چهارشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٣ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | رزرو آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | رزرو آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | مهاجرت | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

Afarinesh Signup

Afarinesh Vtour

IELTS Virtual Class

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ :93/01/27  ساعت13:00

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

100.000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
120.000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

200.000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

193.000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

193.000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

386.000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 10+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 427.000

فشرده: 10+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 427.000

فوق فشرده: 10+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 377.000 

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA145 Fundamental
(1)
فرد عصر 17-19  24 بهمن  92 26 فروردين 93  فشرده استاد همتان جام جم 100000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FA146 Fundamental
(1)
جمعه 9-13  25 بهمن  92 12 ارديبهشت 93  عادي استاد قمي جام جم 100000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FA149 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21 7 اسفند 92 6 ارديبهشت 93  فشرده استاد رئيسي جام جم 100000 8 نفر -

در حال برگزاري...

FA150 Fundamental
(1)
فرد عصر 15-17 4 اسفند 92 4 ارديبهشت 93  فشرده استاد ظريف جام جم 100000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FA151 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19 7 اسفند 92 6 ارديبهشت 93  فشرده استاد رئيسي جام جم 100000 8 نفر -

در حال برگزاري...

FA152 Fundamental
(1)
زوج عصر 15-17 14 اسفند 92 13 ارديبهشت 93  فشرده استاد ظريف جام جم 100000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FA153 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19 16 فروردين 93 29 ارديبهشت 93  فشرده استاد محمدي ونك 100000 15 نفر -

در حال برگزاري...

FA154 Fundamental
(1)
زوج عصر 15-17 1 ارديبهشت 93 17 خرداد 93  فشرده استاد زنديه جام جم 100000 12 نفر - 5  صندلي خالي
FA155 Fundamental
(1)
فرد عصر 19-21 11 ارديبهشت 93

1 تير 93

 فشرده استاد جعفری ونك 100000 12 نفر - 5  صندلي خالي
 

Fundamental (2) IELTS

FB191 Fundamental
(2)
جمعه 9-13 27 دي   92 15 فروردين   93 عادي استاد دانايي جام جم 120000 12 نفر - پایان دوره
FB199 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21 24  بهمن 92 26 فروردين 93 فشرده استاد همتان جام جم 120000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB201 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21 28  بهمن 92 27 فروردين 93 فشرده استاد مهرجو ونك 120000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB202 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21 14  اسفند 92 13 ارديبهشت 93 فشرده استاد زنديه جام جم 120000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB203 Fundamental
(2)
زوج عصر 15-17  23 بهمن  92 23 فروردين 93 فشرده استاد محمدي  ونك 120000 15 نفر - پایان دوره
FB204 Fundamental
(2)
جمعه 9-13  16 اسفند  92 9 خرداد 93

عادي

استاد خليل نژاد جام جم 120000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB205 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21 16 فروردين 93 29 ارديبهشت 93 فشرده استاد محمدي  ونك 120000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB206 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19 18 فروردين 93 31 ارديبهشت 93 فشرده دکتر طباطبايي ونك 120000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB207 Fundamental
(2)
زوج عصر 15-17 1 ارديبهشت 93 17 خرداد 93 فشرده استاد محمدي ونك 120000 15 نفر - 2  صندلي خالي
FB208 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21 17 فروردين 93 1 خرداد 93 فشرده دکتر رجبي جام جم 120000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB209 Fundamental
(2)
فرد عصر 15-17 21 ارديبهشت 93

10 تير 93

فشرده استاد ظريف جام جم 120000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB210 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19 13 ارديبهشت 93 28 خرداد 93 فشرده استاد مقدسي جام جم 120000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB211 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21 13 ارديبهشت 93 28 خرداد 93 فشرده استاد مقدسي جام جم 120000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB212 Fundamental
(2)
فرد عصر 17-19 11 ارديبهشت 93

1 تير 93

فشرده استاد جعفری ونك 120000 15 نفر - 1  صندلي خالي
FB213 Fundamental
(2)
فرد عصر 15-17 11 ارديبهشت 93

1 تير 93

فشرده استاد جعفری  ونك 120000 15 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB214 Fundamental
(2)
پنجشنبه 9-14 4 ارديبهشت 93 29 خرداد 93 عادي استاد احمدی ونك 120000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB215 Fundamental
(2)
جمعه 9-14 12 ارديبهشت 93

6 تير 93

عادي استاد رئيسي ونك 120000 15 نفر - موقتآ مسدود
 

Fundamental (1+2) IELTS

F154 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-14  29 بهمن  92 21 فروردين 93 فشرده استاد خاطري جام جم 200000 12  نفر - پایان دوره
F155 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14  10 اسفند  92 30 فروردين 93 فشرده استاد خاطري جام جم 200000 12  نفر - در حال برگزاري...
F156 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13 17 فروردين 93 1 خرداد 93 فشرده استاد دانايي ونك 200000 15  نفر - در حال برگزاري...
F157 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-14 4 ارديبهشت 93 13 خرداد 93 فشرده استاد سلیمی جام جم 200000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F158 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13 8 خرداد 93

24 تير 93

فشرده استاد دانايي ونك 200000 15  نفر - در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA334 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19

26 آذر 92

17فروردين 93

نيمه فشرده استاد ميرزا عطاري

جام جم

193000

8 نفر

- پایان دوره
PA344 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 19-21

8 دي  92

26 فروردين 93

نيمه  فشرده استاد ميرزا عطاري جام جم 193000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA357 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 19-21

  1دي  92

19 فروردين 93

نيمه  فشرده استاد علي اکبرزاده ونك 193000

15 نفر

- پایان دوره
PA361 PRE1 جمعه 9-13

 11بهمن 92

19 ارديبهشت 93

  عادي استاد علي اکبرزاده ونك 193000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA362 PRE1 فرد عصر   17-19

 6 بهمن 92

21 فروردين 93

  فشرده استاد ظريف جام جم 193000

12 نفر

- پایان دوره
PA363 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18  4 اسفند 92

14 ارديبهشت 93

  نيمه فشرده استاد زاهد جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA364 PRE1 فرد عصر   19-21

 6 بهمن 92

21 فروردين 93

  فشرده استاد ظريف جام جم 193000

12 نفر

- پایان دوره
PA365 PRE1 زوج عصر  15-17  5 اسفند 92

15 ارديبهشت 93

  فشرده استاد کاشاني جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA366 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13  6 اسفند 92

31 فروردين  93

  نيمه فشرده استاد زاهد جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA367 PRE1 فرد عصر   17-19  1 اسفند 92

14 ارديبهشت 93

  فشرده استاد علي اکبرزاده ونك 193000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA368 PRE1 زوج عصر  17-19  14 اسفند 92

24 ارديبهشت 93

  فشرده استاد ظريف جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA369 PRE1 زوج عصر  19-21  14 اسفند 92

24 ارديبهشت 93

  فشرده استاد ظريف جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA370 PRE1 زوج عصر  17-19 30 بهمن 92

10 ارديبهشت 93

  فشرده استاد خليل نژاد ونك 193000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA371 PRE1 زوج عصر  17-19  17 اسفند 92

27 ارديبهشت 93

  فشرده استاد دانايي جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA372 PRE1 زوج عصر  19-21  17 اسفند 92

27 ارديبهشت 93

  فشرده استاد دانايي جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA373 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19  20 اسفند 92

3 تير 93

نيمه فشرده    استاد ميرزا عطاري جام جم 193000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA374 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21 19 فروردين  93

1 تير 93

نيمه فشرده  استاد مهاجري جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA375 PRE1 زوج عصر  19-21 18 فروردين  93 12 خرداد 93 فشرده دکتر طباطبايي ونك 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA376 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-11  25 اسفند 92

8 تير 93

نيمه فشرده  استاد مهرجو جام جم 193000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PA377 PRE1 جمعه 9-13 22 فروردين  93

20 تير 93

  عادي استاد مقدسي جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA378 PRE1 فرد عصر   17-19 17 فروردين  93 18 خرداد 93 فشرده دکتر رجبي جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA379 PRE1 زوج عصر 17-19 20 فروردين  93 17 خرداد 93 فشرده استاد زنديه جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA380 PRE1 زوج عصر 15-17

3 ارديبهشت 93

31 خرداد 93 فشرده استاد مقدسي جام جم 193000

12 نفر

- 1  صندلي خالي
PA382 PRE1 زوج عصر 19-21 19 خرداد 93 18 مرداد 93 فشرده استاد کاشاني جام جم 193000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA383 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 ارديبهشت 93

17 تير 93

نيمه فشرده  استاد علي اکبرزاده ونك 193000

15 نفر

- در حال تکميل طرفيت
 

PRE (2) IELTS

PB410 PRE2 زوج عصر 17-19  16 بهمن 92 27 فروردين 93  فشرده استاد افشين معيني ونك 193000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB412 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-17  27 بهمن  92 11 خرداد 93  نيمه فشرده استاد رفيعي جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB413 PRE2 پنجشنبه 9-13  1 اسفند  92 22 خرداد 93 عادي استاد ميرزا عطاري جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB414 PRE2 زوج عصر 15-17  12 بهمن  92 23 فروردين 93  فشرده استاد زنديه جام جم 193000

12 نفر

- پایان دوره
PB416 PRE2 زوج عصر 13-15  5 اسفند  92 15 ارديبهشت 93  فشرده استاد کاشاني جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB418 PRE2 زوج عصر 17-19  12 اسفند  92 22 ارديبهشت 93  فشرده استاد مهرجو ونك 193000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB419 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21  4 اسفند  92 14 ارديبهشت 93 نيمه فشرده  استاد زاهد جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB420 PRE2 فرد عصر  15-17  8 اسفند  92 21 ارديبهشت 93  فشرده استاد زنديه جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB421 PRE2 زوج عصر 19-21  12 اسفند  92 22 ارديبهشت 93  فشرده استاد خليل نژاد ونك 193000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB423 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19 7 ارديبهشت 93 5 مرداد 93 نيمه فشرده  استاد ميرزا عطاري جام جم 193000

8 نفر

- موقتآ مسدود
PB424 PRE2 زوج عصر 17-19 18 فروردين 93 12 خرداد 93 فشرده استاد کاشاني جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB425 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9:30-13:30 16 فروردين 93 27 ارديبهشت 93 نيمه فشرده  استاد مهاجري جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB426 PRE2 زوج عصر 19-21 18 فروردين 93 12 خرداد 93 فشرده استاد کاشاني جام جم 193000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB427 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30 19 فروردين 93

1 تير 93

نيمه فشرده  استاد مهاجري جام جم 193000

12 نفر

- صندلي خالي
PB428 PRE2 پنجشنبه 9-14 21 فروردين 93 29 خرداد 93 عادي استاد زاهد جام جم 193000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB429 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13 14 ارديبهشت 93

1 تير 93

نيمه فشرده  استاد زاهد جام جم 193000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB430 PRE2 زوج عصر 17-19 20 ارديبهشت 93

16 تير 93

فشرده استاد خليل نژاد ونك 193000

15 نفر

- صندلي خالي
PB431 PRE2 فرد عصر 17-19 31 فروردين 93

1 تير 93

فشرده استاد ظريف جام جم 193000

12 نفر

- صندلي خالي
PB432 PRE2 فرد عصر 19-21 31 فروردين 93

1 تير 93

فشرده استاد ظريف جام جم 193000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB433 PRE2 زوج عصر 17-19 19 خرداد 93 18 مرداد 93 فشرده استاد کاشاني جام جم 193000

12 نفر

- صندلي خالي
PB434 PRE2 زوج عصر 17-19 3 خرداد 93 1 مرداد 93 فشرده استاد دانايي جام جم 193000

9 نفر

- موقتاٌ مسدود
PB435 PRE2 زوج عصر 19-21 3 خرداد 93 1 مرداد 93 فشرده استاد دانايي جام جم 193000

9 نفر

- موقتاٌ مسدود
PB435 PRE2 زوج عصر 19-21 3 خرداد 93 1 مرداد 93 فشرده استاد دانايي جام جم 193000

9 نفر

- موقتاٌ مسدود
PB436 PRE2 زوج عصر 17-19 26 خرداد 93 25 مرداد 93 فشرده استاد زنديه جام جم 193000

12 نفر

- موقتاٌ مسدود
PB437 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18 16 ارديبهشت 93

17 تير 93

نيمه فشرده  استاد علي اکبرزاده ونك 193000

15 نفر

- در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1+2) IELTS

P166 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13  1 بهمن  92  14 ارديبهشت 93  نيمه فشرده استاد افشين معيني جام جم 386000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P168 PRE(1+2) زوج صبخ 9-13  28 بهمن  92 8 ارديبهشت 93  فشرده استاد افشين معيني جام جم 386000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P169 PRE(1+2) زوج صبخ 9-13 25 فروردين 93 21 خرداد 93  فشرده استاد زنديه جام جم 386000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P170 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14 10اسفند 92 29 ارديبهشت 93  نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده ونك 386000 15 نفر -

در حال برگزاري...

P171 PRE(1+2) زوج صبخ 9-13 27 فروردين 93 24 خرداد 93  فشرده استاد ظريف ونك 386000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
P172 PRE(1+2) زوج صبخ 9-13 15 ارديبهشت 93

11 تير 93

 فشرده استاد افشين معيني جام جم 386000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
P173 PRE(1+2) زوج صبخ 9-14 6 ارديبهشت 93

2 تير 93

 فشرده استاد مهرجو ونك 386000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
P174 PRE(1+2) فرد صبخ 9-13 8 خرداد 93 5 مرداد 93  فشرده استاد خاطري ونك 386000 15 نفر - موقتاٌ مسدود
P175 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14 5 خرداد 93 13 مرداد 93  نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده ونك 386000 15 نفر - در حال تکميل طرفيت
P176 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14 21 ارديبهشت 93

31 تير 93

 نيمه فشرده استاد زنديه جام جم 386000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
IELTS
I632 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13 1 بهمن  92 19 فروردين 93 نيمه فشرده دکتر زارع جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  پایان دوره
I633 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21 1 بهمن  92 19 فروردين 93 نيمه فشرده دکتر زارع جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  پایان دوره
I634 IELTS جمعه 9-14 4 بهمن  92 19 ارديبهشت 93 عادي دکتر نوري ونك 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I635 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21 9 بهمن  92 23 فروردين 93 نيمه فشرده دکتر زارع جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  پایان دوره
I639 IELTS پنجشنبه 15-20 24 بهمن  92 22خرداد 93 عادي استاد رفيعي جام جم 427000 15 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I640 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21 29 بهمن  92 4 خرداد 93 نيمه فشرده استاد رفيعي جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I641 IELTS جمعه 9-14 15 فروردين  93 20 تير 93 عادي استاد کاشاني جام جم 427000 15 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I642 IELTS زوج صبح 9-13 3 اسفند 92 27 فروردين 93 فشرده دکتر زارع جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I643 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21 26 فروردين 93 1 تير 93 نيمه فشرده دکتر زارع جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I645 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21 7 اسفند 92 20 ارديبهشت 93 نيمه فشرده استاد طارميان ونك 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I646 IELTS زوج صبح 9-13 16 فروردين 93 24 ارديبهشت 93 فشرده استاد محمد حسيني جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I647 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30 30 فروردين 93 16 ارديبهشت 93 فوق فشرده استاد کارگر جام جم 377000 17 نفر 2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I648 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21 23 فروردين 93 24خرداد 93 نيمه  فشرده استاد محمد حسيني جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I649 IELTS زوج صبح 9-13 6 ارديبهشت 93 17خرداد 93 فشرده دکتر زارع جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I650 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21 6 ارديبهشت 93 7 تير 93 نيمه  فشرده دکتر زارع جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I651 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13 31 فروردين 93 3 تير 93 نيمه  فشرده دکتر زارع جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I652 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30 20 ارديبهشت 93 12خرداد 93 فوق فشرده استاد کارگر جام جم 377000 17 نفر 2 آزمون رايگان  در حال تکميل ظرفيت
I653 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21 31خرداد 93 5 شهریور 93 نيمه  فشرده استاد محمد حسيني جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  در حال تکميل ظرفيت
I654 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21 11خرداد 93 2 شهریور 93 نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I655 IELTS زوج صبح 9-13 29 ارديبهشت 93 9 تير 93 فشرده استاد محمد حسيني جام جم 427000 17 نفر 2 آزمون رايگان  در حال تکميل ظرفيت
I656 IELTS پنجشنبه 15-20 29خرداد 93 27 شهریور 93 عادي استاد رفيعي جام جم 427000 15 نفر 2 آزمون رايگان  در حال تکميل ظرفيت
 
IELTS Work shops
IW126 IELTS Writing Work Shop پنجشنبه  9-14 8  اسفند 92 28 فروردين 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 15 نفر -

در حال برگزاري...

IR125 IELTS Reading Work Shop جمعه 9-13 22  فروردين 93 26 ارديبهشت 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS124 IELTS  Speaking Work Shop پنجشنبه  17-20 21  فروردين 93 8 خرداد 93 عادي استاد مهاجري جام جم 177000 15 نفر -

در حال برگزاري...

IW127 IELTS Writing Work Shop دوشنبه 17-21 18  فروردين 93 22 ارديبهشت 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS125 IELTS  Speaking Work Shop پنجشنبه  14-18 21  فروردين 93 25 ارديبهشت 93 عادي دکتر نوري جام جم 177000 15 نفر -

در حال برگزاري...

IW128 IELTS Writing Work Shop پنجشنبه  9-14 11 ارديبهشت 93 8 خرداد 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW129 IELTS Writing Work Shop دوشنبه 17-21 29 ارديبهشت 93 2 تير 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - در حال تکميل ظرفيت
IS126 IELTS  Speaking Work Shop پنجشنبه  14-18 8 خرداد 93 19 تير 93 عادي دکتر نوری جام جم 177000 17 نفر - در حال تکميل ظرفيت

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان شامل آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه) به همراه 6 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 10 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

3- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
    ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

نشاني واحد جام جم: تهران، خيابان وليعصر (عج)، جام جم، پایینتر از مسجد بلال، خیابان گلستان، پلاک 81 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني واحد شمال (ونك): تهران، خيابان وليعصر (عج) نرسيده به ميدان ونك، جنب پل همت، بن بست سيد الشهدا (ع)، پلاك 4 - تلفن: 88640490 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است