جمعه ٠٥ شهريور ١٣٩٥ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 95/06/04 ساعت: 14:00

 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

247,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
247,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

460,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

377,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

377,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

720,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 724,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 724,000

فوق فشرده: 7+60

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 624,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA279 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

8 تیر 95

24 مرداد 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - پایان دوره
FA280 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

8 تیر 95

24 مرداد 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - پایان دوره
FA281 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

25 تیر 95

26 شهریور 95

عادي

استاد دست افشار جردن 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA282 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

27 تیر 95

9 شهریور 95

   نيمه فشرده استاد قیداری میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FA283 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

27 تیر 95

9 شهریور 95

   نيمه فشرده استاد قیداری میرداماد 247,000 12 نفر

تماس با پشتیبان

در حال برگزاري...
FA284 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

11 مرداد 95

27 شهریور 95

فشرده 

استاد رضایی جردن 247,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FA285 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

11 مرداد 95

27 شهریور 95

فشرده 

استاد رضایی  جردن 247,000 8 نفر - در حال برگزاري...
FA286 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

5 مرداد 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA287 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

19 مرداد 95

18 مهر 95

   نيمه فشرده استاد زینعلی میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA288 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

19 مرداد 95

18 مهر 95

   نيمه فشرده استاد زینعلی  میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA289 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

12 شهریور 95

30 مهر 95

عادي

استاد پور امیری

میرداماد 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA290 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

1 شهریور 95

17 مهر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA291 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

1 شهریور 95

17 مهر 95

فشرده 

استاد مسعود موسوی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FA292 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

8 شهریور 95

26 مهر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA293 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

8 شهریور 95

26 مهر 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA294 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

16 شهریور 95

9 آبان 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA295 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

16 شهریور 95

9 آبان 95

   نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA296 Fundamental
(1)
شنبه و دوشنبه 9-12

27 شهریور 95

10 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد محمدی

میرداماد

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA297 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

4 مهر 95

23 آبان 95

   نيمه فشرده استاد سادات حسینی

جردن

247,000 10 نفر

تماس با پشتیبان

1   صندلي خالي
FA298 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

7 مهر 95

24 آبان 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن

247,000 14 نفر - 1   صندلي خالي
FA299 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

7 مهر 95

24 آبان 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA300 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
FA301 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB420 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

12  تیر   95

30 مرداد 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - پایان دوره
FB421 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

12  تیر   95

30 مرداد 95

فشرده 

استاد  متقی 

میرداماد

247,000 12 نفر - پایان دوره
FB424 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

22  تیر   95

7 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB425 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

22  تیر   95

7 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد فهیمی جردن 247,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB426 Fundamental
(2)
شنبه و دوشنبه 9-12

26  تیر   95

13 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد محمدی

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB427 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

27  تیر   95

9   شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر

تماس با پشتیبان

در حال برگزاري...
FB428 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

27  تیر   95

9   شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن 247,000 14 نفر

-

در حال برگزاري...
FB429 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

13 مرداد 95

29   شهریور 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB430 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

13 مرداد 95

29   شهریور 95

فشرده 

استاد شجعانی

جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB431 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 مرداد 95

21   شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - در حال برگزاري...
FB432 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB433 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد سیفی

جردن 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB434 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 مرداد 95

13مهر 95

نيمه فشرده  

استاد عباس نژاد

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB435 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 مرداد 95

13مهر 95

نيمه فشرده  

استاد عباس نژاد

میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB436 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

5 شهریور 95

23مهر 95

عادي

استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB437 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد قیداری میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB438 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

27 مرداد 95

12مهر 95

فشرده 

استاد قیداری میرداماد 247,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB439 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

2 شهریور 95

25مهر 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB440 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

2 شهریور 95

25مهر 95

   نيمه فشرده استاد حیدری مقدم میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB441 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

استاد خلیلی

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB442 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

استاد خلیلی

میرداماد 247,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB443 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB444 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد سیفی

جردن

247,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB445 Fundamental
(2)
زوج عصر  14-16

1 شهریور 95

17مهر 95

فشرده 

استاد قیداری میرداماد 196,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB446 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB447 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

21 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد  متقی 

میرداماد 247,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB448 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

4مهر 95

23 آبان 95

   نيمه فشرده استاد سادات حسینی جردن 247,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB449 Fundamental
(2)
جمعه 9-14

16مهر 95

5 آذر 95

عادي

استاد دست افشار جردن 247,000 12 نفر - ظرفيت+ تکميل شد 
FB450 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

5 مهر 95

22 آبان 95

فشرده 

استاد رضایی

جردن

247,000 8 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB451 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

5 مهر 95

22 آبان 95

فشرده 

استاد رضایی

جردن

247,000 8 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB452 Fundamental
(2)
زوج عصر  19-21

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - 1   صندلي خالي
FB453 Fundamental
(2)
زوج عصر  17-19

24 مهر 95

13 آذر 95

فشرده 

استاد قیداری

میرداماد

247,000 12 نفر - 5   صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F202 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

1  تیر   95

24 مرداد 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - پایان دوره
F203 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

21  تیر   95

6 شهریور 95

فشرده 

استاد مهرداد مهاجری جردن 460,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F204 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

22  تیر   95

14 شهریور 95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F205 Fundamental
(1+2)
 
فرد صبح 9-13

17 مرداد 95

1مهر 95

فشرده 

استاد عراقی نژاد

جردن 460,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F206 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

2 شهریور 95

2 آبان 95

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 460,000 10  نفر - در حال برگزاري...
F207 Fundamental
(1+2)
 
زوج صبح 9-13

17 شهریور 95

5 آبان 95

فشرده 

در حال بررسی

جردن 460,000 12  نفر - ظرفيت تکميل شد 
F208 Fundamental
(1+2)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

23 شهریور 95

23 آبان 95

نيمه فشرده  

استاد حیدری مقدم

جردن 460,000 14  نفر - ظرفيت تکميل شد 
 

PRE (1) IELTS

PA633 PRE1 جمعه 9-13

7 خرداد 95

5 شهریور 95

عادي

استاد پور محمد

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA644 PRE1 پنجشنبه  9-13

30 اردیبهشت 95

28 مرداد 95

عادي

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

14 نفر

- پایان دوره
PA646 PRE1 پنجشنبه  9-13

20 خرداد 95

18 شهریور 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA649 PRE1 زوج عصر 17-19

9 تیر 95

8 شهریور 95

فشرده استاد طهماسبی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA653 PRE1 پنجشنبه  9-14

10 تیر 95

18 شهریور 95

عادي

استاد معینی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA654 PRE1 جمعه 9-14

25 تیر 95

26 شهریور 95

عادي

استاد شهبازی

میرداماد 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA655 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 تیر 95

14 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد مرتضایی

جردن

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA656 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

20 تیر 95

14 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد مرتضایی

جردن

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA657 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

8 تیر 95

2 شهریور 95

   نيمه فشرده  دکتر استکی

جردن

377,000

12 نفر

- پایان دوره
PA658 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

27 تیر 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد علي اکبرزاده

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA659 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

27 تیر 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد علي اکبرزاده

میرداماد

377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA660 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-12

28 تیر 95

29 شهریور 95

   نيمه فشرده 

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA661 PRE1 جمعه 9-13

15 مرداد 95

7 آبان 95

عادي

دکتر استکی جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA662 PRE1 جمعه 9-13

8 مرداد 95

30 مهر 95

عادي

استاد معینی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA663 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

29 تیر 95

9 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد قمی جردن 377,000

15 نفر

- در حال برگزاري...
PA664 PRE1 زوج عصر 19-21

2 مرداد 95

31 شهریور 95

فشرده

استاد معینی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA665 PRE1 زوج عصر 17-19

2 مرداد 95

31 شهریور 95

فشرده

استاد معینی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA666 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

13 مرداد 95

7 مهر 95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی

جردن

377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA667 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

27 تیر 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده   استاد خاکساران جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA668 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

27 تیر 95

21 شهریور 95

   نيمه فشرده   استاد خاکساران جردن 377,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PA669 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 مرداد 95

4 مهر 95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA670 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

5 مرداد 95

4 مهر 95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA671 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

20 مرداد 95

14 مهر 95

   نيمه فشرده   استاد مرتضایی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA672 PRE1 جمعه 9-14

12 شهریور 95

14 آبان 95

عادي

استاد مرتضایی میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA673 PRE1 شنبه و دوشنبه 18-21

1 شهریور 95

1 آبان 95

   نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA674 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

10 شهریور 95

8 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- 4   صندلي خالي
PA675 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

10 شهریور 95

8 آبان 95

   نيمه فشرده

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA676 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

31 مرداد 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA677 PRE1 پنجشنبه  9-14

11 شهریور 95

13 آبان 95

عادي

استاد محمدی

میرداماد

377,000

14 نفر

- 3   صندلي خالي
PA678 PRE1 جمعه 9-13

26 شهریور 95

19 آذر 95

عادي

استاد محمدی

جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA679 PRE1 زوج عصر 15-17

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد  معيني

میرداماد

377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PA680 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 مرداد 95

27 مهر 95

   نيمه فشرده

استاد  ملکی 

میرداماد

377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA681 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 مرداد 95

27 مهر 95

   نيمه فشرده

استاد  ملکی

میرداماد

377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA682 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

16 شهریور 95

18 آبان 95

   نيمه فشرده استاد شجعانی جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA683 PRE1 پنجشنبه  9-14

1 مهر 95

4 آذر 95

عادي

استاد عطاردی

میرداماد

377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA684 PRE1 زوج عصر 14-16

1 شهریور 95

1 آبان 95

فشرده استاد طهماسبی جردن 302,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA685 PRE1 جمعه 9-14

2 مهر 95

5 آذر 95

عادي

در حال بررسی

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA686 PRE1 زوج عصر 19-21

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده استاد طهماسبی جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA687 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

28 شهریور 95

2 آذر 95

   نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- 2   صندلي خالي
PA688 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

28 شهریور 95

2 آذر 95

   نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA689 PRE1 جمعه 9-14

19 شهریور 95

21 آبان 95

عادي

در حال بررسی

جردن 377,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA690 PRE1 زوج عصر 17-19

24 شهریور 95

22 آبان 95

فشرده استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA691 PRE1 زوج عصر 19-21

24 شهریور 95

22 آبان 95

فشرده استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA692 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

27 شهریور 95

26 آبان 95

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA693 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

27 شهریور 95

26 آبان 95

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA694 PRE1 شنبه و چهارشنبه 15-18

3 مهر 95

3 آذر 95

   نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 377,000

12 نفر

- 4   صندلي خالي
PA695 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

25 مهر 95

23 آذر 95

   نيمه فشرده استاد شجعانی جردن 377,000

9 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA696 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 مهر 95

7 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد  معيني

میرداماد 377,000

8 نفر

- 1   صندلي خالي
PA697 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 مهر 95

7 آذر 95

   نيمه فشرده

استاد  معيني

میرداماد 377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA698 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-12

27 شهریور 95

22 آبان 95

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
 

PRE (2) IELTS

PB677 PRE2 جمعه 9-13

7 خرداد 95

5 شهریور 95

عادي استاد مهرداد مهاجری جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB692 PRE2 زوج عصر 19-21

9 تیر 95

8 شهریور 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB693 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

29 خرداد 95

30 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- پایان دوره
PB694 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

29 خرداد 95

30 مرداد 95

   نيمه فشرده 

استاد مهرجو

جردن 377,000

15 نفر

- پایان دوره
PB695 PRE2 پنجشنبه  9-14

3 تیر 95

11 شهریور 95

عادي استاد عطاردی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB696 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

8 تیر 95

2 شهریور 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- پایان دوره
PB697 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 تیر 95

7 شهریور 95

   نيمه فشرده  

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB698 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

19 تیر 95

17 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی   جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB699 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

19 تیر 95

17 شهریور 95

   نيمه فشرده  استاد عطاردی   جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB700 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

22 تیر 95

16 شهریور 95

   نيمه فشرده   استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB701 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

22 تیر 95

16 شهریور 95

   نيمه فشرده   استاد مسعود موسوی جردن 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB702 PRE2 زوج عصر 17-19

19 تیر 95

15 شهریور 95

فشرده

استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB703 PRE2 زوج عصر 19-21

19 تیر 95

15 شهریور 95

فشرده

استاد قمی   میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB704 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

26 تیر 95

24 شهریور 95

   نيمه فشرده 

استاد مرتضایی

جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB705 PRE2 جمعه 9-13

8 مرداد 95

30 مهر 95

عادي

استاد شجعانی

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB706 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

13 مرداد 95

7 مهر  95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB707 PRE2 زوج عصر 17-19

18 مرداد 95

14 مهر 95

فشرده

استاد محمدی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB708 PRE2 زوج عصر 19-21

18 مرداد 95

14 مهر 95

فشرده

استاد محمدی

میرداماد 377,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB709 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

24 مرداد 95

25 مهر 95

   نيمه فشرده 

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB710 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

24 مرداد 95

25 مهر 95

   نيمه فشرده 

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB711 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

17 مرداد 95

13 مهر 95

   نيمه فشرده 

استاد شجعانی

جردن 377,000

9 نفر

- در حال برگزاري...
PB712 PRE2 شنبه و دوشنبه 15-18

1 شهریور 95

1 آبان 95

   نيمه فشرده 

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB715 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18:30-21

31 مرداد 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده  استاد مقدسی جردن 377,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB716 PRE2 زوج عصر 19-21

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB717 PRE2 زوج عصر 17-19

25 مرداد 95

24 مهر 95

فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد 377,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB718 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

14 شهریور 95

16 آبان 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB719 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

14 شهریور 95

16 آبان 95

   نيمه فشرده   دکتر استکی جردن 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB720 PRE2 پنجشنبه  9-14

18 شهریور 95

20 آبان 95

عادي

استاد سبزه پرور

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB721 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

23 شهریور 95

25 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB722 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

23 شهریور 95

25 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

جردن 377,000

14 نفر

- 7   صندلي خالي
PB723 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

23 شهریور 95

11 آبان 95

   نيمه فشرده  

استاد قمی

جردن 377,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB724 PRE2 زوج عصر 17-19

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده

استاد طهماسبی

جردن 377,000

14 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB725 PRE2 جمعه 9-14

9 مهر 95

12 آذر95

عادي

استاد پور محمد

جردن 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB726 PRE2 پنجشنبه  9-14

18 شهریور 95

20 آبان 95

عادي

استاد رضانیا

میرداماد

377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB727 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

4 مهر 95

7 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB728 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

4 مهر 95

7 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد علي اکبرزاده  

میرداماد 377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB729 PRE2 پنجشنبه  9-13

8 مهر 95

2 دی 95

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 377,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB730 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

6 مهر 95

9 آذر95

   نيمه فشرده   استاد خاکساران جردن 377,000

10 نفر

- 3   صندلي خالي
PB731 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

6 مهر 95

9 آذر95

   نيمه فشرده   استاد خاکساران جردن 377,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB732 PRE2 زوج عصر 19-21

12 مهر 95

15 آذر95

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد

377,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB733 PRE2 زوج عصر 17-19

12 مهر 95

15 آذر95

فشرده

استاد  معيني 

میرداماد

377,000

14 نفر

- 3   صندلي خالي
PB734 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-12

10 مهر 95

6 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد سیدی نسب

میرداماد

377,000

12 نفر

-  در حال تکميل ظرفيت
PB735 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

13 مهر 95

16 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد

377,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB736 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

13 مهر 95

16 آذر95

   نيمه فشرده  

استاد رضانیا

میرداماد

377,000

8 نفر

- 2   صندلي خالي
 

PRE (1+2) IELTS

P251 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

8 خرداد 95

23 مرداد 95

 نيمه فشرده

استاد خلیل نژاد

میرداماد

720,000 12 نفر - پایان دوره
P252 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

23 خرداد 95

26 مرداد 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - پایان دوره
P253 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

5 تیر 95

15 شهریور 95

 نيمه فشرده استاد مسعود موسوی جردن 720,000 15 نفر - در حال برگزاري...
P254 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

12 تیر 95

10 شهریور 95

فشرده

استاد قمی

میرداماد

720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P255 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

2 مرداد 95

31 شهریور 95

فشرده

استاد  معيني 

جردن 720,000 12 نفر - در حال برگزاري...
P256 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

3 مرداد 95

11 مهر 95

 نيمه فشرده

استاد سبزه پرور

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P257 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

11 مرداد 95

19 مهر 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد

720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P258 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-13

23 مرداد 95

19 آبان 95

 نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P259 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

19 مرداد 95

2 آبان 95

 نيمه فشرده استاد فهیمی جردن 720,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P260 PRE(1+2) شنبه و چهارشنبه 9-14

10 شهریور 95

19 آبان 95

 نيمه فشرده دکتر استکی میرداماد 720,000 12 نفر -

 صندلي خالي

P261 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

9 شهریور 95

23 آبان 95

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 720,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P262 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

20 شهریور 95

19 آبان 95

فشرده

استاد قمی

میرداماد 720,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
P263 PRE(1+2) زوج صبح  9-13

12 مهر 95

15 آذر 95

فشرده

استاد  معيني 

جردن

720,000 12 نفر -

 صندلي خالي

P264 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

4 مهر 95

16 آذر 95

 نيمه فشرده در حال بررسی

جردن

720,000 12 نفر -

 صندلي خالي

 
IELTS
I798 IELTS جمعه 9-14

17 اردیبهشت 95

22 مرداد 95

عادي

استاد رفيعي    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I808 IELTS پنجشنبه  15-20

23 اردیبهشت 95

28 مرداد 95

عادي

استاد رفيعي

جردن

724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I817 IELTS شنبه و چهارشنبه  17:30-21

2 تیر 95

13 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد رفيعي

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I818 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

20 تیر 95

11 مهر 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I819 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

26 تیر 95

27 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I820 IELTS زوج صبح 9-13

28 تیر 95

8 شهریور 95

فشرده

دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I821 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

10 مرداد 95

11 مهر 95

نیمه فشرده 

استاد  ذاکر

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I823 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

27 تیر 95

23 شهریور 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I824 IELTS زوج عصر 17-21

11 مرداد 95

20 شهریور 95

فشرده

استاد کاشانی جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I825 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

16 مرداد 95

3 شهریور 95

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 624,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I826 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

10 مرداد 95

11 مهر 95

نیمه فشرده  دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I827 IELTS زوج صبح 9-13

30 مرداد 95

10 مهر 95

فشرده

استاد  ذاکر   

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I828 IELTS پنجشنبه  9-14

21 مرداد 95

20 آبان 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
I829 IELTS جمعه 9-14

12 شهریور 94

12 آذر 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل  شد
I830 IELTS پنجشنبه  15-20

11 شهریور 94

11 آذر 95

عادي

استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

 صندلي خالي

I831 IELTS شنبه و چهارشنبه  17:30-21

20 شهریور 94

29 آبان 95

نیمه فشرده  استاد رفيعي جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد 
I832 IELTS زوج صبح 9-13

15 شهریور 94

28 مهر 95

فشرده

دکتر اکباتانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

 صندلي خالي

I833 IELTS زوج عصر 17-21

27 شهریور 94

8 آبان 95

فشرده

استاد کاشانی    جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

4   صندلي خالي

I834 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-13

10 مهر 95

2 آبان 95

فوق فشرده  استاد کارگر جردن 624,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I835 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

11 مهر 95

16 آذر 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

جردن 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
I836 IELTS شنبه و چهارشنبه  17-21

7 مهر 95

13 آذر 95

نیمه فشرده 

استاد طارمیان

میرداماد 724,000

17 نفر

2 آزمون رايگان   در حال تکميل ظرفيت
 
(آیلتس پریمیوم چیست؟!)  IELTS PREMIUM
IP235 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

21 دی 94

12 بهمن 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP236 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

19  بهمن 94

10 اسفند 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP238 IELTS PREMIUM توضیح شنبه و چهارشنبه  10-13

26 تیر 95

10 شهریور 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  در حال برگزاري...
IP239 IELTS PREMIUM توضیح شنبه و چهارشنبه  10-13

20 شهریور 95

8 آبان 95

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

2   صندلي خالي

 
IELTS Workshops
IR158 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

22 تیر 95

26 مرداد 95

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر - پایان دوره
IR159 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

21 تیر 95

8 شهریور 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IR160 IELTS Reading Workshop  سه شنبه  17-21

9 شهریور 95

27 مهر 95

عادي

استاد محمد حسيني میرداماد 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IR161 IELTS Reading Workshop دو شنبه 15-18

12 مهر 95

1 آذر 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IS168 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

23 تیر 95

27 مرداد 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - پایان دوره
IS169 IELTS  Speaking Workshop جمعه 10-14

29 مرداد 95

2 مهر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IS170 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

10 شهریور 95

14 مهر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IS171 IELTS  Speaking Workshop جمعه 10-14

16 مهر 95

21 آبان 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IS172 IELTS  Speaking Workshop چهارشنبه  13-17

28 مهر 95

3 آذر 95

عادي

استاد علي اکبرزاده جردن  277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IW169 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

17 خرداد 95

28 تیر 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - پایان دوره
IW170 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

1 مرداد 95

5 شهریور 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW171 IELTS Writing Workshop دوشنبه  18-21

21 تیر 95

8 شهریور 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IW172 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

11 مرداد 95

15 شهریور 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - در حال برگزاري...
IW173 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

19 شهریور 95

23 مهر 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IW174 IELTS Writing Workshop دوشنبه  9-13

11 مرداد 95

15 شهریور 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 14 نفر - در حال برگزاري...
IW175 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

5 مهر 95

10 آبان 95

عادي

استاد محمد حسيني جردن 277,000 17 نفر - ظرفيت تکميل  شد
IW176 IELTS Writing Workshop دوشنبه  18-21

12 مهر 95

1 آذر 95

عادي

استاد کارگر  جردن 277,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
IL232 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

6 تیر 95

27 تیر 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 25 نفر - پایان دوره
IL233 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

17 مرداد 95

7 شهریور 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 25 نفر - در حال برگزاري...
IL234 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

28 شهریور 95

18 مهر 95

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر -  در حال تکميل ظرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS

ITE216

IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

21 خرداد 95

25 تیر 95

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - پایان دوره

ITE217

IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

22 مرداد 95

26 شهریور 95

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - در حال برگزاري...

 

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل دو آزمون کتبی شبيه سازي شده IELTS (این آزمونها شامل بخش Speaking نمیباشند) در پايان دوره کلاسي (معادل 320 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 8 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

توجه فرمایید که پرداخت آنلاین بدون هماهنگی با کارشناسان به منزله ثبت نام قطعی نبوده و تنها پس از تماس از جانب کارشناسان ما و اعلام تائیدیه بصورت تلفنی، رزرو کلاس مورد نظر ثبت میگردد. تماس تلفنی از جانب کارشناسان، حداکثر 24 ساعت پس از پرداخت آنلاین شما حاصل میگردد، لذا خواهشمندیم در صورت مشاهده تماس از دست رفته، متعاقبا با کارشناسان واحد ثبت نام تماس حاصل فرمایید تا تائیدیه قطعی ثبت گردد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

 

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦