يکشنبه ١٤ آذر ١٣٩٥ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 95/09/13 ساعت: 12:00

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

247,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
247,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

460,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

377,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

377,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

720,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 724,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 724,000

فوق فشرده: 7+60

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 624,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA300 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - پایان دوره
FA301 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - پایان دوره
FA302 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

25 مهر 95

14 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد خلیلی

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA303 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

25 مهر 95

14 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد خلیلی

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA304 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

23 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA305 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

23 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA306 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

23 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده استاد عباس نژاد

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA307 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

23 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده

استاد عباس نژاد

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA308 Fundamental
(1)
زوج عصر  17-19

22 آذر 95

9 بهمن 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA309 Fundamental
(1)
زوج عصر  17-19

24 آذر 95

11بهمن 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - 6   صندلي خالي
FA310 Fundamental
(1)
زوج عصر  19-21

24 آذر 95

11بهمن 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA311 Fundamental
(1)
زوج عصر  17-19

1 آذر 95

22 دی 95

فشرده 

استاد بابایی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA312 Fundamental
(1)
زوج عصر  19-21

1 آذر 95

22 دی 95

فشرده 

استاد بابایی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA313 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

19 آذر 95

8 بهمن 95

عادي

در حال بررسی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA314 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

26 آذر 95

15بهمن 95

عادي

استاد دست افشار

جردن

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA315 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

21 آذر 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده در حال بررسی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - 7   صندلي خالي
FA316 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

21 آذر 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده در حال بررسی

سعادت آباد

247,000 15 نفر - 5   صندلي خالي
FA317 Fundamental
(1)
زوج عصر  14-16

29 آذر 95

13 بهمن 95

فشرده 

استاد قیداری میرداماد 196,000 14 نفر - 7   صندلي خالي
FA318 Fundamental
(1)
زوج عصر  17-19

4 دی 95

18 بهمن 95

فشرده  استاد تابانی  میرداماد 247,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
FA319 Fundamental
(1)
زوج عصر  19-21

4 دی 95

18 بهمن 95

فشرده  استاد تابانی میرداماد 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
 

Fundamental (2) IELTS

FB452 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - پایان دوره
FB453 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - پایان دوره
FB454 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

26 مهر 95

15 آذر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی 

جردن

247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB455 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

26 مهر 95

15 آذر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی 

جردن

247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB456 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده استاد زینعلی 

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB457 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده استاد زینعلی 

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB458 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

5 آبان 95

24 آذر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB459 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

5 آبان 95

24 آذر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB460 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB461 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB462 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

3 آبان 95

22 آذر 95

فشرده 

استاد تابانی

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB463 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

3 آبان 95

22 آذر 95

فشرده 

استاد تابانی

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB464 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

21 آبان 95

10 دی 95

عادي

استاد پور امیری

میرداماد

247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB465 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

18 آبان 95

7 دی 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی

جردن

247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB466 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

18 آبان 95

7 دی 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی

جردن

247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB467 Fundamental
(2)
زوج عصر  14-16

26 مهر 95

15 آذر 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

196,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB468 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB469 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 آبان 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد حیدری مقدم

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB470 Fundamental
(2)
شنبه و دوشنبه 9-12

22 آبان 95

13 دی 95

   نيمه فشرده

استاد حبیبی

میرداماد

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB471 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

3 آذر 95

25 دی 95

 فشرده

استاد شجعانی

جردن

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB472 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

3 آذر 95

25 دی 95

 فشرده

استاد شجعانی

جردن

247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB473 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

1 آذر 95

22 دی 95

 فشرده

استاد رضایی

جردن

247,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB474 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

1 آذر 95

22 دی 95

 فشرده

استاد رضایی

جردن

247,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FB475 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

22 آذر 95

9 بهمن 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB476 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

2 آذر 95

19 دی 95

   نيمه فشرده استاد خالقی سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB477 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

2 آذر 95

19 دی 95

   نيمه فشرده استاد خالقی سعادت آباد 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB478 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

15 آذر 95

2 بهمن 95

فشرده 

استاد مهلوجی

سعادت آباد 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB479 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

15 آذر 95

2 بهمن 95

فشرده 

استاد مهلوجی

سعادت آباد 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB480 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

2 آذر 95

19 دی 95

 نيمه فشرده

استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB481 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

2 آذر 95

19 دی 95

 نيمه فشرده

استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB482 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

19 آذر 95

8 بهمن 95

عادي

استاد مهلوجی

سعادت آباد 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB483 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

22 آذر 95

9 بهمن 95

فشرده 

در حال بررسی جردن 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB484 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

22 آذر 95

9 بهمن 95

فشرده 

در حال بررسی جردن 247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB485 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

23 آذر 95

10 بهمن 95

 نيمه فشرده

استاد خلیلی

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB486 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

23 آذر 95

10 بهمن 95

 نيمه فشرده

استاد خلیلی

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB487 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 18-21

24 آذر 95

13 بهمن 95

 نيمه فشرده

در حال بررسی جردن 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB488 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 15-18

24 آذر 95

13 بهمن 95

 نيمه فشرده

در حال بررسی جردن 247,000 15 نفر - 6   صندلي خالي
FB489 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

30 آذر 95

17 بهمن 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB490 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

30 آذر 95

17 بهمن 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB491 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

5 دی 95

19 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد زینعلی 

میرداماد

247,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
FB492 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 دی 95

19 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد زینعلی 

میرداماد

247,000 14 نفر - 7   صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F209 Fundamental
(1+2)
 
فرد صبح 9-13

11مهر 95

27 آبان 95

فشرده 

استاد رضایی

جردن 460,000 12  نفر - پایان دوره
F210 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

11 آبان 95

7 دی 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - در حال برگزاري...
F211 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

15 آبان 95

6 دی 95

فشرده 

استاد زینعلی

جردن 460,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F212 Fundamental
(1+2)
 
شنبه و چهارشنبه 9-13

26 آبان 95

9 بهمن 95

نيمه فشرده  

استاد دست افشار میرداماد 460,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F213 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

7 آذر 95

28 دی 95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F214 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

13 آذر 95

29 دی 95

فشرده 

استاد خالقی

سعادت آباد 460,000 15  نفر - 4   صندلي خالي
F215 Fundamental
(1+2)
 
فرد صبح 9-13

14 آذر 95

28 دی 95

فشرده 

استاد رضایی

جردن 460,000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F216 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

20 آذر 95

6 بهمن 95

فشرده 

در حال بررسی

سعادت آباد 460,000 15  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F217 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

28 آذر 95

19 بهمن 95

نيمه فشرده  

در حال بررسی

سعادت آباد 460,000 15  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F218 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

29 آذر 95

13 بهمن 95

فشرده 

در حال بررسی

سعادت آباد 460,000 15  نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA678 PRE1 جمعه 9-13

26 شهریور 95

19 آذر 95

عادي

استاد محمدی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA695 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

25 مهر 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده استاد شجعانی جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PA696 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 مهر 95

7 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد  معيني

میرداماد 377,000

8 نفر

- پایان دوره
PA697 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 مهر 95

7 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد  معيني

میرداماد 377,000

8 نفر

- پایان دوره
PA699 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

24 مهر 95

24 آذر 95

   نيمه فشرده استاد عباس نژاد جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA700 PRE1 زوج عصر 17-19

26 مهر 95

29 آذر 95

فشرده استاد دست افشار میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA701 PRE1 زوج عصر 19-21

26 مهر 95

29 آذر 95

فشرده استاد دست افشار میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA702 PRE1 جمعه 9-14 21 آبان 95

24 دی 95

عادي

استاد شجعانی

میرداماد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA703 PRE1 زوج عصر 19-21 8 آبان 95

11 دی 95

فشرده

استاد مقدسی میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA704 PRE1 زوج عصر 17-19 8 آبان 95

11 دی 95

فشرده

استاد مقدسی میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA705 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

24 مهر 95

24 آذر 95

   نيمه فشرده 

استاد  ملکی

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA706 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

24 مهر 95

24 آذر 95

   نيمه فشرده 

استاد  ملکی

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA707 PRE1 جمعه 9-14 14 آبان 95

17 دی 95

عادي

استاد عباس نژاد میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA708 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18 25 آبان 95

26 دی 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA709 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21 25 آبان 95

26 دی 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA710 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21 25 آبان 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده   استاد تابانی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA711 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18 15 آبان 95

18 دی 95

   نيمه فشرده  

استاد مهرجو

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA712 PRE1 پنجشنبه  9-14

29 مهر 95

2 دی 95

عادي

استاد عباس نژاد

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA713 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13 23 آبان 95

7 دی 95

   نيمه فشرده   استاد قمی   جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA714 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

11 مهر 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده   استاد عراقی نژاد جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA715 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

9 آذر 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA716 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

9 آذر 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA717 PRE1 زوج عصر 17-19 29 آبان 95

2 بهمن 95

  فشرده   استاد طهماسبی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA718 PRE1 پنجشنبه  9-14

18 آذر 95

21 بهمن 95

  عادي استاد رضانیا میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA719 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-12

20 آذر 95

18 بهمن 95

   نيمه فشرده  

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA720 PRE1 زوج عصر 19-21

24 آذر 95

23 بهمن 95

  فشرده   استاد  معيني میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA721 PRE1 زوج عصر 17-19

24 آذر 95

23 بهمن 95

  فشرده   استاد  معيني میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA722 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 آذر 95

12 بهمن 95

   نيمه فشرده   استاد علي اکبرزاده سعادت آباد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA723 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 آذر 95

12 بهمن 95

   نيمه فشرده   استاد علي اکبرزاده سعادت آباد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA724 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 آذر 95

24 بهمن 95

   نيمه فشرده   استاد رضانیا سعادت آباد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA725 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 آذر 95

24 بهمن 95

   نيمه فشرده   استاد رضانیا سعادت آباد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA726 PRE1 پنجشنبه  9-14

2 دی 95

5 اسفند 95

عادي

استاد  معيني جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA727 PRE1 جمعه 9-14

3 دی 95

13 اسفند 95

عادي

استاد    پور محمد جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA728 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

8 دی 95

4 اسفند 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA729 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

8 دی 95

4 اسفند 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA730 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

21 آذر 95

17 بهمن 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی سعادت آباد 377,000

15 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA731 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

21 آذر 95

17 بهمن 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی سعادت آباد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA732 PRE1 زوج عصر 17-19

22 آذر 95

20 بهمن 95

  فشرده   در حال بررسی سعادت آباد 377,000

15 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA733 PRE1 زوج عصر 19-21

22 آذر 95

20 بهمن 95

  فشرده   در حال بررسی سعادت آباد 377,000

15 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PA734 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

8 دی 95

4 اسفند 95

   نيمه فشرده استاد عباس نژاد جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA735 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 دی 95

1 اسفند 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی میرداماد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA736 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

5 دی 95

1 اسفند 95

   نيمه فشرده   در حال بررسی میرداماد 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
 

PRE (2) IELTS

PB725 PRE2 جمعه 9-14

9 مهر 95

12 آذر95

عادي

استاد پور محمد

جردن 377,000

14 نفر

- پایان دوره
PB729 PRE2 پنجشنبه  9-13

8 مهر 95

2 دی 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB732 PRE2 زوج عصر 19-21

12 مهر 95

15 آذر95

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB733 PRE2 زوج عصر 17-19

12 مهر 95

15 آذر95

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB735 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

13 مهر 95

16 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد

377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB736 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 مهر 95

16 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد

377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB737 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

24 مهر 95

24 آذر95

   نيمه فشرده   استاد عباس نژاد جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB738 PRE2 پنجشنبه  9-14

8 مهر 95

11 آذر95

عادي

استاد  معيني

جردن 377,000

14 نفر

- پایان دوره
PB739 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

24 مهر 95

24 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB740 PRE2 زوج عصر 15-17

3 آبان 95

6 دی 95

 فشرده  

استاد  معيني

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB741 PRE2 جمعه 9-14

30 مهر 95

3 دی 95

 عادي

استاد  گلپایگانی

میرداماد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB742 PRE2 جمعه 9-14

21 آبان 95

24 دی 95

 عادي استاد سهروردی نیا جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB743 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

25 آبان 95

5 بهمن 95

   نيمه فشرده   استاد تابانی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB744 PRE2 زوج عصر 14-16

12 آبان 95

15 دی 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 302,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB745 PRE2 جمعه 9-14

28 آبان 95

1 بهمن 95

 عادي دکتر استکی جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB746 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

15 آبان 95

18 دی 95

   نيمه فشرده  

استاد مهرجو

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB747 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

11 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده   استاد قمی میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB748 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

11 آبان 95

12 دی 95

   نيمه فشرده   استاد قمی میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB749 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

19 آبان 95

22 دی 95

   نيمه فشرده   استاد مرتضایی جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB750 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

19 آبان 95

22 دی 95

   نيمه فشرده   استاد حبیبی جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PB751 PRE2 زوج عصر 19-21

29 آبان 95

2 بهمن 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB752 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

2 آذر95

28 دی 95

   نيمه فشرده  

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB753 PRE2 پنجشنبه  9-14

4 آذر95

7 بهمن 95

عادي

استاد محمدی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB754 PRE2 جمعه 9-14

5 آذر95

8 بهمن 95

عادي

استاد مرتضایی

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB755 PRE2 زوج عصر 17-19

6 آذر95

9 بهمن 95

فشرده

استاد عزیزی

میرداماد 377,000

12 نفر

- 5   صندلي خالي
PB756 PRE2 زوج عصر 19-21

6 آذر95

9 بهمن 95

فشرده

استاد عزیزی

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB757 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-12

6 آذر95

9 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد رضانیا میرداماد 377,000

12 نفر

- 3   صندلي خالي
PB758 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

6 آذر95

9 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB760 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 آذر95

12 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- 4   صندلي خالي
PB761 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 آذر95

12 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- 2   صندلي خالي
PB763 PRE2 جمعه 9-14

12 آذر95

15 بهمن 95

عادي

استاد سیفی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB764 PRE2 پنجشنبه  9-14

25 آذر95

28 بهمن 95

عادي

استاد عطاردی میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB765 PRE2 جمعه 9-14

26 آذر95

6 اسفند 95

عادي

استاد فهیمی جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB766 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 آذر95

12 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد  معيني میرداماد 377,000

8 نفر

- 1   صندلي خالي
PB767 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

16 آذر95

12 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد  معيني میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB768 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 دی 95

1 اسفند 95

 نيمه فشرده استاد شجعانی جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB769 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

8 دی 95

4 اسفند 95

 نيمه فشرده در حال بررسی میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB770 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

8 دی 95

4 اسفند 95

 نيمه فشرده در حال بررسی میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB771 PRE2 زوج عصر 17-19

8 دی 95

4 اسفند 95

فشرده

در حال بررسی میرداماد 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB772 PRE2 زوج عصر 19-21

8 دی 95

4 اسفند 95

فشرده

در حال بررسی میرداماد 377,000

14 نفر

- 5   صندلي خالي
PB773 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

8 دی 95

4 اسفند 95

   نيمه فشرده استاد عباس نژاد جردن 377,000 12 نفر - 7   صندلي خالي
PB774 PRE2 جمعه 9-14

10 دی 95

20 اسفند 95

عادي

استاد محمدی

جردن 377,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
 

PRE (1+2) IELTS

P261 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

9 شهریور 95

23 آبان 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 720,000 14 نفر - پایان دوره
P263 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

12 مهر 95

15 آذر 95

فشرده

استاد  معيني 

جردن

720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P264 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

4 مهر 95

16 آذر 95

 نيمه فشرده استاد سیفی

جردن

720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P265 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

25 مهر 95

5 دی 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P266 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

28 مهر 95

11 دی 95

 نيمه فشرده

دکتر طباطبایی

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P267 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

16 آبان 95

26 دی 95

 نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P268 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

29 آبان 95

13 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P269 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

15 آبان 95

18 دی 95

فشرده

استاد سادات حسینی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P270 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

3 آذر 95

16 بهمن 95

 نيمه فشرده دکتر استکی میرداماد 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P271 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

29 آبان 95

2 بهمن 95

فشرده

استاد رضایی

میرداماد 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P272 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

2 آذر 95

10 بهمن 95

 نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 720,000 15 نفر - در حال برگزاري...
P273 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

24 آذر 95

23 بهمن 95

فشرده

استاد  معيني

جردن 720,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P274 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

16 آذر 95

24 بهمن 95

 نيمه فشرده

استاد علي اکبرزاده

سعادت آباد 720,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P275 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

28 آذر 95

3 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن 720,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P276 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

29 آذر 95

25 بهمن 95

فشرده

در حال بررسی

جردن 720,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P277 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

30 آذر 95

8 اسفند 95

 نيمه فشرده

در حال بررسی

سعادت آباد 720,000 15 نفر -

6   صندلي خالي

P278 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

19 دی 95

24 اسفند 95

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن

720,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
 
IELTS
I829 IELTS جمعه 9-14

12 شهریور 95

12 آذر 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I830 IELTS پنجشنبه  15-20

11 شهریور 95

11 آذر 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I835 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

11 مهر 95

16 آذر 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I836 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

7 مهر 95

13 آذر 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I838 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

25 مهر 95

19  دی 95

نیمه فشرده 

استاد رفيعي   

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I839 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

25 مهر 95

28  آذر 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I841 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

27 مهر 95

30  آذر 95

نیمه فشرده 

استاد  ذاکر   

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I842 IELTS زوج صبح 9-13

10 آبان 95

24  آذر 95

فشرده

دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I843 IELTS پنجشنبه  9-14

4  آذر 95

5 اسفند 95

عادي

استاد رفيعي    سعادت آباد 724,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I844 IELTS شنبه و چهارشنبه  17:30-21

13  آذر 95

23 بهمن 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I845 IELTS پنجشنبه  15-20

25  آذر 95

17 فروردین 96

عادي

استاد رفيعي    سعادت آباد 724,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I846 IELTS زوج عصر 17-21

15 آبان 95

1 دی 95

فشرده

استاد کاشانی    سعادت آباد 724,000

15 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I847 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

13  آذر 95

4 دی 95

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 624,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

2   صندلي خالي

I848 IELTS زوج صبح 9-13

13  آذر 95

25 دی 95

فشرده

استاد  ذاکر   

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I849 IELTS جمعه 9-14

26  آذر 95

18 فروردین 96

عادي

استاد رفيعي    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد 
I850 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

24  آذر 95

27 بهمن 95

نیمه فشرده  استاد طارمیان میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد 
I851 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

23  آذر 95

24 بهمن 95

نیمه فشرده  استاد طارمیان جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I852 IELTS زوج صبح 9-13

1 دی 95

11 بهمن 95

فشرده دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

7   صندلي خالي

I853 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

5 دی 95

3 اسفند 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

7   صندلي خالي

I854 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

12 دی 95

10 اسفند 95

نیمه فشرده 

استاد  ذاکر 

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
 
(آیلتس پریمیوم چیست؟!)  IELTS PREMIUM
IP238 IELTS PREMIUM توضیح شنبه و چهارشنبه  10-13

26 تیر 95

10 شهریور 95

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
 
IELTS Workshops
IR161 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

12 مهر 95

1 آذر 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - پایان دوره
IR162 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

11 آبان 95

16 آذر 95

عادي

استاد محمدی

میرداماد 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR163 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

15 آذر 95

4  بهمن 94

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IR164 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

30 آذر 95

5  بهمن 94

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IR165 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

30 آذر 95

5  بهمن 94

عادي

استاد محمدی سعادت آباد  277,000 15 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IS172 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

28 مهر 95

3 آذر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - پایان دوره
IS173 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

17 آذر 95

22 دی 95

عادي

استاد علي اکبرزاده سعادت آباد  277,000 15 نفر -

3   صندلي خالي

IS174 IELTS  Speaking Workshop شنبه 9-13

15 آبان 95

20 آذر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده سعادت آباد  277,000 15 نفر - در حال برگزاري...
IS175 IELTS  Speaking Workshop جمعه 10-14

12 آذر 95

17 دی 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IS176 IELTS  Speaking Workshop شنبه 9-13

11 دی 95

16  بهمن 94

عادي

استاد علي اکبرزاده سعادت آباد  277,000 15 نفر -

5   صندلي خالي

IW177 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

7 آبان 95

12 آذر 95

عادي

دکتر لک جردن 277,000 17 نفر - پایان دوره
IW178 IELTS Writing Workshop دوشنبه  18-21

15 آذر 95

4  بهمن 94

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IW179 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

15 آذر 95

20 دی 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر -

1   صندلي خالي

IW180 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

26 آذر 95

1 بهمن 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IW181 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

26 آذر 95

1 بهمن 94

عادي

دکتر لک سعادت آباد  277,000 15 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IL234 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

28 شهریور 95

18 مهر 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر - پایان دوره
IL235 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

14 آذر 95

5 دی 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IL236 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

19 دی 95

10  بهمن 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS

ITE217

IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

22 مرداد 95

26 شهریور 95

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - پایان دوره

ITE218

IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  14:30-19:30

13 آبان 95

18 آذر 95

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - در حال برگزاري...

ITE219

IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  14:30-19:30

16 دی 95

21  بهمن 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر -  در حال تکميل ظرفيت

 

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل دو آزمون کتبی شبيه سازي شده IELTS (این آزمونها شامل بخش Speaking نمیباشند) در پايان دوره کلاسي (معادل 320 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 8 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

توجه فرمایید که پرداخت آنلاین بدون هماهنگی با کارشناسان به منزله ثبت نام قطعی نبوده و تنها پس از تماس از جانب کارشناسان ما و اعلام تائیدیه بصورت تلفنی، رزرو کلاس مورد نظر ثبت میگردد. تماس تلفنی از جانب کارشناسان، حداکثر 24 ساعت پس از پرداخت آنلاین شما حاصل میگردد، لذا خواهشمندیم در صورت مشاهده تماس از دست رفته، متعاقبا با کارشناسان واحد ثبت نام تماس حاصل فرمایید تا تائیدیه قطعی ثبت گردد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی