداماد 327,000

8 نفر

- صندلي خالي
 

PRE (2) IELTS

PB508 PRE2 جمعه 9-13

26 دی 93

4 اردیبهشت 94

 عادي استاد سیدی نسب جردن 327,000

14 نفر

- پایان دوره
PB509 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19

12 بهمن 93

20 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد سرابی میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB510 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

12 بهمن 93

20 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد سرابی میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB513 PRE2 پنجشنبه 9-14

14 اسفند 93

31 اردیبهشت 94

 عادي استاد قاسمی جردن 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB514 PRE2 جمعه 9-13

1 اسفند 93

8 خرداد  94

 عادي استاد کارابیدیان جردن 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB515 PRE2 زوج عصر 17-19

25 بهمن 93

5 اردیبهشت 94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 327,000

12 نفر

- پایان دوره
PB516 PRE2 زوج عصر 19-21

25 بهمن 93

5 اردیبهشت 94

 فشرده استاد افشين معيني میرداماد 327,000

7 نفر

- پایان دوره
PB518 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 بهمن 93

8 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB519 PRE2 پنجشنبه 9-14

30 بهمن 93

17 اردیبهشت 94

عادي

استاد زنديه

جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB520 PRE2 فرد صبح 9-11

30 بهمن 93

10 اردیبهشت 94

فشرده

استاد کارابیدیان میرداماد 327,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PB521 PRE2 فرد صبح  11-13

30 بهمن 93

10 اردیبهشت 94

فشرده

استاد کارابیدیان میرداماد 327,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PB522 PRE2 فرد عصر 17-19

10 اسفند 93

20 اردیبهشت 94

فشرده

استاد قمي

میرداماد 327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB523 PRE2 زوج عصر 19-21

16 اسفند 93

30 اردیبهشت 94

فشرده

استاد محمدي میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB524 PRE2 زوج عصر 17-19

16 اسفند 93

30 اردیبهشت 94

فشرده

استاد محمدي  میرداماد 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB525 PRE2 زوج عصر 17-19

15 فروردین  94

16 خرداد 94

فشرده

استاد خليل نژاد میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB526 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

15 فروردین  94

16 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB527 PRE2 فرد عصر 17-19

16 فروردین  94

10 خرداد 94

 فشرده استاد قاسمی جردن 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB528 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9-13

19 فروردین  94

6 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد گلزاری جردن 327,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB529 PRE2 جمعه 9-14

21 فروردین  94

29 خرداد 94

عادي

استاد قاسمی

میرداماد 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB530 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

23 فروردین  94

17 خرداد 94

 نيمه فشرده

استاد جمالی پور 

جردن 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB531 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

23 فروردین  94

17 خرداد 94

 نيمه فشرده

استاد جمالی پور 

جردن 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB532 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9-13

26 فروردین  94

16 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد خليل نژاد جردن 327,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PB533 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

19 اسفند 93

26 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PB534 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-14

5 اردیبهشت 94

11 خرداد 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

14 نفر

- صندلي خالي
PB535 PRE2 فرد عصر 15-17

8 اردیبهشت 94

4 تیر  94

 فشرده استاد زنديه میرداماد 327,000

14 نفر

- صندلي خالي
PB536 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 اردیبهشت 94

14 تیر  94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB537 PRE2 زوج عصر 17-19

16 اردیبهشت 94

3 تیر  94

 فشرده

استاد قمي

میرداماد 327,000

14 نفر

-

1  صندلي خالي

PB538 PRE2 زوج عصر 19-21

16 اردیبهشت 94

3 تیر  94

 فشرده

استاد قمي

میرداماد 327,000

14 نفر

-

1  صندلي خالي

PB539 PRE2 فرد صبح 9-11

13 اردیبهشت 94

9 تیر  94

 فشرده

استاد جمالی پور 

جردن 327,000

12 نفر

-

6  صندلي خالي

PB540 PRE2 فرد صبح 11-13

13 اردیبهشت 94

9 تیر  94

 فشرده

استاد جمالی پور 

جردن 327,000

12 نفر

-

4  صندلي خالي

PB541 PRE2 زوج عصر 19-21

9 اردیبهشت 94

10 تیر  94

 فشرده

دکتر یاسمی 

میرداماد 327,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB542 PRE2 زوج عصر 17-19

9 اردیبهشت 94

10 تیر  94

 فشرده

دکتر یاسمی 

میرداماد 327,000

8 نفر

-

1  صندلي خالي

PB543 PRE2 فرد عصر 17-19

31 اردیبهشت 94

30 تیر  94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 327,000

14 نفر

- صندلي خالي
PB544 PRE2 فرد عصر 19-21

31 اردیبهشت 94

30 تیر  94

 فشرده استاد کارابیدیان میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1+2) IELTS

P199 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

21 بهمن 93

29 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P201 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

20 اسفند 93

4 خرداد 94

 فشرده استاد قمي میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P202 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

10 اسفند 93

29 اردیبهشت 94

 نيمه فشرده استاد مهرجو میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P203 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

4 اسفند 93

2 خرداد  94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P204 PRE(1+2) زوج صبح 9-14

22 فروردین  94

9 خرداد  94

 فشرده استاد سیدی نسب میرداماد 624,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P205 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

23 فروردین  94

14 تیر  94

 نيمه فشرده استاد مقدسی میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P208 PRE(1+2) فرد صبح 9-14

30 فروردین  94

12 خرداد  94

 فشرده استاد خاطری جردن 624,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P209 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

5 اردیبهشت 94

6 تیر  94

 فشرده استاد افشين معيني جردن 624,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P210 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

13 اردیبهشت 94

16 تیر  94

 نيمه فشرده استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر -

1  صندلي خالي

P211 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

29 اردیبهشت 94

6 مرداد  94

 نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 624,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P212 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

28 اردیبهشت 94

29 تیر  94

 فشرده استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
IELTS
I715 IELTS پنجشنبه  15-20

25 دی 93

10 اردیبهشت 94

عادي

استاد رفيعي 

جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I719 IELTS پنجشنبه  9-14

9 بهمن 93

24 اردیبهشت 94

عادي

استاد مردانی میرداماد 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I721 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

8 بهمن 93

2 اردیبهشت 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I724 IELTS دوشنبه  16-21

20 بهمن 93

4 خرداد 94

عادي

استاد رفيعي

جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I725 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

28 بهمن 93

13 اردیبهشت 94

نيمه  فشرده استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I726 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

22 فروردین 94

8 اردیبهشت 94

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I727 IELTS زوج صبح 9-13

17 فروردین 94

30 اردیبهشت 94

فشرده  استاد محمد حسيني جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I728 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 اسفند 93

19 خرداد 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I729 IELTS زوج صبح 9-13

18 اسفند 93

14 اردیبهشت 94

فشرده  استاد ذاکر میرداماد 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I730 IELTS پنجشنبه  9-14

20 فروردین 94

25 تیر 94

عادي استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I731 IELTS زوج عصر 17-21

20 اسفند 93

16 اردیبهشت 94

فشرده  استاد کاشاني جردن 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I732 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

18 فروردین 94

17 خرداد 94

نيمه  فشرده استاد طارميان جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I733 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

9 اردیبهشت 94

31 تیر 94

نيمه  فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I734 IELTS پنجشنبه  15-20

24 اردیبهشت 94

29 مرداد 94

عادي

استاد رفيعي

جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I735 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

20 اردیبهشت 94

16 تیر 94

نيمه  فشرده استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I736 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

19 فروردین 94

28 خرداد 94

نيمه  فشرده استاد طارميان میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I738 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

19 اردیبهشت 94

6 خرداد 94

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I739 IELTS شنبه و چهارشنبه 9-13

2 اردیبهشت 94

10 تیر 94

نيمه  فشرده استاد کاشاني جردن 647,000

14 نفر

2 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

I740 IELTS زوج صبح 9-13

21 اردیبهشت 94

3 تیر 94

فشرده  استاد ذاکر میرداماد 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I741 IELTS زوج عصر 17-21

28 اردیبهشت 94

8 تیر 94

فشرده  استاد کاشاني جردن 647,000

14 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I742 IELTS زوج صبح 9-13

6 خرداد 94

20 تیر 94

فشرده  استاد محمد حسيني جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
IP220 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

22 فروردین 94

21 اردیبهشت 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP222 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

28 اردیبهشت 94

27 خرداد 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
IP223 IELTS PREMIUM توضیح يکشنبه و سه شنبه 14-17

1 اردیبهشت 94

12 خرداد 94

نیمه خصوصی پریمیوم استاد محمد حسيني میرداماد 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

 
IELTS Workshops
IR136 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

8 اسفند 93

4 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IR137 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

18 فروردین 94

22 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR138 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

18 اردیبهشت 94

29 خرداد 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR139 IELTS Reading Workshop  سه شنبه 17-21

5 خرداد 94

9 تیر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر -

7  صندلي خالي

IS140 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 15-17

13 اسفند 93

5 اردیبهشت 94

نیمه فشرده استاد کاشاني جردن 227,000 10 نفر - پایان دوره
IS141 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه 9:30-12:30

19 اسفند 93

22 اردیبهشت 94

عادي

استاد مهاجري میرداماد 227,000 15 نفر -

در حال برگزاري...

IS142 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

19 فروردین 94

23 اردیبهشت 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS143 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

27 فروردین 94

21 خرداد 94

عادي

استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS144 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

5 خرداد 94

23 تیر 94

عادي

استاد مهاجري میرداماد 227,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
IS145 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

2 خرداد 94

6 تیر 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IW142 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

17 فروردین 94

21 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW144 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

20 فروردین 94

17 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW145 IELTS Writing Workshop پنجشنبه  9-14

31 اردیبهشت 94

4 تیر 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW146 IELTS Writing Workshop يکشنبه و سه شنبه 9-13

20 اردیبهشت 94

5 خرداد 94

نیمه فشرده استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - موقتاً مسدود
IW147 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

4 خرداد 94

8 تیر 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IL220 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

23 فروردین 94

13 اردیبهشت 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 30 نفر -

در حال برگزاري...

IL221 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

27 اردیبهشت 94

17 خرداد 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر -

9  صندلي خالي

 
دوره تربیت مدرس IELTS
ITE210 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14 30 بهمن 93

28 اسفند 93

عادي دکتر موسوی میرداماد 1,100,000 750,000 14 نفر - پایان دوره
ITE211 IELTS Teacher Education توضیح جمعه  9:30-14:30

1 اسفند 93

28 اسفند 93

عادي دکتر موسوی میرداماد 1,100,000 750,000 14 نفر - پایان دوره

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل یک آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و یک آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 7 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جردن: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید، بلوار گل آذین، پلاک 27 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است