چهارشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٣ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | رزرو آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | رزرو آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | مهاجرت | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ :93/05/29   ساعت15:10 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

140.000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170.000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

287.000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

247.000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

247.000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

464.000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 10+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 547.000

فشرده: 10+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 547.000

فوق فشرده: 10+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 477.000 

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA161 Fundamental
(1)
پنجشنبه 9-14

19 تير 93

  6 شهریور 93

عادي استاد احمدی ونك 140000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA162 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 تير 93

 شهریور 93

نيمه فشرده استاد رئيسي ونك 140000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA163 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

27 تير 93

21 شهریور 93

عادي

استاد رئيسي ونك 140000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA164 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

30 تير 93

15 شهریور 93

فشرده

استاد محمدي ونك 140000 14 نفر -

در حال برگزاري...

FA165 Fundamental
(1)
زوج عصر 15-17 22 مرداد 93

5 مهر 93

فشرده

استاد زنديه جام جم 140000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FA166 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

22 شهریور 93

 7 آبان  93

فشرده

استاد زنديه جام جم 140000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA167 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

19 مهر 93

8 آذر 93

فشرده

استاد مقدسي جام جم 140000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA168 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

7 شهریور 93

 9 آبان  93

عادي

در حال بررسی  میرداماد 140000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA169 Fundamental
(1)
زوج صبح 9-11

7 مهر 93

 26 آبان  93

فشرده

در حال بررسی جام جم 140000 9 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA170 Fundamental
(1)
زوج صبح 11-13

7 مهر 93

 26 آبان  93

فشرده

در حال بررسی جام جم 140000 9 نفر - 5  صندلي خالي
FA171 Fundamental
(1)
فرد عصر 19-21

24 مهر 93

11 آذر 93

فشرده

استاد قمي

میرداماد 140000 15 نفر - 6  صندلي خالي
 

Fundamental (2) IELTS

FB220 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

10 تير 93

26 مرداد 93 فشرده استاد قمي ونك 170000 15 نفر - پایان دوره
FB222 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

23 تير 93

10 شهریور 93

فشرده استاد مهرجو ونك 170000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB224 Fundamental
(2)
جمعه 9-14 10 مرداد 93

4 مهر 93

عادي استاد قمي ونك 170000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB225 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

30 تير 93

15 شهریور 93

فشرده استاد زنديه جام جم 170000 12 نفر -

در حال برگزاري...

FB227 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

30 تير 93

15 شهریور 93

فشرده استاد محمدي  ونك 170000 14 نفر -

در حال برگزاري...

FB228 Fundamental
(2)
زوج عصر 15-17 18 مرداد 93

31  شهریور 93

فشرده استاد محمدي  ونك 170000 15 نفر -

در حال برگزاري...

FB229 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21 29 مرداد 93

12 مهر 93

فشرده استاد مقدسي جام جم 170000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB230 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

17  شهریور 93

 3 آبان  93

فشرده استاد مهرجو ونك 170000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB231 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

16  شهریور 93

 4 آبان  93

  نيمه فشرده استاد رئيسي ونك 170000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB232 Fundamental
(2)
پنجشنبه 9-14

20  شهریور 93

 8 آبان  93

عادي استاد احمدی میرداماد 170000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB233 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

2  شهریور 93

17 مهر 93

فشرده استاد قمي ونك 170000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB234 Fundamental
(2)
زوج صبح 9-11 18 مرداد 93

31 شهریور 93

فشرده استاد خليل نژاد جام جم  170000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB235 Fundamental
(2)
زوج صبح 11-13 18 مرداد 93

31 شهریور 93

فشرده استاد خليل نژاد جام جم  170000 9 نفر - در حال برگزاري...
FB236 Fundamental
(2)
جمعه 15-19 10 مرداد 93

18 مهر 93

عادي استاد قمي جام جم  170000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB237 Fundamental
(2)
فرد صبح 9-11

2 شهریور 93

17 مهر 93

فشرده استاد جمالی پور جام جم  170000 12 نفر - 2  صندلي خالي
FB238 Fundamental
(2)
فرد صبح 11-13

2 شهریور 93

17 مهر 93

فشرده استاد جمالی پور جام جم  170000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB239 Fundamental
(2)
دوشنبه و پنج شنبه 18-21 27 مرداد 93

10 مهر 93

  نيمه فشرده استاد رادمهر جام جم  170000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB240 Fundamental
(2)
فرد عصر 19-21

13 شهریور 93

29 مهر 93

  فشرده در حال بررسی میرداماد 170000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد
FB241 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

16 شهریور 93

 27 آبان  93

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد 170000 14 نفر - 4  صندلي خالي
FB242 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

16 شهریور 93

 27 آبان  93

  نيمه فشرده استاد زنديه میرداماد 170000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
 

Fundamental (1+2) IELTS

F160 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

14 تير 93

22 مرداد 93 فشرده استاد خاطری جام جم 287000 12  نفر - پایان دوره
F161 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

31 تير 93

16 شهریور 93

فشرده استاد جعفری  ونك 287000 12  نفر -

در حال برگزاري...

F162 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14 29 مرداد 93

2 مهر 93

فشرده استاد خاطری جام جم 287000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F163 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

23 شهریور 93

 8 آبان  93

فشرده استاد جعفری  میرداماد 287000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F164 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

9 مهر 93

 19 آبان  93

فشرده استاد خاطری جام جم 287000 12  نفر - 1  صندلي خالي
F165 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-14

16 شهریور 93

22 مهر 93

فشرده در حال بررسی میرداماد 287000 14  نفر - 4  صندلي خالي
 

PRE (1) IELTS

PA394 PRE1 پنجشنبه 9-14

12 تير 93

13 شهریور 93

عادي استاد علي اکبرزاده جام جم 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA395 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

10 تير 93

18 شهریور 93

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA396 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

31 تير 93

30 شهریور 93

 نيمه فشرده استاد ميرزا عطاري جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA397 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

24 تير 93

23 شهریور 93

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده ونك 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA398 PRE1 فرد عصر 19-21

8 تير 93

 شهریور 93

 فشرده استاد ظريف جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA399 PRE1 زوج عصر 17-19

23 تير 93

22 شهریور 93

 فشرده استاد خليل نژاد ونك 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA400 PRE1 جمعه 9-14 30 خرداد 93

7   شهریور 93

 عادي استاد مهرنواز جام جم 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA401 PRE1 زوج عصر 19-21 11 مرداد 93

5 مهر 93

 فشرده استاد دانايي جام جم 247000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PA402 PRE1 پنجشنبه 9-13

5 تير 93

27 شهریور 93

 عادي استاد ميرزا عطاري جام جم 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA403 PRE1 زوج عصر 17-19 11 مرداد 93

5 مهر 93

 فشرده استاد دانايي جام جم 247000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PA404 PRE1 فرد عصر 15-17

22 تير 93

18 شهریور 93

 فشرده استاد ظريف جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA405 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

22 تير 93

4  شهریور 93

 نيمه فشرده  استاد قمي جام جم 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA406 PRE1 فرد عصر 17-19

10  تير 93

6  شهریور 93

 فشرده  استاد قمي ونك 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA407 PRE1 زوج عصر 17-19

21  تير 93

19  شهریور 93

 فشرده  استاد علي اکبرزاده جام جم  247000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PA408 PRE1 زوج عصر 19-21

21  تير 93

19  شهریور 93

 فشرده  استاد علي اکبرزاده جام جم 247000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PA409 PRE1 زوج صبح 9-13 22 مرداد 93

19  شهریور 93

 فشرده  استاد مهرجو ونك 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA410 PRE1 فرد عصر 17-19

2  شهریور 93

29 مهر 93

 فشرده  دکتر رجبي جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA411 PRE1 زوج عصر 17-19

1  شهریور 93

28 مهر 93

 فشرده  استاد زنديه جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA412 PRE1 فرد عصر 17-19

11  شهریور 93

آبان 93

 فشرده  استاد ظريف جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA413 PRE1 زوج عصر 17-19

10  شهریور 93

7 آبان 93

 فشرده  استاد مقدسي جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA414 PRE1 جمعه 10-14

21  شهریور 93

14 آذر 93

عادی استاد علي اکبرزاده میرداماد 247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA415 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18 19 مرداد 93

15 مهر 93

 نيمه فشرده  استاد مقدسي جام جم 247000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PA416 PRE1 زوج عصر 15-17

15  شهریور 93

14  آبان 93

 فشرده  استاد مقدسي جام جم 247000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA417 PRE1 زوج عصر 19-21

19  شهریور 93

19 آبان 93

 فشرده  استاد مهرجو ونك 247000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA418 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

25  شهریور 93

9 آذر 93

 نيمه فشرده  استاد مهاجري جام جم 247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA419 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18:15-21 12 مرداد 93

8 مهر 93

 نيمه فشرده  استاد شیرازی جام جم 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA420 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

30  شهریور 93

2 آذر 93

 نيمه فشرده  استاد علي اکبرزاده میرداماد 247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA421 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

6 مهر 93

9 آذر 93

 نيمه فشرده  استاد ميرزا عطاري جام جم 247000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA422 PRE1 فرد عصر 19-21

17 مهر 93

16 آذر 93

 فشرده  دکتر رجبي جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA423 PRE1 شنبه و چهارشنبه 10-14

2 مهر 93

14  آبان 93

 نيمه فشرده  استاد مهاجري جام جم 247000

12 نفر

- 1  صندلي خالي
PA424 PRE1 جمعه 9-14

7  شهریور 93

9 آبان 93

عادی در حال بررسی میرداماد 247000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PA425 PRE1 جمعه 9-13

11 مهر 93

5 دی 93

عادی در حال بررسی جام جم 247000

12 نفر

- 4  صندلي خالي
PA426 PRE1 فرد عصر 17-19

24 مهر 93

23 آذر 93

 فشرده  استاد کارابیدیان میرداماد 247000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
 

PRE (2) IELTS

PB436 PRE2 زوج عصر 17-19 26 خرداد 93 25 مرداد 93 فشرده استاد زنديه جام جم 247000

12 نفر

- پایان دوره
PB440 PRE2 جمعه 9-13 16 خرداد 93 21 شهریور 93 عادی استاد خليل نژاد جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB441 PRE2 جمعه 10-14 2 خرداد 93 7 شهریور 93 عادی استاد علي اکبرزاده ونك 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB444 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

10 تير 93

18 شهریور 93 نيمه فشرده   استاد مهاجري جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB445 PRE2 زوج عصر 17-19

4 تير 93

3 شهریور 93 فشرده  استاد مقدسي جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB447 PRE2 فرد عصر 17-19

8 تير 93

4 شهریور 93 فشرده  استاد ظريف جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB448 PRE2 زوج عصر 15-17

9 تير 93

8 شهریور 93 فشرده  استاد مقدسي جام جم 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري... 

PB450 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

24 تير 93

23 شهریور 93 نيمه فشرده  استاد علي اکبرزاده ونك 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري... 

PB451 PRE2 زوج عصر 19-21

14 تير 93

12 شهریور 93 فشرده  استاد مهرجو ونك 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري... 

PB452 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

31  تير 93

30 شهریور 93 نيمه فشرده   استاد ميرزا عطاري جام جم 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري... 

PB453 PRE2 فرد عصر 19-21 21 مرداد 93 17 مهر 93 فشرده  دکتر رجبي جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري... 

PB454 PRE2 شنبه و چهارشنبه 9:30-13:30 15 مرداد 93 26 شهریور 93 نيمه فشرده  استاد مهاجري جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري... 

PB455 PRE2 فرد عصر 15-17 2 مرداد 93 30 شهریور 93 فشرده  استاد زنديه جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB456 PRE2 فرد عصر 19-21 11 شهریور 93 8 آبان 93 فشرده  استاد ظريف جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB457 PRE2 زوج عصر 17-19 25 مرداد 93 19 مهر 93 فشرده  استاد کاشاني  جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB458 PRE2 زوج عصر 19-21 25 مرداد 93 19 مهر 93 فشرده  استاد کاشاني جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB459 PRE2 زوج عصر 15-17 25 مرداد 93 19 مهر 93 فشرده  استاد کاشاني جام جم 247000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PB460 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21 19 مرداد 93 15 مهر 93  نيمه فشرده استاد جعفری  جام جم 247000

9 نفر

-

در حال برگزاري...

PB461 PRE2 فرد عصر 17-19 21 مرداد 93 17 مهر 93  فشرده استاد کارابیدیان ونك 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB462 PRE2 فرد عصر 19-21 28 مرداد 93 24 مهر 93  فشرده استاد کارابیدیان ونك 247000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB463 PRE2 زوج عصر 17-19 18 مرداد 93 12 مهر 93  فشرده استاد ذاکر ونك 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB464 PRE2 زوج عصر 19-21 22 مرداد 93 16 مهر 93  فشرده استاد ذاکر ونك 247000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PB465 PRE2 جمعه 9-13 3 مرداد 93 2 آبان 93  عادي استاد کارابیدیان جام جم 247000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PB466 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13 11 شهریور 93 27 مهر 93  نيمه فشرده استاد قمي جام جم 247000

15 نفر

- 5  صندلي خالی
PB467 PRE2 زوج عصر 19-21 25 مرداد 93 19 مهر 93  فشرده استاد خليل نژاد ونك 247000

15 نفر

- 3  صندلي خالی
PB468 PRE2 پنجشنبه  9-14 27 شهریور 93 29 آبان 93  عادي استاد علي اکبرزاده جام جم 247000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB469 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30 25 شهریور 93

9 آذر 93

 نيمه فشرده استاد مهاجري جام جم 247000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB470 PRE2 زوج عصر 17-19 26 شهریور 93 26 آبان 93  فشرده استاد علي اکبرزاده جام جم 247000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB471 PRE2 زوج عصر 19-21 26 شهریور 93 26 آبان 93  فشرده استاد علي اکبرزاده جام جم 247000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB472 PRE2 زوج صبح 9-13 26 شهریور 93 26 مهر 93  فشرده استاد مهرجو میرداماد 247000

15 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB473 PRE2 جمعه 9-14 7 شهریور 93 9 آبان 93   عادي در حال بررسی میرداماد 247000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB474 PRE2 فرد عصر 17-19 13 شهریور 93 11 آبان 93  فشرده در حال بررسی میرداماد 247000

14 نفر

- 3  صندلي خالی
 

PRE (1+2) IELTS

P177 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

2 تير 93

1  شهریور 93  فشرده استاد ظريف ونك 464000 15 نفر -

در حال برگزاري...

P178 PRE(1+2) فرد صبح 9-13 25 خرداد 93 21 مرداد 93  فشرده استاد سلیمی جام جم 464000 12 نفر - پایان دوره
P179 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

4 تير 93

3 شهریور 93  فشرده استاد زنديه جام جم 464000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P180 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

18 تير 93

17 شهریور 93  فشرده استاد افشين معيني جام جم 464000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P181 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14 5 مرداد 93 15 مهر 93  نيمه فشرده استاد زنديه جام جم 464000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P182 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14 20 مرداد 93 28 مهر 93  نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده ونك 464000 15 نفر -

در حال برگزاري...

P183 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14 28 مرداد 93 24 مهر 93  فشرده استاد خاطری جام جم 464000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P184 PRE(1+2) زوج صبح 9-13 8 شهریور 93

5 آبان 93

 فشرده استاد ظريف ونك 464000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد
P185 PRE(1+2) زوج صبح 9-13 10 شهریور 93

7 آبان 93

 فشرده استاد زنديه جام جم 464000 12 نفر - 1  صندلي خالی
P186 PRE(1+2) زوج صبح 9-14 15 شهریور 93 30 مهر 93  فشرده در حال بررسی میرداماد 464000 14 نفر - 7  صندلي خالی
 
IELTS
I653 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21 31خرداد 93 5 شهریور 93 نيمه  فشرده استاد محمد حسيني جام جم 547000 17 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I654 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21 11خرداد 93 2 شهریور 93 نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547000 17 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I656 IELTS پنجشنبه 15-20 29خرداد 93 27 شهریور 93 عادي استاد رفيعي جام جم 547000 15 نفر 2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I662 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

14  تير 93

19 شهریور 93

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I663 IELTS زوج صبح 9-13

16  تير 93

29 مرداد 93

فشرده استاد محمد حسيني جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I669 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

18 مرداد 93

16  مهر 93

نيمه  فشرده استاد طارميان ونك 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I670 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

15  تير 93

16 شهریور 93

نيمه  فشرده استاد کاشاني جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I671 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

4 مرداد 93

25 مرداد 93

فوق فشرده استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I672 IELTS دوشنبه 16-21

16 تير 93

14 مهر 93

عادي استاد رفيعي جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I673 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

24 تير 93

25 شهریور 93

نيمه  فشرده استاد ذاکر جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I674 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

8 شهریور 93

25 شهریور 93

فوق فشرده استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I675 IELTS زوج صبح 9-13

5 شهریور 93

14 مهر 93

 فشرده استاد محمد حسيني جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I676 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

12 شهریور 93

10 آبان 93

نيمه  فشرده استاد محمد حسيني جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I677 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

5 مهر 93

26 مهر 93

فوق فشرده استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I678 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

5 مرداد 93

6 مهر 93

نيمه  فشرده استاد طارميان جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I679 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

9 شهریور 93

4 آذر 93

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I680 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

23 شهریور 93

27 آبان 93

نيمه  فشرده استاد کاشاني جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I681 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

26 شهریور 93

24 آبان 93

نيمه  فشرده استاد رفيعي جام جم 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I682 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

3 آبان 93

24 آبان 93

فوق فشرده استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I683 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

23 مهر 93

26 آذر 93

نيمه  فشرده استاد طارميان میرداماد 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I684 IELTS دوشنبه  16-21

28 مهر 93

6 بهمن 93

عادي

استاد رفيعي جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

2  صندلي خالی

I685 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

1 آذر 93

18 آذر 93

فوق فشرده استاد کارگر جام جم 477000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I686 IELTS زوج عصر 17-21

15 شهریور 93

26 مهر 93

فشرده در حال بررسی میرداماد 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I687 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

1 مهر 93

9 آذر 93

نيمه  فشرده استاد ذاکر جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I688 IELTS پنجشنبه  15-20

10 مهر 93

11 دی 93

عادي

استاد رفيعي

جام جم 547000

15 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I689 IELTS زوج صبح 9-13

23 مهر 93

5 آذر 93

فشرده استاد محمد حسيني جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I690 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

27 مهر 93

7 دی 93

نيمه  فشرده استاد طارميان جام جم 547000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
 
IELTS Work shops
IR127 IELTS Reading Work Shop جمعه 9-13 3 مرداد 93 14 شهریور  93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR128 IELTS Reading Work Shop جمعه 9-13 28 شهریور  93 2 آبان 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR130 IELTS Reading Work Shop  سه شنبه 17-21 18 شهریور  93 22 مهر 93 عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177000 17 نفر -

4  صندلي خالی

IS128 IELTS  Speaking Work Shop پنجشنبه  14-18 2 مرداد 93 6 شهریور 93 عادي دکتر نوری جام جم 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS129 IELTS  Speaking Work Shop پنجشنبه  17-20 23 مرداد 93 10 مهر 93 عادي استاد مهاجري جام جم 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS130 IELTS  Speaking Work Shop پنجشنبه  17-20 24 مهر 93 13 آذر 93 عادي استاد مهاجري جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IS131 IELTS  Speaking Work Shop شنبه و چهارشنبه 18:30-21 25 مرداد 93 26 شهریور 93 نیمه فشرده استاد مهاجري جام جم 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS132 IELTS  Speaking Work Shop شنبه و چهارشنبه 18:30-21 2 مهر 93 3 آبان 93 نیمه فشرده استاد مهاجري جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IS133 IELTS  Speaking Work Shop  سه شنبه 9:30-12:30 11 شهریور 93 29 مهر 93 عادي استاد مهاجري میرداماد 177000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IW131 IELTS Writing Work Shop دو شنبه  17-21 23  تير 93 27 مرداد 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - پایان دوره
IW132 IELTS Writing Work Shop پنجشنبه  9-14 2 مرداد 93 30 مرداد 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW133 IELTS Writing Work Shop دوشنبه  17-21 10 شهریور  93 14 مهر 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW134 IELTS Writing Work Shop پنجشنبه  9-14 13 شهریور  93 10 مهر 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW135 IELTS Writing Work Shop پنجشنبه  9-14 24 مهر 93 22 آبان 93 عادي استاد محمد حسيني جام جم 177000 17 نفر -

4  صندلي خالی

IV218 IELTS Vocabulary In Context يکشنبه و سه شنبه 15-18 31  تير 93 28 مرداد 93 نیمه فشرده استاد رفيعي جام جم 177000 17 نفر - پایان دوره
IV219 IELTS Vocabulary In Context يکشنبه و سه شنبه 15-18 4 شهریور  93 30 شهریور  93 نیمه فشرده استاد رفيعي جام جم 177000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان شامل آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه) به همراه 6 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 10 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

3- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
    ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

نشاني واحد جام جم: تهران، خيابان وليعصر (عج)، جام جم، پایینتر از مسجد بلال، خیابان گلستان، پلاک 81 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني واحد شمال (ونك): تهران، خيابان وليعصر (عج) نرسيده به ميدان ونك، جنب پل همت، بن بست سيد الشهدا (ع)، پلاك 4 - تلفن: 88640490 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است