شنبه ١٨ مهر ١٣٩٤ ielts-house.com را صفحه خانگي خود كنيد

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | فروم | تصحیح Writing | دانلود | فیلم | فروشگاه | پشتیبانی | عضويت اخبار
صفحه اصلي > دوره هاي آموزشي IELTS > جدول زمانبندي دوره ها 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آیلتس IELTS آفرینش
 

آخرين بروز رساني در تاريخ: 94/07/16ساعت: 14:00 

 

 

پلن کلي دوره هاي آموزشي آيلتس IELTS آفرينش

عنوان دوره

حداقل سطح مورد نياز

مجموع ساعات

طول دوره

اهداف دوره

شهريه دوره (تومان)

Fundamental IELTS (1)

Pre Intermediate

40

يک و نيم ماه

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

170,000

Fundamental IELTS (2)

Intermediate

40

يک و نيم ماه

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط
170,000

Fundamental IELTS (1+2)

Pre Intermediate

80

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Fundamental 1+2

317,000

فوق فشرده: 1 ماه

Pre IELTS (1)

Upper Intermediate

50

يک و نيم ماه

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS

327,000

Pre IELTS (2)

Pre Advanced

50

دو ماه

جمع بندي دانش زبان انگليسي

رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه

327,000

Pre IELTS (1+2)

Upper Intermediate

100

فشرده: 1/5 ماه

مجموع اهداف دوره هاي Pre 1+2

624,000

فوق فشرده: 1 ماه

IELTS

Advanced

عادي: 7+70

عادي: سه ماه

تسلط بر محتوي آزمون

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون
عادي: 647,000

فشرده: 7+70

فشرده: 1/5 ماه

فشرده: 647,000

فوق فشرده: 7+50

فوق فشرده: 12 روز فوق فشرده: 577,000 

پریمیوم: 10+40

پریمیوم: 1/5 ماه

پریمیوم: 1,430,000

 

 

جدول دوره هاي گروهي خانه آيلتس آفرينش

كد دوره

سطح

روزهاي برگزاري

ساعات برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع دوره

مدرس

محل برگزاري

شهريه

ظرفيت

تعداد آزمون رايگان

وضعيت دوره

پرداخت اينترنتي

Fundamental (1) IELTS
FA227 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 9-12

13 مرداد  94

31 شهریور 94

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن  170,000 10 نفر - پایان دوره
FA228 Fundamental
(1)
پنجشنبه 9-14

5 شهریور 94

30 مهر 94

عادي

استاد مقدسی میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA229 Fundamental
(1)
فرد عصر  19-21

8 شهریور 94

23 مهر 94

فشرده

استاد شوندی جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FA230 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

2 شهریور 94

15 مهر 94

  فشرده استاد عطاردی جردن 170,000 14 نفر - پایان دوره
FA231 Fundamental
(1)
شنبه و دوشنبه 9-12

30 شهریور 94

18 آبان 94

   نيمه فشرده استاد سیفی میرداماد 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA232 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

29 شهریور 94

12 آبان 94

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA233 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

29 شهریور 94

12 آبان 94

   نيمه فشرده استاد سیفی جردن 170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FA234 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

20 مهر 94

7 آذر 94

فشرده

استاد خیری

جردن 170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA235 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

20 مهر 94

7 آذر 94

فشرده

استاد خیری

جردن 170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA236 Fundamental
(1)
شنبه و چهارشنبه 15-18

25 مهر 94

18 آذر 94

   نيمه فشرده استاد عطاردی جردن 170,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA237 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

آبان 94

15 دی 94

   نيمه فشرده استاد زندیه میرداماد 170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA238 Fundamental
(1)
جمعه 9-14

24 مهر 94

20 آذر 94

عادي

استاد سیفی جردن 170,000 15 نفر - 1  صندلي خالي
FA239 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

12  آبان 94

29 آذر 94

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد 170,000 12 نفر - 6  صندلي خالي
FA240 Fundamental
(1)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

12  آبان 94

29 آذر 94

   نيمه فشرده

در حال بررسی

میرداماد 170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA241 Fundamental
(1)
جمعه 9-13

22  آبان 94

25 دی 94

عادي

در حال بررسی

میرداماد 170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FA242 Fundamental
(1)
زوج عصر 17-19

2 آذر 94

21 دی 94

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 170,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
FA243 Fundamental
(1)
زوج عصر 19-21

2 آذر 94

21 دی 94

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 170,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
 

Fundamental (2) IELTS

FB328 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 17-19

18 مرداد  94

26 مهر 94

نيمه فشرده  

استاد زندیه میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB329 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

18 مرداد  94

26 مهر 94

نيمه فشرده  

استاد زندیه میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB330 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-13

22 مرداد  94

30 مهر 94

عادي

استاد مسعود موسوی میرداماد  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB332 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

28 مرداد  94

11 مهر 94

فشرده  

استاد خیری جردن  170,000 14 نفر - پایان دوره
FB333 Fundamental
(2)
فرد عصر 17-19

8 شهریور 94

23 مهر 94

فشرده  

استاد شوندی جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB335 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

6 شهریور 94

22 آبان 94

عادي

استاد مسعود موسوی جردن  170,000 15 نفر - در حال برگزاري...
FB336 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه 15-18

31 مرداد  94

15 مهر 94

نيمه فشرده  

استاد عطاردی جردن   170,000 10 نفر - پایان دوره
FB337 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

11 شهریور 94

25 مهر 94

فشرده  

استاد مارال خاطری جردن   170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB338 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

11 شهریور 94

25 مهر 94

فشرده  

استاد مارال خاطری جردن   170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB339 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

6 مهر 94

23 آبان 94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB340 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

6 مهر 94

23 آبان 94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری میرداماد  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB341 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 9-12

12 مهر 94

26 آبان 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی جردن  170,000 14 نفر - در حال برگزاري...
FB342 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

12 مهر 94

26 آبان 94

نيمه فشرده  

استاد مقدسی میرداماد  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB343 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

12 مهر 94

26 آبان 94

نيمه فشرده  

استاد مقدسی میرداماد  170,000 12 نفر - در حال برگزاري...
FB344 Fundamental
(2)
شنبه و چهارشنبه  18-21

25 مهر 94

 18 آذر 94

نيمه فشرده  

استاد عطاردی

جردن

170,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB345 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

17 مهر 94

 27 آذر 94

عادي

استاد دست افشار

جردن

170,000 12 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB346 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

4  آبان 94

 23 آذر 94

فشرده  

استاد مارال خاطری

جردن

170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB347 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

4  آبان 94

 23 آذر 94

فشرده  

استاد مارال خاطری

جردن

170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB348 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 19-21

5  آبان 94

15 دی 94

نيمه فشرده  

استاد زندیه

میرداماد

170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB349 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

26 مهر 94

 10 آذر 94

نيمه فشرده  

در حال بررسی

جردن

170,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB350 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

26 مهر 94

 10 آذر 94

نيمه فشرده  

در حال بررسی

جردن

170,000 10 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB351 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 15-18

5  آبان 94

 22 آذر 94

نيمه فشرده  

استاد شوندی

جردن

170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB352 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه 18-21

5  آبان 94

 22 آذر 94

نيمه فشرده  

استاد شوندی

جردن

170,000 15 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB353 Fundamental
(2)
پنجشنبه  9-14

21  آبان 94

17 دی 94

عادي

استاد مسعود موسوی

میرداماد

170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB354 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه  15-18

24  آبان 94

13 دی 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی

جردن

170,000 14 نفر -  1 صندلي خالي
FB355 Fundamental
(2)
يکشنبه و سه شنبه  18-21

24  آبان 94

13 دی 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی

جردن

170,000 14 نفر - ظرفيت تکميل شد 
FB356 Fundamental
(2)
زوج عصر 17-19

13  آبان 94

2 دی 94

فشرده  

در حال بررسی

میرداماد

170,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB357 Fundamental
(2)
زوج عصر 19-21

13  آبان 94

2 دی 94

فشرده  

در حال بررسی

میرداماد

170,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت
FB358 Fundamental
(2)
شنبه و دوشنبه 9-12

30  آبان 94

19 دی 94

نيمه فشرده  

استاد سیفی

میرداماد

170,000 14 نفر -  6 صندلي خالي
FB359 Fundamental
(2)
جمعه 9-13

22  آبان 94

25 دی 94

عادي

در حال بررسی

میرداماد

170,000 15 نفر -  7 صندلي خالي
 

Fundamental (1+2) IELTS

F182 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

18 مرداد 94

5 مهر 94

فشرده  

استاد عراقی نژاد جردن 317,000 14  نفر - پایان دوره
F183 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

28 مرداد 94

1 مهر 94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری جردن 317,000 12  نفر - پایان دوره
F184 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

12 شهریور 94

28 مهر 94

فشرده  

استاد مرتضایی

میرداماد 317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F185 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

15 مهر 94

23 آبان 94

فشرده  

استاد مهرداد مهاجری جردن  317,000 12  نفر - در حال برگزاري...
F186 Fundamental
(2+1)
 
فرد صبح 9-13

14 مهر 94

28 آبان 94

فشرده  

استاد عراقی نژاد جردن  317,000 14  نفر - در حال برگزاري...
F187 Fundamental
(2+1)
 
يکشنبه و سه شنبه 9-14

10 آبان 94

1 دی 94

نيمه فشرده  

استاد مرتضایی

میرداماد  317,000 12  نفر -  1 صندلي خالي
F188 Fundamental
(2+1)
 
زوج صبح 9-14

 2 آذر 94

12 دی 94

فشرده 

استاد مهرداد مهاجری جردن 317,000 12  نفر - در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1) IELTS

PA529 PRE1 پنجشنبه  9-13

1 مرداد 94

30 مهر 94

 عادي استاد مهرداد مهاجری 

میرداماد

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA530 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

1شهریور 94

26 مهر 94

 نيمه فشرده

استاد فرازنده 

میرداماد

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA531 PRE1 فرد عصر 17-19

13 مرداد 94

12 مهر 94

فشرده

استاد کارابیدیان 

میرداماد

327,000

14 نفر

- پایان دوره
PA533 PRE1 پنجشنبه 9-14

5 شهریور 94

14 آبان 94

عادي

استاد عطاردی 

میرداماد

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA536 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 9-13

3 شهریور 94

14 مهر 94

 نيمه فشرده

استاد قمي 

جردن

327,000

15 نفر

- پایان دوره
PA537 PRE1 زوج عصر 19-21

31 مرداد 94

25 مهر 94

فشرده

استاد خليل نژاد

میرداماد

327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA538 PRE1 شنبه و دوشنبه 15-18

2 شهریور 94

27 مهر 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده

میرداماد 

327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA539 PRE1 زوج عصر 17-19

17 مرداد 94

11 مهر 94

فشرده

دکتر یاسمی

میرداماد

327,000

12 نفر

- پایان دوره
PA541 PRE1 زوج عصر 19-21

14 شهریور 94

11 آبان 94

فشرده

استاد زندیه 

جردن

327,000

8 نفر

-

در حال برگزاري...

PA542 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 16-18:30

10 شهریور 94

17 آبان 94

 نيمه فشرده استاد مهاجري

جردن

327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA543 PRE1 زوج عصر 17-19

21 شهریور 94

18 آبان 94

فشرده

استاد صمیمی

جردن

327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA544 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-14

16 شهریور 94

18 مهر 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده

میرداماد 

327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA545 PRE1 جمعه 9-13

13 شهریور 94

20 آذر 94

 عادي استاد زنديه جردن 327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA546 PRE1 زوج عصر 17-19

6 مهر 94

4 آذر 94

فشرده

استاد معینی

میرداماد 

327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA547 PRE1 زوج عصر 19-21

6 مهر 94

4 آذر 94

فشرده

استاد معینی

میرداماد 

327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA548 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

5 مهر 94

1 آذر 94

 نيمه فشرده استاد علی اکبر زاده

میرداماد 

327,000

14 نفر

-

در حال برگزاري...

PA549 PRE1 پنجشنبه 9-13

9 مهر 94

10 دی 94

عادي

استاد سیدی نسب

میرداماد 

327,000

12 نفر

-

در حال برگزاري...

PA550 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-19

19 مهر 94

15 دی 94

 نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA551 PRE1 جمعه 9-13

20 شهریور 94

27  آذر 94

عادي

استاد جمالی پور جردن 327,000

15 نفر

-

در حال برگزاري...

PA552 PRE1 زوج عصر  17-19

22 مهر 94

25  آذر 94

فشرده

استاد مهرجو جردن 327,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA553 PRE1 زوج عصر  19-21

22 مهر 94

25  آذر 94

فشرده

استاد مهرجو جردن 327,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA554 PRE1 شنبه و دوشنبه 9-12

30 شهریور 94

30 آبان 94

 نيمه فشرده

استاد سیدی نسب

میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PA555 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

29 شهریور 94

24 آبان 94

 نيمه فشرده استاد مرتضایی جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA556 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

29 شهریور 94

24 آبان 94

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PA557 PRE1 شنبه و چهارشنبه 18-21

22 مهر 94

28  آذر 94

 نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 327,000

12 نفر

- 1  صندلي خالي
PA558 PRE1 جمعه 9-13

24 مهر 94

25 دی 94

عادي

در حال بررسی

جردن 327,000

15 نفر

- 3  صندلي خالي
PA559 PRE1 زوج عصر  19-21

25 مهر 94

28  آذر 94

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 327,000

12 نفر

- 4  صندلي خالي
PA560 PRE1 زوج عصر  17-19

25 مهر 94

28  آذر 94

فشرده

در حال بررسی

میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA561 PRE1 شنبه و دوشنبه 18-21

11 آبان 94

12 دی 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA562 PRE1 پنجشنبه 9-14

28 آبان 94

8 بهمن 94

عادي

استاد زندیه جردن  327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA563 PRE1 زوج عصر  17-19

20 آبان 94

21 دی 94

فشرده

استاد زندیه جردن  327,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PA564 PRE1 زوج عصر  19-21

30 آبان 94

30 دی 94

فشرده

استاد مهرداد مهاجری  جردن  327,000

14 نفر

- 5  صندلي خالي
PA565 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 15-18

8  آذر 94

6 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد جمالی پور جردن  327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA566 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 18-21

8  آذر 94

6 بهمن 94

 نيمه فشرده استاد جمالی پور جردن  327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PA567 PRE1 فرد صبح 9-13

10 آبان 94

8  آذر 94

فشرده

در حال بررسی میرداماد  327,000

12 نفر

- 1  صندلي خالي
PA568 PRE1 جمعه 9-13

22 آبان 94

16 بهمن 94

عادي

در حال بررسی میرداماد  327,000

15 نفر

- 6  صندلي خالي
PA569 PRE1 زوج عصر  17-19

6 آبان 94

7 دی 94

فشرده

در حال بررسی میرداماد  327,000

8 نفر

- 1  صندلي خالي
PA570 PRE1 زوج عصر  19-21

6 آبان 94

7 دی 94

فشرده

در حال بررسی میرداماد  327,000

8 نفر

- 2  صندلي خالي
PA571 PRE1 يکشنبه و سه شنبه 17-20

5 آبان 94

1 دی 94

 نيمه فشرده در حال بررسی جردن   327,000

10 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
 

PRE (2) IELTS

PB566 PRE2 زوج عصر 19-21

19 مرداد 94

13 مهر 94

فشرده

استاد محمدی

میرداماد

327,000

12 نفر

- پایان دوره
PB567 PRE2 زوج عصر 17-19

19 مرداد 94

13 مهر 94

فشرده

استاد محمدی

میرداماد

327,000

12 نفر

- پایان دوره
PB569 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

1شهریور 94

26 مهر 94

 نيمه فشرده

استاد فرازنده

میرداماد

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB570 PRE2 پنجشنبه 9-14

29 مرداد 94

7 آبان 94

عادي

استاد زنديه

جردن

327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB573 PRE2 جمعه 9-13

30 مرداد 94

6 آذر 94

عادي

استاد عطاردی

جردن

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB576 PRE2 زوج عصر 17-19

31 مرداد 94

25 مهر 94

فشرده

استاد خليل نژاد

میرداماد

327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB579 PRE2 شنبه و دوشنبه 18-21

2 شهریور 94

27 مهر 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده 

میرداماد

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB580 PRE2 پنجشنبه 9-14

12 شهریور 94

21 آبان 94

عادي

استاد  معيني 

جردن

327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB581 PRE2 زوج عصر 19-21

17 مرداد 94

11 مهر 94

فشرده

دکتر یاسمی 

میرداماد

327,000

12 نفر

- پایان دوره
PB582 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

11 شهریور 94

9 آبان 94

 نيمه فشرده

استاد مسعود موسوی 

جردن

327,000

10 نفر

- در حال برگزاري...
PB583 PRE2 زوج عصر 17-19

14 شهریور 94

11 آبان 94

فشرده

استاد زندیه 

جردن

327,000

8 نفر

- در حال برگزاري...
PB584 PRE2 جمعه 9-13

27 شهریور 94

4 دی 94

عادي

استاد مقدسی

جردن

327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB586 PRE2 شنبه و چهارشنبه 15-18

28 شهریور 94

27 آبان 94

 نيمه فشرده استاد مرتضایی

جردن

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB587 PRE2 شنبه و چهارشنبه 18-21

1 مهر 94

30 آبان 94

 نيمه فشرده استاد شهبازی

جردن

327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB588 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 17-19

17 شهریور 94

10 آذر 94

 نيمه فشرده استاد شهبازی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB589 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

17 شهریور 94

10 آذر 94

 نيمه فشرده استاد شهبازی میرداماد 327,000

12 نفر

- در حال برگزاري...
PB590 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 مهر 94

1 آذر 94

 نيمه فشرده استاد علی اکبر زاده میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB591 PRE2 زوج عصر 17-19

30 شهریور 94

27 آبان 94

 فشرده استاد قمی میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB592 PRE2 زوج عصر 19-21

30 شهریور 94

27 آبان 94

 فشرده استاد قمی میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB593 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 19-21

19 مهر 94

15 دی 94

  نيمه فشرده استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

12 نفر

- 2  صندلي خالي
PB594 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

19 مهر 94

15  آذر 94

  نيمه فشرده در حال بررسی   میرداماد 327,000

12 نفر

- 2  صندلي خالي
PB595 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

19 مهر 94

15  آذر 94

  نيمه فشرده در حال بررسی   میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB596 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

31 شهریور 94

26 آبان 94

  نيمه فشرده استاد جمالی پور  جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB597 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

31 شهریور 94

26 آبان 94

  نيمه فشرده استاد جمالی پور  جردن 327,000

14 نفر

- در حال برگزاري...
PB598 PRE2 زوج عصر 15-17

15 مهر 94

16  آذر 94

 فشرده استاد زندیه جردن 327,000

14 نفر

- 6  صندلي خالي
PB599 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 9-13

26 مهر 94

8  آذر 94

   نيمه فشرده استاد قمی جردن 327,000

15 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB600 PRE2 پنجشنبه 9-13

14 آبان 94

15 بهمن 94

عادي

استاد مهرداد مهاجری  میرداماد 327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB601 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

5 آبان 94

1 دی 94

   نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

12 نفر

- 5  صندلي خالي
PB602 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 آبان 94

1 دی 94

   نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB603 PRE2 زوج عصر 17-19

4 آبان 94

5 دی 94

  فشرده استاد خلیل نژاد  میرداماد 327,000

14 نفر

- 5  صندلي خالي
PB604 PRE2 زوج عصر 19-21

4 آبان 94

5 دی 94

  فشرده استاد خلیل نژاد  میرداماد 327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB605 PRE2 شنبه و دوشنبه 9-14

27 مهر 94

2 آذر 94

   نيمه فشرده استاد فرازنده  میرداماد 327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB606 PRE2 شنبه و دوشنبه 15-18

11 آبان 94

12 دی 94

   نيمه فشرده استاد علی اکبر زاده میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد 
PB607 PRE2 زوج عصر 19-21

20 آبان 94

21 دی 94

فشرده

استاد زندیه جردن 327,000

8 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB608 PRE2 پنجشنبه 9-14

5 آذر 94

15 بهمن 94

عادي

استاد عطاردی میرداماد 327,000

12 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB609 PRE2 زوج عصر 17-19

30 آبان 94

30 دی 94

فشرده

استاد مهرداد مهاجری  جردن 327,000

14 نفر

-

صندلي خالي

PB610 PRE2 جمعه 9-13

29 آبان 94

23 بهمن 94

عادي

در حال بررسی    میرداماد 327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
PB611 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 18-21

3 آذر 94

4 بهمن 94

   نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 327,000

14 نفر

- ظرفيت تکميل شد
PB612 PRE2 يکشنبه و سه شنبه 15-18

3 آذر 94

4 بهمن 94

   نيمه فشرده

استاد مرتضایی

جردن 327,000

14 نفر

- در حال تکميل طرفيت
 

PRE (1+2) IELTS

P219 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

30 تیر  94

7 مهر 94

 نيمه فشرده استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر - پایان دوره
P220 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

18 مرداد  94

26 مهر 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده میرداماد  624,000 14 نفر - در حال برگزاري...
P221 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

14 مرداد  94

8 مهر 94

فشرده

استاد زنديه جردن  624,000 14 نفر - پایان دوره
P222 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

7 شهریور 94

16 آبان 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P223 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

21 شهریور 94

18 آبان 94

فشرده

استاد قمی میرداماد 624,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P225 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-13

29 شهریور 94

22 آذر 94

 نيمه فشرده استاد علي اکبرزاده میرداماد 624,000 14 نفر -

در حال برگزاري...

P226 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

6 مهر 94

4 آذر 94

فشرده

استاد  معيني جردن 624,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

P227 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

28 مهر 94

6 دی 94

 نيمه فشرده استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر -

صندلي خالي

P228 PRE(1+2) زوج صبح 9-13

29 مهر 94

2 دی 94

فشرده

استاد زنديه جردن 624,000 14 نفر -

صندلي خالي

P229 PRE(1+2) شنبه و دوشنبه 9-14

20 مهر 94

5 دی 94

 نيمه فشرده در حال بررسی    جردن 624,000 15 نفر -

صندلي خالي

P230 PRE(1+2) يکشنبه و سه شنبه 9-14

12 آبان 94

22 دی 94

 نيمه فشرده استاد فرازنده     میرداماد 624,000 14 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
IELTS
I756 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

7 مرداد 94

11 مهر 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I757 IELTS پنجشنبه  9-14

8 مرداد 94

14 آبان 94

عادي استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I759 IELTS زوج عصر 17-21

7 شهریور 94

15 مهر 94

فشرده 

استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  پایان دوره
I760 IELTS شنبه و چهارشنبه 17-21

14 شهریور 94

16 آبان 94

نیمه فشرده استاد طارمیان میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I761 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

15 شهریور 94

12 آبان 94

نیمه فشرده استاد طارمیان جردن 647,000

15 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I762 IELTS پنجشنبه  15-20

12 شهریور 94

26 آذر 94

عادي استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I763 IELTS زوج صبح  9-13

18 شهریور 94

27 مهر 94

فشرده  استاد ذاکر میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I764 IELTS يکشنبه و سه شنبه 18-21

5 مهر 94

24 آذر 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I765 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

11 مهر 94

28 مهر 94

فوق فشرده استاد کارگر جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I766 IELTS پنجشنبه  9-14

9 مهر 94

17 دی 94

عادي

استاد حسنی میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I767 IELTS يکشنبه و سه شنبه 17-21

7 مهر 94

8 آذر 94

نیمه فشرده استاد ذاکر جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I768 IELTS شنبه و چهارشنبه 9-13

28 شهریور 94

30 آبان 94

نیمه فشرده استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

I769 IELTS شنبه تا چهارشنبه 9-12:30

5 آبان 94

24 آبان 94

فوق فشرده استاد کارگر جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I770 IELTS شنبه و چهارشنبه 17:30-21

18 مهر 94

5 دی 94

نیمه فشرده استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I771 IELTS زوج عصر 17-21

22 مهر 94

4 آذر 94

فشرده استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

I772 IELTS پنجشنبه  9-14

28 آبان 94

13 اسفند 94

عادي

استاد رفيعي جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  ظرفيت تکميل شد
I773 IELTS يکشنبه و سه شنبه 9-13

26 مهر 94

24 آذر 94

نیمه فشرده دکتر اکباتانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

I774 IELTS زوج صبح 9-13

9 آبان 94

23 آذر 94

فشرده استاد ذاکر میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I775 IELTS زوج عصر 17-21

14 آذر 94

26 دی 94

فشرده استاد کاشانی جردن 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I776 IELTS جمعه 9-13

29 آبان 94

28 اسفند

عادي در حال بررسی     میرداماد 647,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
I777 IELTS شنبه تا چهارشنبه  9-12:30

30 آبان 94

18 آذر 94

فوق فشرده استاد کارگر جردن 577,000

17 نفر

2 آزمون رايگان  در حال تکميل طرفيت
IP227 IELTS PREMIUM توضیح  زوج صبح 9-13

26 مرداد 94

16 شهریور 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان  پایان دوره
IP228 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

18 شهریور 94

15 مهر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP229 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

25 شهریور 94

15 مهر 94

ویژه نیمه خصوصی استاد محمد حسيني جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

در حال برگزاري...

IP230 IELTS PREMIUM توضیح زوج عصر 14-17

22 مهر 94

23 آبان 94

ویژه نیمه خصوصی استاد کاشانی جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

2  صندلي خالي

IP231 IELTS PREMIUM توضیح زوج صبح 9-13

22 مهر 94

16 آبان 94

ویژه نیمه خصوصی دکتر اکباتانی   جردن 1,430,000

4 نفر

3 آزمون رايگان 

1  صندلي خالي

 
IELTS Workshops
IR142 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

30 مرداد 94

3 مهر 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IR143 IELTS Reading Workshop  سه شنبه   17-21

17 شهریور 94

21 مهر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IR144 IELTS Reading Workshop جمعه 9-13

17 مهر 94

29 آبان 94

عادي استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR146 IELTS Reading Workshop  سه شنبه   17-21

5 آبان 94

10 آذر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IR147 IELTS Reading Workshop  سه شنبه   17-21

24 آذر 94

  6 بهمن 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IS148 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

13 مرداد 94

7 مهر 94

عادي

استاد مهاجري میرداماد 227,000 15 نفر - پایان دوره
IS150 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

19 شهریور 94

14 آبان 94

عادي

استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS151 IELTS  Speaking Workshop يکشنبه و سه شنبه  18:30-21

10 شهریور 94

12 مهر 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IS152 IELTS  Speaking Workshop شنبه و چهارشنبه 18:30-21

11 مهر 94

16 آبان 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IS153 IELTS  Speaking Workshop  سه شنبه  9:30-12:30

28 مهر 94

17 آذر 94

عادي

استاد مهاجري میرداماد  227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IS154 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  13-17

9 مهر 94

14 آبان 94

عادي

استاد مهاجري جردن  227,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

IS155 IELTS  Speaking Workshop يکشنبه و سه شنبه  18:30-21

19 مهر 94

19 آبان 94

نیمه فشرده استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IS156 IELTS  Speaking Workshop پنجشنبه  17-20

28 آبان 94

24 دی 94

عادي

استاد مهاجري جردن  227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IW152 IELTS Writing Workshop دوشنبه  17-21

 9شهریور 94

13 مهر 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - پایان دوره
IW155 IELTS Writing Workshop دوشنبه  9-13

6 مهر 94

11 آبان 94

عادي

استاد کاشانی جردن 227,000 17 نفر -

در حال برگزاري...

IW156 IELTS Writing Workshop دو شنبه 17-21

27 مهر 94

2 آذر 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - ظرفيت تکميل شد
IW157 IELTS Writing Workshop جمعه 9-13

13 آذر 94

18 دی 94

عادي

استاد محمد حسيني جردن 227,000 17 نفر - در حال تکميل طرفيت
IL224 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

8شهریور 94

29شهریور 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر - پایان دوره
IL225 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

12 مهر 94

3 آبان 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر -

در حال برگزاري...

IL226 IELTS Listening Workshop یکشنبه  17:30-20:30

17 آبان 94

8 آذر 94

عادي استاد محمد حسيني میرداماد 177,000 25 نفر - در حال تکميل طرفيت
 
دوره تربیت مدرس IELTS
ITE212 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14

11 تیر 94

15 مرداد 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 15 نفر - پایان دوره
ITE213 IELTS Teacher Education توضیح جمعه 9-14

13شهریور 94

24 مهر 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر -

در حال برگزاري...

ITE214 IELTS Teacher Education توضیح پنجشنبه  9-14

7 آبان 94

12 آذر 94

عادي دکتر موسوی جردن 1,100,000 750,000 12 نفر - در حال تکميل طرفيت

 

توضيحات:

1- آزمونهاي رايگان در سطح IELTS شامل یک آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و یک آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه) به همراه 3 ساعت کارگاه مجزاي حل تشريحي آزمون (مجموعاً 7 ساعت) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان در سایر سطوح غیر از IELTS شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه)، 2 آزمون کلاسی (در طول دوره کلاسی معادل 120دقیقه) و 1 آزمون جامع شبيه سازي شده IELTS در پايان دوره کلاسي (معادل 160 دقيقه)  اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

آزمونهاي رايگان دوره های Premium شامل 1 آزمون استاندارد تعيين سطح (قبل از شروع کلاس معادل 80 دقيقه) و 3 آزمون IELTS Mock در پايان دوره کلاسي (معادل 480 دقيقه) و اضافه بر تايم اصلي کلاس مي باشد.

2- دوره های Premium به صورت نیمه خصوصی برگزار می گردند، توضیحات تکمیلی را میتوانید در این صفحه مشاهده فرمایید.

3- مهم: توجه نماييد جدول زمانبندي کلاسهاي آفرينش به طور معمول، روزانه آپديت مي گردد. لذا خواهشمنديم با دقت به تاريخ و ساعت بروز رساني جدول دوره ها (مندرج در بالاي جدول) و در نظر داشتن احتمال ثبت نام همزمان حضوري ديگر زبان آموزان در کلاس مد نظر شما، پيش از پرداخت شهريه دوره هايي که وضعيت ظرفيت آن در جدول با رنگ قرمز مشخص شده است، از خالي بودن ظرفيت آن از طريق تماس تلفني با کارشناسان آفرينش اطمينان حاصل فرماييد. بديهي است واريز شهريه کلاسهايي که ظرفيت آن تکميل شده است به معناي ثبت نام در آن دوره نمي باشد و آفرينش وجه واريزي اين دسته از زبان آموزان گرامي را به حساب ايشان عودت خواهد داد.

4- شركت در آزمون تعيين سطح رايگان، جهت مشخص شدن سطح داوطلبان گرامي ضروري مي باشد.

 

 

توجه: پركردن آيتمهايي كه با علامت ستاره (*) مشخص شده اند الزامي مي باشد.


فرم رزرو دوره هاي حضوري IELTS
نام: *
نام خانوادگي: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
تاريخ تولد شمسي: روز: * ماه: * سال: *
شماره تلفن همراه: *  (مثال: 09128765432)
شماره تلفن ثابت يا ضروري: *
آدرس ايميل: * (مثال: youremail@gmail.com)
کد دوره مد نظر:
نوع دوره انتخابي: Academic General
سابقه شرکت در آزمون اصلي IELTS: داشته ام نداشته ام
سابقه شرکت در آزمون تعيين سطح آفرينش: داشته ام نداشته ام
منشور اخلاقي آفرينش مورد تأييد اينجانب: مي باشد نمي باشد
نحوه آشنايي: *
توضيحات ا حتمالي زبان آموز:

 

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جردن: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید، بلوار گل آذین، پلاک 27 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است